Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh

(LĐTĐ) Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Thành phố Hà Nội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cán bộ công nhân viên lao động của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) đã không ngừng nâng cao nhận thức về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các hoạt động Công đoàn; tạo không khí thi đua sôi nổi hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.
Triển khai thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn tại Agribank Doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh quý 4 Hà Nội thanh kiểm tra hơn 64.000 cơ sở sản xuất kinh doanh về an toàn thực phẩm

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công đoàn EVN Hà Nội đã chủ động phối hợp cùng chuyên môn tổ chức, phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất, động viên công nhân viên chức lao động vượt lên khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ theo chủ đề năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội là “Hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, hướng tới thành công Đại hội Đảng các cấp” lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh
Người lao động luôn có niềm tin vào lãnh đạo, vào doanh nghiệp, từ đó luôn yên tâm, cống hiến hết sức mình vào công tác và sản xuất vì sự phát triển của công ty

Tổng công ty luôn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, thực hiện đầy đủ mọi chế độ, chính sách và các ưu đãi khác cho cán bộ công nhân viên đơn vị, tích cực trong việc cải thiện điều kiện lao động, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, cải thiện đáng kể chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân, người lao động, đặc biệt tạo được sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp, coi công ty, nơi làm việc như “mái nhà chung”. Người lao động luôn có niềm tin vào lãnh đạo, vào doanh nghiệp, từ đó yên tâm công tác, cống hiến hết sức mình vì sự phát triển của đơn vị.

Các đoàn viên và người lao động làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, nhiều công việc sản xuất, kinh doanh chủ yếu là ở hiện trường cơ sở, lưới điện đòi hỏi kỹ thuật cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối, do vậy, Công đoàn Tổng công ty đã thường xuyên tuyên truyền và tổ chức tốt các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động; thực hiện mạnh công tác tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động thực thi văn hóa doanh nghiệp, không để xảy ra tai nạn lao động do chủ quan.

Ông Phùng Lê Dũng, Chủ tịch Công đoàn EVN Hà Nội cho biết, trong những năm qua, EVN Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng các sáng kiến và công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, vận hành hệ thống điện để phát huy tối ưu các cơ sở hạ tầng hiện có.

Để đoàn viên và người lao động yên tâm làm việc, Công đoàn EVN Hà Nội thường xuyên tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với lãnh đạo Tổng công ty, cập nhật thường xuyên và kịp thời tổ chức thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với cán bộ công nhân viên và người lao động trong doanh nghiệp, như: Nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 100% cán bộ công nhân viên trong đơn vị đúng chế độ và thời gian quy định của nhà nước. Chi trả đầy đủ và kịp thời mọi chế độ lương, thưởng, chế độ thai sản, ốm đau cho cán bộ công nhân viên và người lao động.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh
Công đoàn EVN Hà Nội luôn đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động

Bên cạnh đó, năm 2020 đã diễn ra nhiều sự kiện như: đại dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, xã hội, tháng Công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động... các cấp công đoàn từ Công đoàn Tổng công ty đến Công đoàn cơ sở trực thuộc đã tập trung triển khai hiệu quả nhiều chương trình hành động theo chủ đề năm 2020: “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”; Phối hợp cùng chuyên môn tập trung cho việc chăm lo, đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Kịp thời động viên, thăm hỏi công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp. Công đoàn Tổng công ty đã phát động quyên góp tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền trên 3,5 tỷ đồng, EVN Hà Nội hỗ trợ gần 900 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đặc biệt, Công đoàn EVN Hà Nội đã phối hợp với chuyên môn phát động, vận động công nhân viên lao động trong Tổng công ty quyên góp ủng hộ công nhân viên lao động đang công tác, không may qua đời. Tổ chức thăm hỏi và chuyển số tiền ủng hộ tới thân nhân mỗi gia đình số tiền 400 triệu đồng. Ngoài ra, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Công đoàn EVN Hà Nội đã vận động cán bộ công nhân viên ủng hộ vì người nghèo hơn 500 triệu đồng, quyên góp số tiền gần 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt vừa qua.

Năm 2020, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới tình hình sử dụng điện của các khách hàng và sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh với nhiều khó khăn và thách thức; năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của hàng hóa bị suy giảm, mỗi đoàn viên và người lao động của Công đoàn EVN Hà Nội sẽ phấn đấu nỗ lực và quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được cấp trên giao.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh
Mọi chế độ của người lao động đều được đáp ứng kịp thời

Đoàn kết, đồng lòng, Công đoàn EVN Hà Nội đang hướng tới mục tiêu: Hoàn thành kế hoạch phát triển, từng bước hiện đại hoá các dịch vụ khách hàng; đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương; ổn định việc làm, đảm bảo tiền lương và thu nhập cho người lao động; giữ vững và phát huy khối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, chăm lo đến đời sống của cán bộ công nhân viên, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước; nâng cao nhận thức chính trị và đời sống văn hoá tinh thần của cán bộ công nhân viên.

Tham gia xây dựng Thỏa ước lao động tập thể mới của Tổng công ty, trong đó sửa đổi, bổ sung thêm 3 Điều và 10 khoản mới với các nội dung có lợi hơn cho người lao động.

Để cụ thể hóa các nội dung công việc đó, các công đoàn cơ sở thành viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao… quan tâm giúp đỡ người lao động tích cực học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tích cực lao động sản xuất để tăng thu nhập cho cuộc sống. Thường xuyên giáo dục bồi dưỡng nâng cao ý thức chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh, tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái. Các đoàn thể tham gia vào hoạt động quản lý của Tổng công ty; tham gia tổ chức Hội nghị người lao động, xây dựng thỏa ước lao động tập thể, bàn các giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao hàng năm. Các đoàn thể phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, tổ chức các hoạt động phong trào tại Công ty và tham gia các hoạt động khác do ngành, địa phương phát động.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể, những kết quả và bài học kinh nghiệm quý báu trong những năm qua, Công đoàn EVN Hà Nội, tiếp tục vững vàng, nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn, tiếp tục nâng cao năng lực, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, ngành điện nói riêng, ở bất cứ nhiệm vụ nào, khó khăn nào đều phấn đấu vượt qua để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực đã đề ra, góp phần xây dựng Thủ đô ngày một giàu đẹp.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều chỉnh lịch tuyển sinh và hướng dẫn xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp

Điều chỉnh lịch tuyển sinh và hướng dẫn xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các đại học, học viện, trường đại học, các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non ...
Nữ lao động di cư: Gian nan hành trình vượt qua đại dịch

Nữ lao động di cư: Gian nan hành trình vượt qua đại dịch

(LĐTĐ) Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 quay trở lại đã khiến nhiều phụ nữ là lao động di cư, nhập cư trên địa bàn thành phố Hà Nội gặp ...
Hà Nội: Cán bộ, công chức chỉ đến công sở khi thực sự cần thiết

Hà Nội: Cán bộ, công chức chỉ đến công sở khi thực sự cần thiết

(LĐTĐ) Hà Nội yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị chấp hành việc giãn cách xã hội và quy định ...
Gây thiệt hại 208 tỷ đồng, nguyên Chủ tịch VEAM tiếp tục bị đề nghị truy tố

Gây thiệt hại 208 tỷ đồng, nguyên Chủ tịch VEAM tiếp tục bị đề nghị truy tố

(LĐTĐ) Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) bị cáo buộc có nhiều sai phạm trong quản lý, ...
Mua sắm qua mạng khi giãn cách xã hội, lưu ý gì để không bị "viêm màng túi"

Mua sắm qua mạng khi giãn cách xã hội, lưu ý gì để không bị "viêm màng túi"

Phòng Bảo vệ người tiêu dùng (Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương) cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhiều địa ...
Trưa 31/7: Hà Nội thêm 26 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội

Trưa 31/7: Hà Nội thêm 26 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội

(LĐTĐ) Trưa 31/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 31/7, Thành phố ghi nhận 26 ca mắc mới trong đó 17 ca phát ...
Kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại 4.500 tỷ USD nếu không giúp các nước nghèo chống Covid

Kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại 4.500 tỷ USD nếu không giúp các nước nghèo chống Covid

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng, nếu không giúp các nước nghèo chống đại dịch Covid-19, nền kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại tới 4.500 tỷ ...

Tin khác

Thăm, tặng quà các chốt phòng, chống dịch Covid-19

Thăm, tặng quà các chốt phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 29/7, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức đến thăm và tặng quà cho các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận. Đây là hoạt động ý nghĩa của tổ chức Công đoàn nhằm mục đích chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa tại phường Phúc Xá

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa tại phường Phúc Xá

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm kịp thời quan tâm, chia sẻ, động viên những hộ dân trong khu vực phong tỏa, mới đây, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã phối hợp với phường Phúc Xá (quận Ba Đình) hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 13 hộ dân với 40 nhân khẩu nằm trong khu vực phong tỏa tại ngõ 98 phố Phúc Xá.
Tặng 300 mũ chắn giọt bắn, góp sức đẩy lùi dịch bệnh

Tặng 300 mũ chắn giọt bắn, góp sức đẩy lùi dịch bệnh

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thực hiện văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì, Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn Trường Tiểu học Phong Vân đã kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia hoạt động hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.
Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới

Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới

(LĐTĐ) Để Công đoàn Thủ đô thực sự là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ Thành phố; là cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân và người lao động… Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/TU nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
Đồng hành vì sức khỏe nhân dân và đoàn viên

Đồng hành vì sức khỏe nhân dân và đoàn viên

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, đặc biệt là đối tượng người lao động trực tiếp. Đáng chú ý là công tác phối hợp chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng thời, chú trọng công tác thi đua khen thưởng động viên người lao động trực tiếp, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn. Xung quanh vấn đề này, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã phỏng vấn ông Trịnh Tố Tâm - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội.
“Gian hàng lưu động 0 đồng” hỗ trợ người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

“Gian hàng lưu động 0 đồng” hỗ trợ người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 28/7, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai đã tổ chức “Gian hàng lưu động 0 đồng” để hỗ trợ công nhân, người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.
Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại 23 chốt kiểm soát dịch Covid-19

Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại 23 chốt kiểm soát dịch Covid-19

(LĐTĐ) Nhằm lan tỏa thông điệp “Đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19”, sáng 28/7, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công an Thủ đô phối hợp với các đơn vị tài trợ đã đến thăm, động viên, tặng quà và trang thiết bị y tế cho lực lượng chức năng tại 23 chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.
Tự hào về lịch sử, tiếp bước tới tương lai

Tự hào về lịch sử, tiếp bước tới tương lai

(LĐTĐ) Những ngày tháng 7 này, cùng với các cấp Công đoàn cả nước, các cấp công đoàn Thủ đô cũng hướng về ngày kỷ niệm thành lập tổ chức của mình (28/7) với tất cả bồi hồi, xúc động, tự hào khi nhìn lại quá trình hình thành, phát triển trong suốt những năm tháng vẻ vang của tổ chức Công đoàn.
Làm Công đoàn phải thấu hiểu người lao động

Làm Công đoàn phải thấu hiểu người lao động

(LĐTĐ) Đó là tâm niệm với nghề của nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam Vũ Thị Thanh Bình - người đã dành trọn tâm sức, trí lực cho hoạt động Công đoàn. Dù đã về hưu nhưng bà đã lưu lại ở đồng nghiệp, cán bộ, công nhân, viên chức ngành Giáo dục hình ảnh một nữ cán bộ Công đoàn năng động, nhiệt huyết, xử lý công việc nhanh gọn, thấu đáo và quyết liệt.
Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò không thể thiếu

Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò không thể thiếu

(LĐTĐ) Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam vừa là niềm tự hào của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động, song cũng đặt ra những nghĩ suy về chặng đường phía trước của mình. Thời kỳ mới, cơ hội rộng mở nhưng thách thức cũng không hề nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam thực thi một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới… tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và mỗi cấp Công đoàn Thủ đô nói riêng sẽ tiếp tục làm gì? Có những lộ trình nào để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là tổ chức không thể thiếu; là tổ chức duy nhất đại diện cho quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Đây cũng là nội dung chính mà phóng viên Lao động Thủ đô ghi lại những ý kiến của một số đồng chí lãnh đạo Công đoàn các quận, huyện, ngành trên số báo đặc biệt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động