M
09:45 | 03/06/2016

Quyền và trách nhiệm của đoàn viên công đoàn

Hỏi: Xin luật sư cho biết, đoàn viên công đoàn có những quyền lợi, trách nhiệm gì theo quy định? Nguyễn Khắc Phương (Gia Lâm, Hà Nội)

quyen va trach nhiem cua doan vien cong doan Trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động
quyen va trach nhiem cua doan vien cong doan Quy định về sử dụng lao động chưa thành niên
quyen va trach nhiem cua doan vien cong doan Quy định về bệnh nghề nghiệp

Trả lời:

Điều 18 Luật Công đoàn năm 2012 quy định quyền lợi của đoàn viên công đoàn như sau:

Yêu cầu Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm; Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của Công đoàn; được thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến Công đoàn, người lao động; quy định của Công đoàn;

Ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo Công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chất vấn cán bộ lãnh đạo Công đoàn; kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ Công đoàn có sai phạm;

Được Công đoàn tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí pháp luật về lao động, Công đoàn;

Được Công đoàn hướng dẫn giúp đỡ tìm việc làm, học nghề; thăm hỏi, giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn; 

Tham gia hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch do Công đoàn tổ chức;

Đề xuất với Công đoàn kiến nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động.

Về trách nhiệm của đoàn viên Công đoàn được quy định tại Điều 19 Luật Công đoàn như sau:

Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của Công đoàn; tham gia các hoạt động Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh…

L.S Trịnh Khánh Toàn  (Đoàn Luật sư TP .Hà Nội)

Nguồn :