M
18:38 | 18/03/2018

Cán bộ chủ chốt huyện Gia Lâm học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018

Mới đây, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt của Huyện và cơ sở.

can bo chu chot huyen gia lam hoc tap lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh chuyen de nam 2018 Hướng dẫn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018

Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2018, gồm có: Một số vấn đề khái quát về phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là phong cách làm việc của Bác; xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các giải pháp để triển khai chủ đề năm 2018 có hiệu quả.

Báo cáo viên đặc biệt nhấn mạnh: xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là phong cách, tác phong của người đứng đầu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hiện nay nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

can bo chu chot huyen gia lam hoc tap lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh chuyen de nam 2018
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Việt - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện chủ động xây dựng kế hoạch học tập, chỉ đạo tổ chức thực hiện chuyên đề tại địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội có hiệu quả; tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, thực hiện nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 của Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Bí thư huyện ủy cũng đề nghị từ huyện tới cơ sở thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe đối thoại với nhân dân và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ở địa phương; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đồng chí nhấn mạnh: Các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện cần đẩy mạnh học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, tác phong công tác, lao động sản xuất, tạo động lực tinh thần to lớn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định, xây dựng huyện Gia Lâm ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Nguồn :