M
01/01/2021 21:02

Thành phố Hà Nội:

Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; giữ vững ổn định an ninh chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có chuyển biến tích cực Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Hoạt động giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai hiệu quả

Bài 1: Từ thanh tra hành chính phát hiện nhiều vi phạm

Năm 2020, các cơ quan hành chính của Thành phố triển khai 343 cuộc thanh tra đã kết luận 212 cuộc. Nội dung tập trung vào thanh tra trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong một số lĩnh vực: Quy hoạch, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng; tài chính, tài sản công; việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng…

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 28,014 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 25 tập thể và 92 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 4 cuộc.

Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ảnh minh họa.

Thực hiện Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra; văn bản số 2249/TTCP-GS,TĐ&XLSTT ngày 05/8/2015 của Thanh tra Chính phủ v/v tăng cường đôn đốc, xử lý sau thanh tra; văn bản số 6295/UBND-NC ngày 10/9/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố v/v tăng cường công tác thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra; Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nâng cao kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra, kiểm toán trên địa bàn Thành phố,…

Kết quả đạt được như sau: Về kinh tế kiến nghị thu hồi: 2.496,48 tỷ đồng; đã thu hồi, xử lý: 1.974,49 tỷ đồng, còn phải thu hồi: 552,00 tỷ đồng. Về đất đai kiến nghị thu hồi, xử lý: 18.107.640,40m2; đã thu hồi, xử lý: 17.890.909,72 m2; còn phải thu hồi: 216.730,68m2; Kiến nghị xử lý khác về kinh tế: 1.910,50 tỷ đồng; đã xử lý: 938,51 tỷ đồng; còn phải xử lý: 971,99 tỷ đồng; Kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân có sai phạm: 3.290 tập thể và 1.893 cá nhân; đã xử lý: 3.033 tập thể và 1.858 cá nhân; còn phải xử lý: 257 tập thể và 35 cá nhân.

Năm 2020, Thanh tra Thành phố đã tiến hành đôn đốc các đơn vị thực hiện dứt điểm 529 kết luận, còn 654 kết luận phải tiếp tục đôn đốc thực hiện.

Kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực trên một số lĩnh vực cho thấy, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: Thanh tra Thành phố và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện 134 cuộc thanh tra; đã kết luận 109 cuộc, phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi 16,37 tỷ đồng;

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách: Đã thực hiện 81 cuộc thanh tra; đã kết luận 61 cuộc, phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi 11,08 tỷ đồng; Trong lĩnh vực đất đai: đã thực hiện 90 cuộc thanh tra, đã kết luận 71 cuộc, phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi 0,56 tỷ đồng; Trong lĩnh vực thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Thanh tra: đã thực hiện 52 cuộc đối với 64 đơn vị.

Các sở, ngành đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố đối với những lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm như: Công tác quản lý Nhà nước về giao thông đường bộ; xử lý vi phạm trật tự xây dựng; an toàn vệ sinh thực phẩm; về chống lấn chiếm đất đai; kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ… Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các sở, ngành đã phát hiện và xử phạt 66,567 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm hành chính.

Công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về thanh tra được các đơn vị thuộc Thành phố thực hiện thường xuyên với các hình thức đa dạng như: tổ chức hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên đề, tuyên truyên trên cổng thông tin điện tử của cơ quan Thanh tra Thành phố và các đơn vị, trên hệ thống loa truyên thanh của các xã, phường, thị trấn... Năm 2020, đã tổ chức 13 lớp tập huấn, giới thiệu về pháp luật thanh tra cho 2.808 người tham gia.

(Bài 2: Nghiêm túc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo)

Hà Phong

Nguồn :