M
22/04/2021 12:29

Phát huy sức sáng tạo để đạt hiệu quả cao

(LĐTĐ) Nhằm động viên công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia phong trào thi đua “Lao động giỏi”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” các cấp, nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã suy tôn và khen thưởng 40 công nhân giỏi cấp quận và đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khen tặng 3 công nhân giỏi.

Quận Long Biên phát động đợt thi đua cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Gắn kết tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong công nhân viên chức lao động quận Long Biên Sôi nổi Ngày hội Văn hóa thể thao trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên năm 2021

Khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo trong công nhân

Bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết: Hằng năm, Liên đoàn Lao động quận đã phát động phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” trong công nhân, viên chức, lao động quận và đã trở thành truyền thống hàng năm được tổ chức tuyên dương vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5.

Năm 2020, phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” đã thu hút trên 6.718 công nhân lao động trên địa bàn quận hưởng ứng, qua đó đã có 1.012 công nhân được bình chọn là công nhân giỏi cấp cơ sở, 40 công nhân giỏi được suy tôn và biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được biểu dương cấp Thành phố.

Phát huy sức sáng tạo để đạt hiệu quả cao
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến (thứ 7 hàng đầu từ trái sang) và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên trao thưởng cho Công nhân giỏi cấp quận. Ảnh: B.D

Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động quận, phong trào thi đua chính là động lực khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng vào hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đóng góp vào thành tích chung và sự tăng trưởng kinh tế trên địa bàn quận.

Hoạt động cũng khẳng định sự sáng tạo đổi mới trong hoạt động công đoàn, từng bước đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới theo tinh thần Nghị quyết 20/BCH-TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Thông qua phong trào, đã nâng cao được vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn cơ sở, là động lực thúc đẩy cán bộ, công nhân lao động, đoàn viên tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, góp phần cùng với chuyên môn đào tạo được nhiều đội ngũ công nhân giỏi của quận, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Thủ đô và đất nước.

Là đơn vị tích cực triển khai các phong trào, hoạt động do Liên đoàn Lao động quận Long Biên phát động, bà Nghiêm Huệ Chi - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Savico Hà Nội cho biết: Những năm gần đây, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn quận tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều nét mới.

Đó là đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống và được gắn liền với tổ chức các phong trào thi đua “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”, “Người tốt việc tốt”, “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”; tổ chức các cuộc đối thoại pháp luật lao động với người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn và người lao động.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động quận Long Biên luôn chú trọng làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nên đoàn viên công đoàn trên địa bàn quận luôn tin tưởng và gắn bó với tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và Liên đoàn Lao động quận Long Biên nói riêng.

Về phong trào thi đua, bà Nghiêm Huệ Chi cho biết: Công đoàn Công ty đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thi đua, triển khai đến 100% công nhân, viên chức, lao động. Đồng thời tổ chức tốt các hoạt động, thu hút đông đảo các tập thể, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia, hưởng ứng với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2021 trước thời hạn.

Là công nhân giỏi được Liên đoàn Lao động quận biểu dương nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021, anh Lương Gia Ngự - công nhân Công ty cổ phần Nhựa cao cấp Hàng không chia sẻ: Sự suy tôn, khen thưởng kịp thời của Công đoàn cấp trên có giá trị động viên tinh thần rất lớn, khích lệ công nhân lao động tiếp tục hăng say, nâng cao khí thế lao động, góp phần phục vụ tốt hơn cho công ty, cũng như quận.

Phát động đợt thi đua cao điểm trong công nhân, viên chức, lao động

Năm 2021, là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Long Biên phát động “Đợt thi đua cao điểm từ ngày 18/4/2021 đến 28/5/2021 trong các cấp Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên lập thành tích cao nhất chào mừng cuộc chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Liên đoàn Lao động quận kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Công nhân giỏi Thủ đô”, trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, công tác, gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của các cấp.

Thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả công việc; tạo bước đột phá, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; thực hiện quy định về An toàn vệ sinh lao động; xây dựng tác phong công nghiệp, văn hóa công sở và nơi công cộng; thi đua góp phần ổn định quan hệ lao động.

Đợt thi đua cũng phát động công nhân, viên chức, lao động quận thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, phấn đấu 100% công nhân, viên chức, lao động đi bầu cử, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử.

Với cán bộ, công chức, viên chức, phấn đấu thi đua tham mưu giỏi, phục vụ tốt, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do nhân dân và vì nhân dân; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2021./.

Bảo Duy

Nguồn :