M
05/06/2021 18:06

Sơn Tây kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây kêu gọi phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể và nhân dân thị xã… tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Sơn Tây tập huấn khung tiếp nhận, cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây trao hỗ trợ cho công nhân lao động Các trường hợp dương tính mới của Hà Nội đều đã được cách ly từ trước Sơn Tây: Phát huy hiệu quả “Tổ An toàn Covid-19” trong công tác phòng, chống dịch

Theo đó, từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, với quyết tâm chính trị cao, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây đã hành động quyết liệt, “chống dịch như chống giặc”, bước đầu đạt được kết quả rất quan trọng.

Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh, nguy hiểm và khó lường. Dịch bệnh bùng phát lần thứ tư, đã phát sinh trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố, lây nhiễm vào khu công nghiệp, nhất là ở địa bàn các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hà Nội...

Lực lượng ở tuyến đầu như ngành y tế, quân đội, công an, tổ Covid-19 cộng đồng, tình nguyện viên... đang phải dốc sức, ngày đêm đối mặt với khó khăn, nguy hiểm. Nhiều tấm gương làm việc tận tụy, quên mình, xả thân vì nhiệm vụ, làm lay động lòng người, được cả xã hội cảm phục, biết ơn. Đảng và Nhà nước ta đang tích cực chuẩn bị mọi mặt để tiêm vắc xin đại trà phòng bệnh cho nhân dân.

Sơn Tây kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Thị xã Sơn Tây tổ chức tiếp nhận kính bảo hộ ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình đó, tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi đồng hành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 30/3/2020 và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện Thông báo Kết luận số 316-TB/TU ngày 3/6/2021 của Thành ủy Hà Nội; Công văn số 1712/UBND-KT ngày 2/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội “Về việc huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19”; được sự nhất trí của Thường trực Thị ủy Sơn Tây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây kêu gọi toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng đợt cao điểm tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Toàn thể nhân dân nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, ngành y tế và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng lòng, chung sức vì sức khỏe của mình và của cộng đồng, nỗ lực cao nhất để giữ được: Khu dân cư an toàn; xã, phường an toàn; thị xã an toàn; thành thành phố an toàn; cả nước an toàn.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể và nhân dân thị xã… tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tập trung chủ yếu cho các nội dung: Kinh phí mua vắc xin, máy thở và trang thiết bị y tế; hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng; động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây ghi nhận sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và cam kết tổng hợp đầy đủ, công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả thiết thực.

Đinh Luyện

Nguồn :