Quận Tây Hồ: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(LĐTĐ) Xác định công tác kiểm tra, giám sát có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hàng năm, Quận ủy Tây Hồ đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Quận ủy, các ban xây dựng Đảng, các Chi, Đảng bộ cơ sở, các cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
Kiểm tra công tác quản lý lễ hội Xuân tại thị xã Sơn Tây Tổ chức 3 đoàn công tác kiểm tra hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe trên cả nước Kiểm tra công vụ đột xuất tại quận Hà Đông, ghi nhận giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định

Chủ động ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm từ cơ sở

Năm 2022, các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 196 tổ chức Đảng và 12 đảng viên. Trong đó, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 01-CTr/QU ngày 19/10/2020 của Quận ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quận; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025”; công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; thực hiện Đề án 11-ĐA/TU ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; kế hoạch phát triển văn hóa gắn với xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Chương trình 01 của Đảng ủy; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị…

Quận Tây Hồ: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Công tác kiểm tra, giám sát được quận xác định có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Đối với công tác giám sát, các cấp ủy giám sát chuyên đề đối với 56 tổ chức Đảng và 3 đảng viên. Nội dung giám sát gồm giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình 04-CTr/QU ngày 19/10/2020 của Quận ủy về “Tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị; thực hiện tốt quản lý đất đai, trật tự xây dựng; công tác giải phóng mặt bằng và bảo vệ môi trường trên địa bàn quận, giai đoạn 2020 - 2025”; Chương trình số 02-CTr/ĐU ngày 25/8/2020 của Đảng ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn phường trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2020 - 2025”...

Cùng với đó, công tác kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Ủy ban kiểm tra Quận ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức Đảng và 3 đảng viên. Nội dung kiểm tra gồm công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư được thực hiện nghiêm túc. Ủy ban kiểm tra Quận ủy nhận được 10 đơn (2 khiếu nại, 6 đơn tố cáo, 2 kiến nghị) liên quan đến lấn chiếm đất vi phạm trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, vi phạm trong quá trình tố tụng hình sự… Kết quả đã giải quyết xong 6 đơn; các cơ quan có thẩm quyền đang giải quyết 2 đơn; hướng dẫn công dân gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 2 đơn tố cáo.

Đối với công tác thi hành kỷ luật đảng viên, toàn Đảng bộ quận có 15 đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, khai trừ. Nội dung vi phạm về phòng, chống tội phạm, vi phạm đạo đức; có hành vi thiếu văn hóa làm mất đoàn kết, chia rẽ; không chấp hành Nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận của Chi bộ; vi phạm pháp luật, tiêu chuẩn chính trị theo quy định của ngành và có hành vi vay nợ dẫn đến phát sinh đơn thư tố cáo… Các đảng viên bị kỷ luật đã chấp hành nghiêm quyết định thi hành kỷ luật, không có trường hợp nào khiếu nại.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ quận Tây Hồ đang cụ thể hoá chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động, tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Thực hiện hiệu quả Đề án 19-ĐA/QU về nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm trên địa bàn quận Tây Hồ.

Với phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, Quận ủy tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, đầu tư dự án, tài chính… để phòng ngừa, kịp thời xử lý các vi phạm.

Tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của quận góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của quận, của địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác tiếp đảng viên, công dân, tiếp nhận, phân loại xử lý giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên.

Đồng thời chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các Đảng ủy cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị; tổ chức thực hiện một cách quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023.

Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Quận ủy Tây Hồ đã góp phần ổn định tình hình chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Quận ủy, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng thời góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Để chống ngập khu vực nội đô: Cần “khơi thông” các dự án thoát nước

Để chống ngập khu vực nội đô: Cần “khơi thông” các dự án thoát nước

(LĐTĐ) Lưu lượng mưa quá lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh, lại hệ thống thoát nước một số nơi chậm tiến độ khiến Thành phố ngập lụt diện rộng trong những trận mưa vừa qua. Vấn đề đặt ra, cần đẩy nhanh tốc đô thi công các dự án thoát nước.
Đau đáu “giữ hồn” nghề tò he Xuân La

Đau đáu “giữ hồn” nghề tò he Xuân La

(LĐTĐ) Làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) từ lâu nổi tiếng với nghề truyền thống nặn tò he. Thế nhưng, giữa những biến thiên của thời cuộc, tò he đã từng có giai đoạn tưởng chừng mai một. May mắn thay, nơi đất nghề vẫn còn những nghệ nhân thuỷ chung, họ âm thầm gìn giữ và từng bước làm hồi sinh tò he.
Để trí thức là “binh chủng” đưa đất nước hùng cường

Để trí thức là “binh chủng” đưa đất nước hùng cường

(LĐTĐ) "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia", cùng với giai cấp công nhân, nông dân (gọi chung liên minh công - nông), đội ngũ trí thức được Đảng xác định là tầng lớp quan trọng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Đặc biệt, thời kỳ mới, khi kinh tế tri thức mà đỉnh cao là khoa học công nghệ chi phối toàn cầu, sự cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng lớn, muốn cụ thể hóa mục tiêu đất nước hùng cường như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra, vai trò của đội ngũ trí thức ngày càng quan trọng.
Chú trọng công tác vận động, tuyên truyền giáo dục

Chú trọng công tác vận động, tuyên truyền giáo dục

(LĐTĐ) Hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội luôn được nâng cao về chất lượng. Công đoàn đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, trong đó đặc biệt chú trọng công tác vận động, tuyên truyền giáo dục góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá Thủ đô và đất nước.
Giá vàng trong nước vẫn “chợ riêng”

Giá vàng trong nước vẫn “chợ riêng”

(LĐTĐ) Trước sự chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới khá lớn, một số chuyên gia cho rằng, sẽ rủi ro cho nhà đầu tư khi giá vàng Việt Nam cứ mãi “một mình một chợ”.
LĐLĐ huyện Mỹ Đức phối hợp với Bảo hiểm xã hội chăm lo tốt nhất cho người lao động

LĐLĐ huyện Mỹ Đức phối hợp với Bảo hiểm xã hội chăm lo tốt nhất cho người lao động

(LĐTĐ) Những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã phối hợp tốt với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức làm tốt công tác chăm lo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc sáng ngày 2/10, tại Thủ đô Hà Nội.

Tin khác

Đau đáu “giữ hồn” nghề tò he Xuân La

Đau đáu “giữ hồn” nghề tò he Xuân La

(LĐTĐ) Làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) từ lâu nổi tiếng với nghề truyền thống nặn tò he. Thế nhưng, giữa những biến thiên của thời cuộc, tò he đã từng có giai đoạn tưởng chừng mai một. May mắn thay, nơi đất nghề vẫn còn những nghệ nhân thuỷ chung, họ âm thầm gìn giữ và từng bước làm hồi sinh tò he.
Hà Nội: Trân trọng đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp đối với các hoạt động an sinh xã hội

Hà Nội: Trân trọng đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp đối với các hoạt động an sinh xã hội

(LĐTĐ) Chiều nay (2/10), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tổ chức gặp mặt một số tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn, vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2023.
Lãnh đạo Mặt trận thành phố Hà Nội thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng 102 tuổi

Lãnh đạo Mặt trận thành phố Hà Nội thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng 102 tuổi

(LĐTĐ) Ngày 2/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến thăm, tặng quà cụ Nguyễn Thế Hạng (số 17, phố Yên Bái 2, phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng) nhân kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2023).
Để quên tài sản hơn 2 tỷ đồng trên xe buýt, hành khách nhận cái kết bất ngờ

Để quên tài sản hơn 2 tỷ đồng trên xe buýt, hành khách nhận cái kết bất ngờ

(LĐTĐ) Khối tài sản có giá trị trên 2 tỷ đồng của nữ hành khách đi xe buýt để quên đã được trao về tận tay người mất.
Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế nhằm góp ý xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế nhằm góp ý xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Sáng 2/10, Quỹ Hòa bình và phát triển Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Tọa đàm “Xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại - Kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo cho Việt Nam”, nhằm đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Quận Thanh Xuân tặng quà, biểu dương 100 người cao tuổi tiêu biểu

Quận Thanh Xuân tặng quà, biểu dương 100 người cao tuổi tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhân Ngày quốc tế người cao tuổi (1/10), quận Thanh Xuân tổ chức biểu dương 100 người cao tuổi tiêu biểu trong việc vận động con cháu thực hiện tốt chính sách dân số, con cháu hiếu thuận, làm kinh tế giỏi.
Sửa Luật Thủ đô: Đồng bộ trong phát triển đô thị và hệ thống giao thông

Sửa Luật Thủ đô: Đồng bộ trong phát triển đô thị và hệ thống giao thông

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định dự án phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) là một dự án tổng thể, trọng điểm của Thủ đô hoặc vùng Thủ đô.
Những ý tưởng lớn để phát triển Thủ đô Hà Nội

Những ý tưởng lớn để phát triển Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Liên quan đến Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã đưa ra những ý kiến đóng góp tâm huyết làm rõ thêm các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của Thủ đô Hà Nội, nhất là các đặc thù về văn hóa, lịch sử, địa lý, tự nhiên, môi trường, khí hậu, nguồn nhân lực… để thấy rõ tiềm năng, lợi thế riêng có của Hà Nội. Đặc biệt, nhiều ý kiến cũng chỉ rõ những điều kiện không thuận lợi, hạn chế, ảnh hưởng đến sự phát triển của Thủ đô...
Kỳ vọng kinh tế Thủ đô bứt phá trong những tháng cuối năm

Kỳ vọng kinh tế Thủ đô bứt phá trong những tháng cuối năm

(LĐTĐ) Trong 9 tháng năm 2023, kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng khá, với xu hướng cải thiện qua từng quý với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Hà Nội ước tăng 6,08%. Đó là bước đệm quan trọng để Thành phố hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Phát huy giá trị văn hóa, lịch sử dự án Khu lưu niệm Nguyễn Trãi

Phát huy giá trị văn hóa, lịch sử dự án Khu lưu niệm Nguyễn Trãi

(LĐTĐ) Sáng 30/9, huyện Thường Tín tổ chức tọa đàm khoa học “Nguyễn Trãi - Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa” và thảo luận bài trí, sắp xếp không gian trong nhà trưng bày thuộc dự án Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi ở xã Nhị Khê.
Xem thêm
Phiên bản di động