M
23/12/2019 17:58

Xây dựng nông thôn mới ở xã Yên Sở, huyện Hoài Đức:

Thành công nhờ hương ước làng

(LĐTĐ) Việc phát huy hiệu quả các hương ước, quy ước đã góp phần quan trọng để xã Yên Sở (huyện Hoài Đức, Hà Nội) hoàn thành nhiều tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

P.T - L. H

Nguồn :