M
25/08/2020 11:18

Sớm đưa Đông Anh thành Quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại

(LĐTĐ) Trong giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh sẽ phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đô thị hóa, xây dựng huyện Đông Anh phát triển toàn diện, bền vững, đáp ứng các tiêu chí trở thành quận hiện đại của Thủ đô Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Sớm hoàn thành mục tiêu đưa 5 huyện thành quận
Phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động huyện Đông Anh
Huyện Đông Anh: Rộn ràng cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Theo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh khóa XXVIII trình tại Đại hội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Anh đã thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII Đảng bộ huyện, tạo thế và lực bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Nổi bật là giá trị sản xuất các ngành kinh tế giai đoạn 2015-2020 ước đạt 156.075 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,2%/ năm, vượt 1,7% so với chỉ tiêu đề ra (8,5%) và cao hơn mức tăng trưởng bình quân của thành phố (7,37%). Năm 2016, Đông Anh được Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới với 23/23 xã đạt chuẩn, về đích trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

4345 dscf9430
Đông Anh đặt mục tiêu trở thành Quận hiện đại của Thủ đô Hà Nội (Ảnh Mai Quý)

Trên cơ sở Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII đã ban hành Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận, xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, rất quan trọng, mang tính lịch sử của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Anh. Huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện 15 đề án thành phần, 24 đề án đầu tư xây dựng xã, thị trấn thành phường...

Trong giai đoạn 2020-2025, huyện Đông Anh sẽ huy động hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm duy trì tăng trưởng ổn định, bền vững với tốc độ bình quân đạt 10,2-10,5%/năm. Trong đó, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Đông Anh trong quá trình đô thị hóa nhằm chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế theo đúng Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIX Đảng bộ huyện đề ra.

Đối với công nghiệp - xây dựng, Đông Anh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh. Trong đó, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp đầu tư theo quy hoạch, các doanh nghiệp công nghiệp có hàm lượng chất xám cao. Cùng với đó, phát huy có hiệu quả các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp; phối hợp hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện và khai thác Khu công nghiệp Đông Anh với quy mô khoảng 600ha theo hướng công nghiệp sạch, công nghệ cao.

Cạnh đó, huyện Đông Anh tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phát triển đô thị theo hướng thông minh, xanh và bền vững; sớm hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các điểm dân cư phát triển đô thị trên địa bàn, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị làng cổ...

Mặt khác, Đông Anh sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án thành phần thuộc đề án đầu tư, xây dựng huyện thành quận đến năm 2025 như: Đề án hoàn thiện và phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng xử lý nước thải trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2020-2025; Đề án quản lý ao hồ; Đề án trồng và quản lý cây xanh trên địa bàn huyện Đông Anh theo hướng đô thị... Huyện cũng sẽ triển khai kế hoạch đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng Đông Anh trở thành trung tâm thương mại, tài chính, du lịch, dịch vụ chất lượng cao của khu vực phía Bắc Thủ đô.

Một số chỉ tiêu chính giai đoạn 2020-2025: Tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất các ngành chủ yếu trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 là 10,2-10,5%. Cơ cấu các ngành kinh tế trên địa bàn huyện đến năm 2025: Dịch vụ - thương mại chiếm 14,9%; công nghiệp - xây dựng 84,31%; nông nghiệp - thủy sản 0,79%. Thu nhập bình quân/đầu người/năm hơn 85 triệu đồng. Đến năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.800 tỷ đồng; chi ngân sách nhà nước địa phương 5.000 tỷ đồng. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đáp ứng các tiêu chí thành phường: 100%. Số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm 300 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm 90%, trong đó hoàn thành xuất sắc 20%. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm 90%. Không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ XXIX Đảng bộ huyện Đông Anh, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhấn mạnh, việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025 là nhiệm vụ trọng tâm, rất quan trọng, mang tính lịch sử, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo tập trung, toàn diện, sâu sát của toàn Đảng bộ huyện và Đảng bộ thành phố trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị huyện cần tập trung thực hiện tốt 5 nhóm vấn đề, trước hết là 15 đề án thành phần, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt yêu cầu. Huyện tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế bảo đảm mục tiêu tăng trưởng nhanh, ổn định, bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, phát huy vai trò chủ lực của công nghiệp, xây dựng.

Đồng thời, huyện Đông Anh cần khuyến khích đầu tư vùng sản xuất chuyên canh nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp đô thị, trong đó tập trung vào các loại hình: Cây cảnh, cây đô thị, hoa và các loại hình sản xuất theo mô hình công nghệ, tiết kiệm diện tích đất sử dụng; khai thác, phát huy có hiệu quả các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp, phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống.

Tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi xã hội của nhân dân, tạo nền tảng kinh tế - xã hội vững chắc để xây dựng Đông Anh trở thành trung tâm thương mại, tài chính, du lịch, dịch vụ chất lượng cao của khu vực phía Bắc Thủ đô, điểm nhấn là các đô thị thông minh, trung tâm mua sắm cao cấp, các khu vui chơi giải trí, khu dịch vụ cao cấp. Huyện cần chủ động đề xuất với thành phố một số cơ chế, chính sách theo hướng tăng cường phân cấp để huyện sớm hoàn thành các tiêu chí phát triển thành quận.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng đề nghị Đảng bộ huyện Đông Anh cần tăng cường xây dựng Đảng từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trên các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng ban hành văn bản; chỉ đạo xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo hướng chuyên nghiệp./.

Mai Quý

Nguồn :