M
10:00 | 20/12/2019

Quản lý an toàn thực phẩm: Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước

(LĐTĐ) Xác định an toàn thực phẩm là vấn đề được xã hội quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, thời gian qua, Thành phố Hà Nội đã có nhiều cố gắng trong quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm. Qua đó, nhận thức về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và toàn xã hội đã từng bước được nâng lên rõ rệt.

Minh Khuê

Nguồn :