M
18/05/2021 16:36

Số dư Quỹ bình ổn giá xăng, dầu Quý I/2021 trên 5.340 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ bình ổn giá xăng, dầu (BOG) đến hết Quý I/2021 (tính hết ngày 31/3/2021) là 5.340,068 tỷ đồng.

Xăng RON 95 được điều chỉnh tăng lên gần 20.000 đồng/lít từ chiều 12/5 Giá xăng được điều chỉnh tiến sát mốc 20.000 đồng/lít
Số dư Quỹ bình ổn giá xăng, dầu Quý I/2021 trên 5.340 tỷ đồng
Hàng Quý Bộ Tài chính đều công khai Quỹ bình ổn giá xăng, dầu (Ảnh: GT)

Theo đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2020: 9.234,614 tỷ đồng; Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/3/2021): 62,234 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/3/2021): 3.936,486 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý I năm 2021: 5,049 tỷ đồng; Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý I năm 2021: 0 đồng.

L.H

Nguồn :