M
TIN MỚI NHẬN

Tag: học tập và làm theo tư tưởng -

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Thời gian qua, công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sức lan tỏa trong nhân dân, góp phần động viên, khích lệ nhiều cá nhân, tập thể thi đua học tập, lao động tốt, cống hiến cho xã hội.

Tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Phát huy tinh thần tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thời gian vừa qua, không chỉ dừng ở việc học tập mà cán bộ công nhân, viên chức, đoàn viên công đoàn đã cụ thể hóa việc làm theo tấm gương của Bác vào chính công việc hằng ngày của bản thân.

Cán bộ chủ chốt huyện Gia Lâm học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018

Mới đây, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt của Huyện và cơ sở.

    Trước         Sau