M
28/05/2021 17:19

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Văn bản số 1597/UBND-KGVX về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

P.T

Nguồn :