M
20/05/2020 11:33

Vì sao Ngân hàng Nhà nước lần thứ 5 liên tiếp đứng đầu về cải cách hành chính?

Mọi cải cách thủ tục hành chính thực chất là các giải pháp nhằm tăng thêm khả năng tiếp cận tín dụng và các dịch vụ tiền tệ ngân hàng đối với doanh nghiệp và người dân trong toàn bộ quy trình, điều kiện và thủ tục vay vốn và cung ứng dịch vụ tiền tệ ngân hàng.

vi sao ngan hang nha nuoc lan thu 5 lien tiep dung dau ve cai cach hanh chinh Khách hàng cá nhân mong được hỗ trợ, xem xét giảm lãi suất các khoản đã vay
vi sao ngan hang nha nuoc lan thu 5 lien tiep dung dau ve cai cach hanh chinh Miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán trực tuyến
vi sao ngan hang nha nuoc lan thu 5 lien tiep dung dau ve cai cach hanh chinh Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô

Ngày 19/5/2020, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019.

vi sao ngan hang nha nuoc lan thu 5 lien tiep dung dau ve cai cach hanh chinh
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú tại Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Theo kết quả công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt điểm cao nhất 95.4/100 điểm và tiếp tục xếp vị trí thứ nhất. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Ngân hàng Nhà nước xếp vị trí số 1 về cải cách hành chính trong các Bộ, cơ quan ngang bộ.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, mục tiêu xuyên suốt là đẩy mạnh 6 lĩnh vực cải cách hành chính trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước gắn với đổi mới phương thức phục vụ của ngành Ngân hàng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và phải tạo chuyển biến rõ nét về cải thiện môi trường kinh doanh trong hoạt động ngân hàng.

Mọi cải cách thủ tục hành chính thực chất là các giải pháp nhằm tăng thêm khả năng tiếp cận tín dụng và các dịch vụ tiền tệ ngân hàng đối với doanh nghiệp và người dân trong toàn bộ quy trình, điều kiện và thủ tục vay vốn và cung ứng dịch vụ tiền tệ ngân hàng.

“Quan điểm và trọng tâm trong điều hành của Ngân hàng Nhà nước là điều hành chính sách tiền tệ và đẩy mạnh cải cách hành chính để đảm bảo mục tiêu kép vừa thúc đẩy sự phát triển của hệ thống doanh nghiệp, phục vụ người dân, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh tích cực bền vững”, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định.

Nhờ sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của Ngân hàng Nhà nước, sự nỗ lực chung trong toàn Ngành, cả 6 lĩnh vực thuộc chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước và các nhiệm vụ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đều đạt được những kết quả tích cực.

Trong lĩnh vực cải cách thể chế, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các Tổ chức tín dụng ban hành quy định mới quản lý hoạt động tín dụng, cho vay của các Tổ chức tín dụng... Hoàn thiện khuôn khổ chính sách tiền tệ, điều hành tỷ giá đáp ứng mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn vốn trong nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm mạnh mẽ từ giai đoạn triển khai Đề án 30 từ năm 2010 đến nay, với hơn 80% thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng đã được cắt giảm, đơn giản hóa đáp ứng tốt yêu cầu giao dịch hành chính đơn giản thuận tiện cho người dân và Doanh nghiệp.

Đối với hệ thống các Tổ chức tín dụng, mặc dù cũng là doanh nghiệp, tuy nhiên với tính chất là doanh nghiệp phục vụ, nên Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo phải đẩy mạnh cải cách, đổi mới và xác định đây là một nhóm nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch cải cách hành chính chung của ngành Ngân hàng.

Những cải cách đồng bộ và liên tục và bền bỉ của Ngân hàng Nhà nước cùng các Tổ chức tín dụng nhiều năm qua nền tảng để kiến tạo môi trường kinh doanh tiền tệ, ngân hàng ổn định, an toàn, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh. Đồng thời đảm bảo mọi người dân và doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận đầy đủ, thuận tiện với các dịch vụ tài chính, ngân hàng có chất lượng từ đó duy trì ổn định mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong vòng 10 năm qua của nước ta liên tục ở mức cao.

Ứng dụng nhanh công nghệ hiện đại đi đôi với đổi mới sáng tạo

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, quan điểm về cải cách trong thời gian tới của Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung triển khai liên tục và có hiêu quả các lĩnh vực cải cách hành chính nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh nói chung và trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng nói riêng ổn định, an toàn, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật và tôn trọng các quy luật thị trường thúc đẩy đầu tư sản xuất phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

vi sao ngan hang nha nuoc lan thu 5 lien tiep dung dau ve cai cach hanh chinh
Hệ thống Ngân hàng sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa phương thức điều hành.

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh triển khai toàn diện 6 lĩnh vực cải cách hành chính, trọng tâm vào 3 trụ cột đó là cải cách hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa phương thức điều hành; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thứ hai, tiếp cận, ứng dụng nhanh công nghệ hiện đại đi đôi với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đưa các sản phẩm tiện lợi, an toàn nhất cho doanh nghiệp và người dân trong các lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, thanh toán.

Thứ ba tiếp tục cải cách trong toàn Ngành để tăng cường minh bạch, công khai các hoạt động tài chính, quản lý tài chính công, trong đó có lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, thanh toán.

Cuối cùng, tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế nói chung và hệ thống các Tổ chức tín dụng nói riêng bằng kết quả của Đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và các chương trình cải cách hành chính hiện nay.

Nguồn :