M
18/02/2021 13:47

Nghị quyết 16/NQ-CP:

Quy định mới về chế độ phụ cấp đối với người tham gia chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

P.Thắng

Nguồn :