M
12/10/2020 14:56

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đảng bộ Công an Trung ương sẽ phát huy hơn nữa những chiến công, thành tích đã đạt được

Sáng 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an quận Đống Đa lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025 Xây dựng Đảng bộ Công an Thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh

Tại Đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020. Báo cáo nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI. Đảng bộ Công an Trung ương thực sự là Đảng bộ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt công tác công an.

Trong 5 năm, lực lượng Công an nhân dân đã quán triệt quan điểm chủ động tiến công, tích cực phòng ngừa; lấy phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính, công tác nắm tình hình đã chủ động và hiệu quả hơn; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các loại đối tượng phản động và số đối tượng cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước.

Qua đó, đã giữ vững được an ninh quốc gia trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức rất lớn, không để xảy ra bị động, bất ngờ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như: Đại hội Đảng bộ các cấp, hội nghị quốc tế, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Hội nghị Thưởng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2… Chủ động đẩy mạnh giải pháp đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đảng bộ Công an Trung ương sẽ phát huy hơn nữa những chiến công, thành tích đã đạt được
Phiên chính thức của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII diễn ra trong ngày 12 và 13/10. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương cũng đã gương mẫu đi đầu trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, Phong trào Công an nhân dân học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp, các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, tác động tích cực đến chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu của toàn lực lượng Công an nhân dân; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Công an nhân dân. Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều trường hợp cán bộ, chiến sỹ sai phạm, vi phạm được dư luận, nhân dân đánh giá cao. Từ tháng 12 năm 2015 đến nay, đã có 48 đồng chí cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh, 1.425 đồng chí bị thương trong khi thi hành công vụ...

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an nhân dân phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, chủ động, bản lĩnh, sáng tạo, nhạy bén, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI đề ra.

​Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân. Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII được tiến hành công phu, bài bản, nghiêm túc, trách nhiệm theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương khóa VI trình Đại hội hôm nay là sự kết tinh trí tuệ của tập thể Đảng bộ Công an Trung ương, phản ánh khách quan, toàn diện tình hình và kết quả các mặt công tác của Đảng bộ CATW trong nhiệm kỳ vừa qua; xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, nhất là phương châm, chủ đề của Đại hội. Kết quả của Đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Trong nhiệm kỳ tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng Công an nhân dân cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với Công an nhân dân; mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an phải thấm nhuần sâu sắc nhận thức còn Đảng là còn mình. Lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân là bản chất và cội nguồn sức mạnh để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, một giai đoạn mới đang mở ra cho đất nước chúng ta với nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có lực lượng Công an nhân dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng Công an nhân dân, sát cánh để động viên, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, những thành tích của Công an nhân dân, của Đảng bộ Công an Trung ương trong suốt quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển.

Đồng thời cũng luôn luôn kỳ vọng và đòi hỏi cao vào sự quyết tâm và ý chí, nghị lực của các đồng chí trong thời gian tới. Qua đó, tin tưởng rằng, Đảng bộ Công an Trung ương sẽ phát huy hơn nữa những chiến công, thành tích đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân lập nên những chiến công, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, của nhân dân Việt Nam anh hùng.

P.V

Nguồn :