M
22/04/2020 13:17

Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từng bước được kiềm chế

(LĐTĐ) “Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từng bước được kiềm chế”. Đây là đánh giá của Chính phủ trong Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền Thủ tướng trình tại Phiên họp lần thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay (22/4).    

tham nhung lang phi tieu cuc tung buoc duoc kiem che Kiên quyết xử lý các vi phạm, nhóm lợi ích, sân sau, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí.
tham nhung lang phi tieu cuc tung buoc duoc kiem che Loại bỏ các cơ hội phát sinh tham nhũng, lãng phí
tham nhung lang phi tieu cuc tung buoc duoc kiem che
Toàn cảnh Phiên họp sáng 22/4 (ảnh QH)

Trình bày Báo cáo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2019, ngành Thanh tra cả nước đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính, 227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỷ đồng, 22.548 ha đất; kiến nghị thu hồi về cho ngân sách Nhà nước 83.968 tỷ đồng, thu hồi 897 ha đất. Đôn đốc xử lý trách nhiệm đối với 969 tập thể, 3.170 cá nhân; chuyển cơ quan chức năng điều tra, khởi tố 17 vụ, 61 đối tượng.

Tuy nhiên, Báo cáo cũng chỉ rõ nhiều hạn chế, bất cập, từ việc quản lý điều hành ngân sách, sử dụng tài sản công, tinh gọn bộ máy cho đến khai tác tài nguyên thiên nhiên. Trong đó, nổi lên các vấn đề như, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 chậm và đạt thấp so với kế hoạch, gây lãng phí nguồn lực. Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công chưa bao quát hết các đối tượng; tiến độ thực hiện chậm; cơ chế phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý nhà, đất chưa hợp lý. Tổ chức bộ máy ở một số lĩnh vực, cơ quan, đơn vị chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả. Cải cách thủ tục hành chính nhiều nơi chưa thực chất... Một số bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tinh thần trách nhiệm chưa cao, đùn đẩy trách nhiệm, làm chậm quá trình triển khai nhiệm vụ được giao...

Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ, Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải, về cơ bản tán thành với nhận định, đánh giá trong Báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày, song đề nghị làm rõ những nguyên nhân hạn chế trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để chấn chỉnh. Cụ thể như vốn giải ngân thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm quốc gia như dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Cảng hàng không quốc tế Long Thành vẫn còn nhiều vướng mắc. Một số dự án phải lùi tiến độ, tăng thêm vốn, tổng mức đầu tư gây tốn kém làm đảo lộn các kế hoạch, đề án phát triển, quy hoạch đô thị khác như các dự án: Bến Thành - Suối Tiên; Bến Thành - Tham Lương; Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - ga Hà Nội.

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Đức Hải, công tác quản lý sử dụng đất đai vẫn còn hạn chế. Đi liền đó, công tác huy động, sử dụng nguồn lực đầu tư của xã hội để xây dựng một số cơ sở vật chất trong lĩnh vực tôn giáo tín ngưỡng còn có biểu hiện chưa công khai, minh bạch, lãng phí nguồn lực của xã hội; một số nơi tình trạng thương mại hóa lễ hội, lợi dụng xã hội hóa lễ hội để trục lợi vẫn còn xảy ra.

tham nhung lang phi tieu cuc tung buoc duoc kiem che
Trong bối cảnh Ngân sách khó khăn cần triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để có nguồn lực cho đầu tư phát triển, phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội (ảnh dồn nguồn lực để phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19)

Từ phân tích trên, cơ quan thẩm tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong việc không gửi, chậm gửi Chương trình, Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật.Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam và thế giới, ảnh hưởng lớn đến thu, chi ngân sách, cần có biện pháp sắp xếp lại thu, chi ngân sách, cân đối ngân sách trình cấp có thẩm quyền quyết định. Giao thêm chỉ tiêu tiết kiệm ngân sách Nhà nước năm 2020 trong tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác nước ngoài... để tập trung đảm bảo an sinh xã hội, khôi phục kinh tế. Cùng với đó là tăng cường thanh tra, kiểm tra để đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước, đặc biệt là các khoản hỗ trợ an sinh xã hội, khôi phục kinh tế, khắc phục hậu quả của dịch Covid-19 đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, tránh tình trạng lạm dụng chính sách.

Các đại biểu thống nhất cho rằng, tham nhũng đã nguy hiểm, nhưng quản lý lỏng lẻo gây thoát, lãng phí tiền của Nhà nước và nhân dân còn nguy hiểm hơn. Đã đến lúc cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí một cách hiệu quả hơn để tăng thêm nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh.

H.P- X.H

Nguồn :