M
10:16 | 27/10/2018

9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của BIDV tăng trưởng trên 30%

(LĐTĐ) Theo Báo cáo tài chính quý III/2018 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV),  tổng tài sản đến 30/9/2018 của BIDV đạt 1.268.413 tỷ đồng, tăng trưởng 5,5% so với đầu năm, tăng 12,67% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu nhóm Ngân hàng thương mại cổ phần.

BIDV chính thức vận hành SWIFT gpi
BIDV- ngân hàng cung cấp sản phẩm tài chính phái sinh tốt nhất Việt Nam
Moody’s nâng hạng tín nhiệm đối với Ngân hàng BIDV

BIDV cho biết, đến hết 30/09/2018, BIDV tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra, cơ cấu chuyển dịch tích cực theo đúng định hướng, các chỉ tiêu hiệu quả tích cực tạo tiền đề quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu của năm 2018.

Tiền gửi từ khách hàng của BIDV đạt 953.513 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm.

Cụ thể, việc huy động vốn của BIDV đảm bảo cân đối vốn an toàn và hiệu quả, chất lượng huy động vốn được kiểm soát tốt, phù hợp với lộ trình tăng trưởng tín dụng. Tiền gửi khách hàng đạt 953.513 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm.

Dư nợ tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, kỳ hạn ngắn, bán lẻ và SME: Cho vay khách hàng đạt 968.752 tỷ đồng, tăng 11,75% so với đầu năm. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch tích cực theo hướng gia tăng tỷ trọng phân khúc bán lẻ và SME, dư nợ ngắn hạn, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo đúng định hướng của Chính phủ, NHNN, hỗ trợ phát triển kinh tế đất nước...

Lãnh đạo BIDV cho biết, 3 tháng cuối năm, BIDV tiếp tục điều hành hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2018, tăng trưởng tín dụng gắn chặt với chất lượng và hiệu quả, tăng cường quản lý giới hạn tín dụng theo ngành, lĩnh vực; tăng trưởng huy động vốn với chi phí hợp lý, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn; nỗ lực gia tăng các nguồn thu phi lãi để đảm bảo hiệu quả chung; tập trung nguồn lực để triển khai phương án tái cơ cấu gắn với công tác xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020; xúc tiến các công việc liên quan đến triển khai phương án tăng vốn theo lộ trình...

Nguồn :