M
21/05/2021 10:00

Sử dụng kinh phí ủng hộ để mua vắc xin phòng ngừa Covid-19

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đồng ý với phương án sử dụng nguồn kinh phí do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận ủng hộ cho phòng, chống dịch Covid-19 để mua vắc xin phòng ngừa Covid-19.

Bộ Tài chính trình Chính phủ thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Thần tốc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong phòng, chống dịch Thủ tướng ký ban hành Nghị quyết về mua vắc xin Covid-19
Sử dụng kinh phí ủng hộ để mua vắc xin phòng ngừa Covid-19
Ảnh minh họa.

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3295/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc sử dụng kinh phí do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận ủng hộ cho phòng, chống Covid-19

Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, đồng thời hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với sở tài chính địa phương thực hiện chuyển toàn bộ số kinh phí đã tiếp nhận ủng hộ (còn lại) vào ngân sách Nhà nước để mua vắc xin phòng Covid-19.

Các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách Trung ương số kinh phí được phân bổ; chịu trách nhiệm rà soát việc thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước, bảo đảm không trùng lặp về đối tượng hỗ trợ.

Việc phân bổ, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả.

H.Phong

Nguồn :