M
07/04/2021 18:58

Quốc hội chính thức miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 Bộ trưởng

(LĐTĐ) Chiều 7/4, Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Việt Nam tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng Cần kịp thời phổ cập và bảo đảm công bằng trong tiếp cận vắc-xin

Với 454/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,58% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm một số thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Quốc hội chính thức miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 Bộ trưởng
Quốc hội chính thức miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Ngoài Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, 12 thành viên Chính phủ khác nằm trong dánh sách miễn nhiệm, gồm: Ông Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Phạm Bình Minh – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (vẫn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ); ông Đinh Tiến Dũng – Bộ trưởng Bộ Tài Chính (Bộ Chính trị đã điều động làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội từ tháng 4/2021); ông Trần Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Công Thương (Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương vào tháng 2/2021); ông Phạm Hồng Hà – Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ông Phùng Xuân Nhạ – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Xuân Cường – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Lê Vĩnh Tân – Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Ngọc Thiện – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Mai Tiến Dũng – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Lê Minh Khái – Tổng Thanh tra Chính phủ (đã được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng); ông Đỗ Văn Chiến – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

Việc phê chuẩn miễn nhiệm nhân sự tại kỳ họp lần này thực hiện theo yêu cầu bố trí, sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội XIII. Tại Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII vừa qua có 9 thành viên Chính phủ không tham gia Trung ương khoá XIII, trong đó 8 người không tái cử do hết tuổi.

Sau quy trình phê chuẩn miễn nhiệm, Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Đỗ Đạt

Nguồn :