Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh

(LĐTĐ) Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Thành phố Hà Nội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cán bộ công nhân viên lao động của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) đã không ngừng nâng cao nhận thức về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các hoạt động Công đoàn; tạo không khí thi đua sôi nổi hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.
Triển khai thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn tại Agribank Doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh quý 4 Hà Nội thanh kiểm tra hơn 64.000 cơ sở sản xuất kinh doanh về an toàn thực phẩm

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công đoàn EVN Hà Nội đã chủ động phối hợp cùng chuyên môn tổ chức, phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất, động viên công nhân viên chức lao động vượt lên khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ theo chủ đề năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội là “Hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, hướng tới thành công Đại hội Đảng các cấp” lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh
Người lao động luôn có niềm tin vào lãnh đạo, vào doanh nghiệp, từ đó luôn yên tâm, cống hiến hết sức mình vào công tác và sản xuất vì sự phát triển của công ty

Tổng công ty luôn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, thực hiện đầy đủ mọi chế độ, chính sách và các ưu đãi khác cho cán bộ công nhân viên đơn vị, tích cực trong việc cải thiện điều kiện lao động, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, cải thiện đáng kể chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân, người lao động, đặc biệt tạo được sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp, coi công ty, nơi làm việc như “mái nhà chung”. Người lao động luôn có niềm tin vào lãnh đạo, vào doanh nghiệp, từ đó yên tâm công tác, cống hiến hết sức mình vì sự phát triển của đơn vị.

Các đoàn viên và người lao động làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, nhiều công việc sản xuất, kinh doanh chủ yếu là ở hiện trường cơ sở, lưới điện đòi hỏi kỹ thuật cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối, do vậy, Công đoàn Tổng công ty đã thường xuyên tuyên truyền và tổ chức tốt các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động; thực hiện mạnh công tác tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động thực thi văn hóa doanh nghiệp, không để xảy ra tai nạn lao động do chủ quan.

Ông Phùng Lê Dũng, Chủ tịch Công đoàn EVN Hà Nội cho biết, trong những năm qua, EVN Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng các sáng kiến và công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, vận hành hệ thống điện để phát huy tối ưu các cơ sở hạ tầng hiện có.

Để đoàn viên và người lao động yên tâm làm việc, Công đoàn EVN Hà Nội thường xuyên tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với lãnh đạo Tổng công ty, cập nhật thường xuyên và kịp thời tổ chức thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với cán bộ công nhân viên và người lao động trong doanh nghiệp, như: Nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 100% cán bộ công nhân viên trong đơn vị đúng chế độ và thời gian quy định của nhà nước. Chi trả đầy đủ và kịp thời mọi chế độ lương, thưởng, chế độ thai sản, ốm đau cho cán bộ công nhân viên và người lao động.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh
Công đoàn EVN Hà Nội luôn đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động

Bên cạnh đó, năm 2020 đã diễn ra nhiều sự kiện như: đại dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, xã hội, tháng Công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động... các cấp công đoàn từ Công đoàn Tổng công ty đến Công đoàn cơ sở trực thuộc đã tập trung triển khai hiệu quả nhiều chương trình hành động theo chủ đề năm 2020: “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”; Phối hợp cùng chuyên môn tập trung cho việc chăm lo, đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Kịp thời động viên, thăm hỏi công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp. Công đoàn Tổng công ty đã phát động quyên góp tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền trên 3,5 tỷ đồng, EVN Hà Nội hỗ trợ gần 900 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đặc biệt, Công đoàn EVN Hà Nội đã phối hợp với chuyên môn phát động, vận động công nhân viên lao động trong Tổng công ty quyên góp ủng hộ công nhân viên lao động đang công tác, không may qua đời. Tổ chức thăm hỏi và chuyển số tiền ủng hộ tới thân nhân mỗi gia đình số tiền 400 triệu đồng. Ngoài ra, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Công đoàn EVN Hà Nội đã vận động cán bộ công nhân viên ủng hộ vì người nghèo hơn 500 triệu đồng, quyên góp số tiền gần 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt vừa qua.

Năm 2020, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới tình hình sử dụng điện của các khách hàng và sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh với nhiều khó khăn và thách thức; năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của hàng hóa bị suy giảm, mỗi đoàn viên và người lao động của Công đoàn EVN Hà Nội sẽ phấn đấu nỗ lực và quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được cấp trên giao.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh
Mọi chế độ của người lao động đều được đáp ứng kịp thời

Đoàn kết, đồng lòng, Công đoàn EVN Hà Nội đang hướng tới mục tiêu: Hoàn thành kế hoạch phát triển, từng bước hiện đại hoá các dịch vụ khách hàng; đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương; ổn định việc làm, đảm bảo tiền lương và thu nhập cho người lao động; giữ vững và phát huy khối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, chăm lo đến đời sống của cán bộ công nhân viên, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước; nâng cao nhận thức chính trị và đời sống văn hoá tinh thần của cán bộ công nhân viên.

Tham gia xây dựng Thỏa ước lao động tập thể mới của Tổng công ty, trong đó sửa đổi, bổ sung thêm 3 Điều và 10 khoản mới với các nội dung có lợi hơn cho người lao động.

Để cụ thể hóa các nội dung công việc đó, các công đoàn cơ sở thành viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao… quan tâm giúp đỡ người lao động tích cực học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tích cực lao động sản xuất để tăng thu nhập cho cuộc sống. Thường xuyên giáo dục bồi dưỡng nâng cao ý thức chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh, tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái. Các đoàn thể tham gia vào hoạt động quản lý của Tổng công ty; tham gia tổ chức Hội nghị người lao động, xây dựng thỏa ước lao động tập thể, bàn các giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao hàng năm. Các đoàn thể phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, tổ chức các hoạt động phong trào tại Công ty và tham gia các hoạt động khác do ngành, địa phương phát động.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể, những kết quả và bài học kinh nghiệm quý báu trong những năm qua, Công đoàn EVN Hà Nội, tiếp tục vững vàng, nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn, tiếp tục nâng cao năng lực, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, ngành điện nói riêng, ở bất cứ nhiệm vụ nào, khó khăn nào đều phấn đấu vượt qua để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực đã đề ra, góp phần xây dựng Thủ đô ngày một giàu đẹp.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội thông qua mức thu lệ phí đối với lao động là người nước ngoài

Hà Nội thông qua mức thu lệ phí đối với lao động là người nước ngoài

(LĐTĐ) 100% đại biểu có mặt trong phiên họp chiều 8/12, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết thông qua ...
Trình Quốc hội xem xét sửa đổi 8 luật theo thủ tục rút gọn để tháo gỡ khó khăn về đầu tư, kinh doanh

Trình Quốc hội xem xét sửa đổi 8 luật theo thủ tục rút gọn để tháo gỡ khó khăn về đầu tư, kinh doanh

(LĐTĐ) Ngày 8/12, tại Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 ...
Người đặc biệt khó khăn ở thành thị được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/tháng

Người đặc biệt khó khăn ở thành thị được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/tháng

(LĐTĐ) Các đối tượng chính sách đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng/người đối với người sống tại khu vực nông thôn ...
Nghệ An tháo gỡ áp lực việc làm cho lao động bị ảnh hưởng do dịch

Nghệ An tháo gỡ áp lực việc làm cho lao động bị ảnh hưởng do dịch

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 bùng phát khiến người lao động (NLĐ) từ các địa phương khác trở về quê Nghệ An với số lượng rất lớn, làm ảnh hưởng sâu sắc đến ...
Ngày 8/12, Hà Nội ghi nhận 709 ca dương tính, trong đó có 243 ca tại cộng đồng

Ngày 8/12, Hà Nội ghi nhận 709 ca dương tính, trong đó có 243 ca tại cộng đồng

(LĐTĐ) Chiều 8/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, số ca mắc mới từ 18 giờ ngày 7/12 đến 18 giờ ngày 8/12 Hà Nội ghi nhận ...
Giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Hà Nội thấp nhất là 16.400 đồng

Giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Hà Nội thấp nhất là 16.400 đồng

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, chiều 8/12, các đại biểu đã thống nhất thông qua giá dịch vụ giá ...
Tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh ở mức thấp nhất 35 năm qua

Tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh ở mức thấp nhất 35 năm qua

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khoá X, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi chia sẻ tăng ...

Tin khác

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hội đàm với Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hội đàm với Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào

(LĐTĐ) Sáng nay (7/12), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam hội đàm với Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Aly Vong Nor Boun Tham - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào chủ trì hội đàm.
Đồng hành cùng chuyên môn nâng cao chất lượng đào tạo

Đồng hành cùng chuyên môn nâng cao chất lượng đào tạo

(LĐTĐ) Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là những tác động của dịch bệnh Covid-19, song trong năm học 2020- 2021 vừa qua, Công đoàn các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn nỗ lực vượt khó, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng đào tạo của các nhà trường.
Triển khai nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động dịp Tết Nhâm Dần

Triển khai nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động dịp Tết Nhâm Dần

(LĐTĐ) Với phương châm để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất (KCN&CX) Hà Nội đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) tập trung nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ), đặc biệt là những CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đổi mới, nâng tầm hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Đổi mới, nâng tầm hoạt động công đoàn trong tình hình mới

(LĐTĐ) Ngày 6/12, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Quận Cầu Giấy: Lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác

Quận Cầu Giấy: Lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05); Tuyên dương “Công nhân giỏi” trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) quận Cầu Giấy năm 2021.
Đẩy mạnh các phong trào thi đua để tạo động lực cho người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo

Đẩy mạnh các phong trào thi đua để tạo động lực cho người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo

(LĐTĐ) Đánh giá đoàn viên, người lao động rất sáng tạo, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, đề nghị LĐLĐ 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm tạo động lực để người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”

Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021 của Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ngày 3/12, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng nhấn mạnh, trước những tác động của dịch Covid-19, các cấp Công đoàn Thủ đô đã linh hoạt, chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.
Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết hoạt động năm 2021

Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết hoạt động năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 05 điểm cầu, gồm LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh, LĐLĐ thành phố Cần Thơ, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, LĐLĐ thành phố Hải Phòng.
Công đoàn Sở Tư pháp tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Sở Tư pháp tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Hưởng ứng phát động của Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội, sáng 1/12, nhiều đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã tham gia hiến máu tình nguyện.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 1/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Trung tâm Chính trị quận Hoàn Kiếm đã phối hợp tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Lớp bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Xem thêm
Phiên bản di động