M
07/09/2020 17:13

Bài dự thi: "Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố hòa bình”:

Xây dựng hệ thống quản lý, khai thác và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-CĐVC của Công đoàn Viên chức Thành phố về việc tổ chức cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô Anh hùng, Thành phố hòa bình”, Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã phát động cán bộ đoàn viên phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm hiến kế, đề xuất giải pháp sáng kiến sáng tạo xây dựng Thủ đô.

VietinBank tung siêu ưu đãi khi giao dịch trực tuyến mùa nCOV
Ra mắt tính năng tra soát giao dịch trực tuyến trên ứng dụng Ngân hàng di động
Chiêu lừa mới đánh cắp tiền tài khoản

Báo Lao động Thủ đô xin đăng tải bài dự thi “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô Anh hùng, Thành phố hòa bình” của Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội với chủ đề: “Nghiên cứu xây dựng giải pháp hỗ trợ quản lý, khai thác và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô”.

y tuong xay dung cong thong tin giao dich cong nghe truc tuyen cua ha noi
Ảnh minh họa.

Thực trạng thông tin khoa học và công nghệ

Thông tin khoa học và công nghệ là một trong những nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ là hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, bao gồm các hoạt động liên quan đến thu thập, xử lý, phân tích, lưu giữ, tìm kiếm, phổ biến, sử dụng, chia sẻ và chuyển giao thông tin khoa học và công nghệ, các hoạt động khác có liên quan.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của Thành phố Hà Nội cần triển khai áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, đội ngũ cán bộ, cơ chế chính sách, phương thức hoạt động…

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng giải pháp hỗ trợ quản lý, khai thác và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô” do Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện sẽ đưa ra những giải pháp đồng bộ, hiệu quả những yêu cầu đề ra về thông tin khoa học và công nghệ.

Xây dựng hệ thống quản lý, khai thác và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ

Hệ thống thông tin quản lý, khai thác và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hệ thống) có một số nội dung chính như sau:

Hệ thống được xây dựng nhằm quản lý thông tin về quy trình nghiệp vụ quản lý và kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Thành phố; thông tin về tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ do Sở khoa học và công nghệ cấp Giấy chứng nhận hoạt động, thông tin về chuyên gia khoa học và công nghệ, giao dịch công nghệ... một cách tập trung, thống nhất, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và nhu cầu khai thác, cung cấp thông tin khoa học và công nghệ cho các tổ chức và cá nhân.

Hệ thống bao gồm: Phần mềm quản lý thông tin về khoa học và công nghệ của Thành phố (quản lý các đề tài/dự án/đề án khoa học và công nghệ cấp Thành phố đang thực hiện, thống kê khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố, đăng ký kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Thành phố); cơ sở dữ liệu (thông tin thư mục và thông tin toàn văn) các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Thành phố đã hoàn thành; cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận hoạt động và chuyên gia Khoa học và Công nghệ; Cổng thông tin giao dịch công nghệ trực tuyến... Thông tin được cập nhập theo thời gian thực, đảm bảo chính xác, đầy đủ.

Hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin Khoa học và Công nghệ của Thành phố thực hiện các nhiệm vụ:

-Tạo ra công cụ đồng bộ, thống nhất trong công tác quản lý thông tin nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của Thành phố, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ Khoa học và Công nghệ.

- Hỗ trợ đơn vị chủ trì nhiệm vụ và Chủ nhiệm đề tài/dự án đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ trực tuyến.

- Hỗ trợ Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ cập nhật, quản lý và cung cấp thông tin trên hệ thống một cách dễ dàng, tiện lợi, chính xác, nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.

- Lãnh đạo các cấp, các ngành, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin phục vụ cho các nhu cầu quản lý, điều hành, báo cáo thống kê, nghiên cứu Khoa học và Công nghệ, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu vào thực tế… được nhanh chóng, hiệu quả, mọi lúc, mọi nơi qua môi trường internet.

- Tích hợp, chia sẻ, đồng bộ, công khai thông tin về nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của Thành phố.

Hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin Khoa học và Công nghệ của Thành phố được thiết kế, xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành về Khoa học và Công nghệ, Công nghệ thông tin, hoạt động thông tin và thống kê Khoa học và Công nghệ...

Tuân thủ các yêu cầu về sử dụng nguồn mở của nhà nước (Môi trường và ngôn ngữ lập trình, kiến trúc phần mềm, khả năng tích hợp, mở rộng, khả năng bảo mật, mô hình cơ sở dữ liệu, các tiêu chuẩn kết nối, tích hợp dữ liệu, truy cập và an toàn thông tin phần mềm cần đáp ứng, các yêu cầu về độ phức tạp kỹ thuật – công nghệ của phần mềm...). Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ và đặc thù, tiềm lực Khoa học và Công nghệ của Thủ đô.

Những kết quả đạt được

Việc triển khai ứng dụng phần mềm quản lý thông tin giúp các nhà quản lý dễ dàng tiếp cận các thông tin đáng tin cậy để có thể đưa ra các quyết định dựa trên cơ sở có đầy đủ thông tin. Giúp tối ưu hóa quy trình quản lý, phần mềm có khả năng xử lý, lưu giữ một khối lượng dữ liệu lớn, có khả năng đồng bộ dữ liệu và tích hợp dữ liệu với Hệ thống thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Có khả năng phân quyền sử dụng cụ thể cho từng đối tượng. Cho phép người dùng truy cập nguồn dữ liệu Khoa học và Công nghệ của Thành phố một cách nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi qua môi trường mạng LAN hoặc mạng Internet …

Cổng thông tin giao dịch công nghệ trực tuyến của Hà Nội tạo môi trường trực tuyến cho các cá nhân, tổ chức Khoa học và Công nghệ và doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu, cung cấp thông tin về nhu cầu mua, bán công nghệ, thiết bị, các sản phẩm Khoa học và Công nghệ, đồng thời cho phép các bên có thể giao tiếp, thực hiện các giao dịch tư vấn, mua, bán, chuyển giao công nghệ vào bất cứ thời điểm nào.

Cổng thông tin góp phần đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin quốc tế, truyền thông quảng bá thương hiệu công nghệ, hỗ trợ, tư vấn chuyển giao công nghệ, xúc tiến, đào tạo về đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, đánh giá và định giá công nghệ, xác thực và cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc hàng hóa và công nghệ, hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu, xúc tiến giao thương quốc tế về khoa học, công nghệ (triển lãm, hội thảo, các cuộc thi ý tưởng đổi mới sáng tạo…)

Hệ thống góp phần tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, quản lý có hiệu quả các nhiệm vụ, các nguồn lực Khoa học và Công nghệ của Thành phố, tạo môi trường làm việc khoa học, hiện đại, tạo sự phối hợp, liên kết đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.Trong quá trình thực hiện, triển khai đề tài đã góp phần giúp Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ đạt giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2019 với hạng mục Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc.

Tít do Lao động Thủ đô đặt.

Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Nguồn :