M
09:11 | 02/06/2019

Bộ Lao động- Thương binh và xã hội đạt top 10 Bộ, ngành có chỉ số cải cách hành chính cao nhất

(LĐTĐ) Tại hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) - Par Index 2018 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 do Văn phòng Chính phủ tổ chức mới đây, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) tiếp tục có bước cải thiện đáng kể, được xếp thứ 10/18 Bộ, ngành (năm 2017 xếp thứ 12/19 Bộ, ngành) và thuộc nhóm 5 Bộ, ngành có kết quả cao nhất từ điều tra xã hội học.  

bo lao dong thuong binh va xa hoi dat top 10 bo nganh co chi so cai cach hanh chinh cao nhat Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
bo lao dong thuong binh va xa hoi dat top 10 bo nganh co chi so cai cach hanh chinh cao nhat Thúc đẩy an toàn lao động trong lĩnh vực khí công nghiệp
bo lao dong thuong binh va xa hoi dat top 10 bo nganh co chi so cai cach hanh chinh cao nhat Khởi động Dự án giúp giải quyết những tồn tại trong hệ thống quan hệ lao động

Có được kết quả đáng khích lệ như trên là nhờ sự quyết tâm chính trị của lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH và sự chuyển biến thực chất của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động của ngành khi việc xác định kết quả công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua cuối năm của các đơn vị trong Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Chỉ thị riêng về việc đẩy mạnh công tác CCHC và ứng dụng CNTT đến năm 2020. Cùng với việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, tập huấn về CCHC nhằm từng bước nâng cao nhận thức, năng lực về CCHC cho toàn thể đội ngũ công chức, viên chức.

bo lao dong thuong binh va xa hoi dat top 10 bo nganh co chi so cai cach hanh chinh cao nhat
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Bộ

Bằng sự quyết tâm đó, trong năm 2018, công tác CCHC của Bộ tiếp tục có những tiến bộ với một số kết quả như: Đây là năm thứ 2 liên tiếp Bộ hoàn thành 100% đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao; Hoàn thành 03 chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao (tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Bộ đã trình Chính phủ ban hành 06 nghị định, ban hành theo thẩm quyền 03 thông tư để thực thi cắt giảm, đơn giản hóa tổng số 66/107 điều kiện kinh doanh (đạt tỷ lệ 61,68%); bãi bỏ và đơn giản hóa 116 TTHC; cắt giảm và đơn giản hóa 19/32 sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành (đạt tỷ lệ 59,38%); Cơ cấu tổ chức của Bộ đã giảm 01 đơn vị; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị đã được rà soát, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Cụ thể, Bộ đã thực hiện việc giải thể tổng số 10 phòng trong 03 Vụ thuộc Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế). Bộ đang xây dựng và triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phiên bản 1.0; xây dựng Trung tâm dữ liệu Giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc tế; vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ.

Trước đó, năm 2018, Bộ đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) vận hành Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Triển khai hệ thống thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng bảo trợ xã hội vào tháng 3/2018...

bo lao dong thuong binh va xa hoi dat top 10 bo nganh co chi so cai cach hanh chinh cao nhat
Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH cũng đã xác định, những kết quả tích cực nêu trên mới chỉ là bước đầu trong công tác CCHC. Trong thời gian tới, để công tác này ngày càng đi vào thực chất, đi sâu vào ý thức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Ngành; tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp; phát triển Chính phủ điện tử, đẩy mạnh việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại 4 đơn vị: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Cục An toàn lao động, Cục Việc làm; tăng cường các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4...

Ngọc Tú

Nguồn :