M
11/11/2016 11:36

Từ 1/1/2017: Bộ LĐTBXH sẽ quản lý lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Từ ngày 1/1/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) sẽ thực hiện quản lý nhà nước toàn bộ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, trừ các trường sư phạm, các ngành đào tạo giáo viên.

tu 112017 bo ldtbxh se quan ly linh vuc giao duc nghe nghiep Giải pháp nào tạo sức hút cho đào tạo nghề?
tu 112017 bo ldtbxh se quan ly linh vuc giao duc nghe nghiep Việt Nam cần quan tâm hơn việc đào tạo nghề
tu 112017 bo ldtbxh se quan ly linh vuc giao duc nghe nghiep Bộ LĐTBXH bày tỏ quan điểm về "chủ quản" lĩnh vực dạy nghề

Tại lễ bàn giao mới đây giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Bộ LĐTBXH, lãnh đạo Bộ GDĐT cho biết, ký biên bản bàn giao chính thức sẽ được hai Bộ dự kiến thực hiện trước ngày 31/12/2016.

tu 112017 bo ldtbxh se quan ly linh vuc giao duc nghe nghiep
Lãnh đạo hai Bộ tại lễ bàn gaio

Tại lễ bàn giao, hai Bộ đã thống nhất Bộ GDĐT tiếp tục xử lý dứt điểm những vấn đề liên quan đến tuyển sinh của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2016. Từ năm 2017 các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp sẽ tuyển sinh theo quy chế do Bộ LĐTBXH ban hành phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Về đào tạo, những sinh viên cao đẳng tuyển sinh từ khóa 2016 trở về trước được tiếp tục học chương trình cao đẳng hiện hành cho đến khi kết thúc khóa học, được cấp bằng cao đẳng theo quy chế của Bộ GDĐT. Riêng những sinh viên tuyển sinh từ khóa 2017 trở đi học theo chương trình mới của Bộ LĐTBXH, được cấp bằng cao đẳng thuộc giáo dục nghề nghiệp.

Về liên thông trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, những học sinh, sinh viên trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, tuyển sinh từ năm 2016 trở về trước nếu có đủ điều kiện theo quy định hiện hành thì được tạo điều kiện để học liên thông lên đại học nếu có nguyện vọng.

Bộ GDĐT sẽ điều chỉnh chỉ tiêu liên thông của các trường đại học để có thể tuyển sinh đào tạo liên thông trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học cho các đối tương này. Việc đào tạo liên thông đối với học sinh, sinh viên thuộc giáo dục nghề nghiệp tuyển từ năm 2017 trở đi sẽ thực hiện theo quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ.

Về xử lý các hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Bộ GDĐT tiếp tục xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã gửi về Bộ trước ngày 31/10/2016 và đang trong quá trình xử lý.

B.D

Nguồn :