M
29/05/2021 07:58

Quận Đống Đa yêu cầu 21 phường rà soát và kiện toàn Tổ Covid cộng đồng

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân quận Đống Đa đề nghị Ủy ban nhân dân các phường rà soát, đề xuất kiện toàn lại Tổ Covid cộng đồng để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Quận Đống Đa: Dỡ bỏ cách ly y tế tầng 7 tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng Tiếp nối những trang sử vẻ vang của quận Anh hùng Phong toả tạm thời nơi ở của 2 ca Covid-19 phường Trung Tự và Thịnh Quang

Thực hiện công văn số 1639-UBND/KGVX ngày 28/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 21 phường tập trung quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Quận Đống Đa yêu cầu 21 phường rà soát và kiện toàn Tổ Covid cộng đồng
Tổ công tác liên ngành phối hợp với Ban chỉ đạo 197 phường Phương Mai và Phương Liên kiểm tra, xử lý, giải tỏa chợ cóc đồ cũ tại đầu phố Xã Đàn. (Ảnh minh họa)

Theo đó, quận yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cán bộ, đảng viên và nhân; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, tích cực tham gia và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo sức khỏe nhân dân được an toàn, đồng thời tập trung quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

Ủy ban nhân dân Quận yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường rà soát và để xuất kiện toàn lại Tổ Covid cộng đồng. Theo đó, mỗi Tổ Covid cộng đồng thành lập từ 10-20 nhóm Covid cộng đồng tùy theo tình hình thực tế của phường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường quyết định. Tổ Covid cộng đồng ứng trực 24/24/7 để thực hiện rà soát, nhắc nhở, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tới từng khu chung cư, từng hộ gia nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế đảm bảo thật hiệu quả.

Lương Hằng

Nguồn :