Phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ trợ vốn Công đoàn - giải pháp ngăn chặn “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 29 khóa XII diễn ra sáng nay (17/8), thảo luận tại Hội nghị, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, cần tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cao hiệu quả của Quỹ trợ vốn thuộc hệ thống Công đoàn hoạt động theo Chương trình, dự án tài chính vi mô, qua đó góp phần hữu hiệu ngăn chặn nạn "tín dụng đen" trong công nhân lao động.
Đẩy nhanh việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức Công đoàn Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thảo luận về hoạt động của các chương trình, tổ chức tài chính vi mô

Thiết thực với đoàn viên, không vì mục tiêu lợi nhuận

Báo cáo về kết quả hoạt động của các Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo thực hiện đăng ký hoạt động theo Chương trình, dự án tài chính vi mô sau 3 năm (2019-2021), ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Thực hiện Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, các Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm của tổ chức Công đoàn đã thực hiện việc đăng ký hoạt động theo Chương trình, dự án tài chính vi mô, tổ chức tài chính vi mô (gọi tắt là Quỹ trợ vốn).

Phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ trợ vốn Công đoàn - giải pháp ngăn chặn “tín dụng đen”
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, đến nay toàn hệ thống Công đoàn có 12 Quỹ trợ vốn. Cụ thể: 1 Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm của LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đổi thành Tổ chức tài chính vi mô, hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ Quỹ (từ tháng 10/2017), với tên gọi là Tổ chức tài chính vi mô CEP (gọi tắt là CEP).

Ngoài ra, còn có 11 Quỹ trợ vốn của các LĐLĐ tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Thọ, Lâm Đồng đã đăng ký hoạt động theo Chương trình, dự án tài chính vi mô, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg.

Theo ông Phan Văn Anh, sau khi đăng ký hoạt động theo Chương trình dự án tài chính vi mô, các Quỹ trợ vốn của tổ chức Công đoàn vẫn tiếp tục duy trì mục tiêu hoạt động “không vì mục tiêu lợi nhuận”; cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành hoạt động quỹ cơ bản được củng cố, kiện toàn, các quy định nội bộ được rà soát, hoàn thiện theo quy định pháp luật, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu của đoàn viên, người lao động.

Qua báo cáo, các Quỹ trợ vốn hoạt động theo Chương trình dự án tài chính vi mô triển khai cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích. Đối tượng vay vốn của các Quỹ chủ yếu là công nhân, viên chức và người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Bình quân hàng năm, toàn hệ thống đã giải quyết cho khoảng 33.000 đoàn viên, người lao động được vay vốn từ Quỹ.

Phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ trợ vốn Công đoàn - giải pháp ngăn chặn “tín dụng đen”
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh báo cáo về kết quả hoạt động của các Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo thực hiện đăng ký hoạt động theo Chương trình, dự án tài chính vi mô.

Nguồn vốn chủ sở hữu được các Quỹ trợ vốn hạch toán theo đúng quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trong 3 năm, từ 2019 - 2021, vốn chủ sở hữu tăng 25%, từ 1.450 tỷ đồng lên gần 1.825 tỷ đồng, trong đó, CEP tăng gần 312 tỷ đồng, các Quỹ trợ vốn còn lại tăng 26 tỷ đồng.

Từ thực tế hoạt động tại địa phương, ông Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết: Thành phố Hà Nội hiện có Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô với tổng số vốn là 67 tỷ đồng. Hiện nay, Quỹ hoạt động rất hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của công nhân, viên chức lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tăng thêm thu nhập; quá trình hoạt động không có nợ xấu.

Nhấn mạnh lợi ích thiết thực của Quỹ trợ vốn với công nhân, viên chức, lao động nghèo không có điều kiện tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng, trong khi nhu cầu vay vốn trong đoàn viên, người lao động rất lớn, ông Nguyễn Phi Thường cho rằng đây được coi là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn nạn “tín dụng đen” tiếp cận công nhân lao động.

Ông Nguyễn Phi Thường cho rằng, đa phần là hoạt động của Quỹ trợ vốn hiện nay dựa trên hoạt động tín chấp cho đoàn viên, người lao động, trong đó, đơn vị đứng ra tín chấp, xác nhận cho đoàn viên, người lao động được vay vốn đó là Công đoàn cơ sở. Điều này đã góp phần khẳng định và nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động của mình.

Giải pháp quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi "tín dụng đen"

Nhấn mạnh những lợi ích thiết thực của Quỹ trợ vốn Công đoàn hướng tới đoàn viên, người lao động, qua đó góp phần hạn chế nạn "tín dụng đen", Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị thời gian tới Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục quan tâm đầu tư, phát huy hiệu quả hoạt động của các quỹ, bởi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động là một trong những nhiệm vụ căn cốt của tổ chức Công đoàn.

Để Quỹ trợ vốn Công đoàn hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng được nhiều hơn nhu cầu của đoàn viên, người lao động, ông Nguyễn Phi Thường đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cần tăng cường kiểm tra, đánh giá hằng năm, tránh để xảy ra những sai phạm trong hoạt động; xem xét đề xuất tăng dư nợ tín dụng từ 50 tỷ đồng lên 120-150 tỷ đồng...

Phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ trợ vốn Công đoàn - giải pháp ngăn chặn “tín dụng đen”
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho rằng, phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ trợ vốn sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn "tín dụng đen" trong công nhân lao động.

Khẳng định đối với tổ chức Công đoàn, chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động, đặc biệt người lao động còn thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn cần được ưu tiên; trong đó hoạt động của Quỹ trợ vốn Công đoàn đang thể hiện rõ vai trò, chức năng của tổ chức, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cũng đề nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh vai trò của Quỹ trợ vốn, các tổ chức tài chính vi mô, qua đó góp phần chăm lo, nâng cao đời sống người lao động.

Phân tích và bày tỏ lo lắng về nạn “tín dụng đen” đang đe dọa công nhân lao động và cả cán bộ Công đoàn, gây mất an ninh, an toàn trật tự; nhất là tới đây, dự báo ở một số doanh nghiệp, một số địa phương sẽ gặp khó khăn về đơn hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống của người lao động, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng, phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ trợ vốn sẽ là giải pháp quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi "tín dụng đen" trong công nhân lao động.

Thảo luận về vấn đề này tại Hội nghị, nhấn mạnh và khẳng định tính ưu việt và vai trò của Quỹ trợ vốn do Công đoàn triển khai đối với đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho rằng: Công đoàn cần quan tâm đến công tác quản trị, sao cho các quỹ hoạt động phát huy hiệu quả, bền vững.

Khẳng định nhu cầu tiếp cận vốn vay trong công nhân, viên chức, lao động rất lớn, nhưng rủi ro cũng khá cao, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu, thời gian tới, các ban chuyên môn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ các tỉnh, thành phố nơi có Quỹ trợ vốn cần tăng cường kiểm tra, giám sát trong hệ thống; quan tâm đến định hướng phát triển, hoạt động của các Quỹ để đảm bảo theo đúng tôn chỉ, mục đích; hạn chế thấp nhất những rủi ro trong quản lý, vận hành, đảm bảo xây dựng và phát triển Quỹ bền vững, phục vụ hiệu quả cho đoàn viên, người lao động.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cử tri quận Thanh Xuân đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy

Cử tri quận Thanh Xuân đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Sáng 30/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn ...
Hải Phòng: Tập huấn kỹ năng số cho 2.439 Tổ công nghệ số cộng đồng

Hải Phòng: Tập huấn kỹ năng số cho 2.439 Tổ công nghệ số cộng đồng

(LĐTĐ) Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho Tổ Đề án 06/CP và Công nghệ ...
Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên ký cam kết tiến độ dự án đường Vành đai 4

Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên ký cam kết tiến độ dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên đã cùng ký cam kết tiến độ cho dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Phấn đấu bàn giao 70% ...
Lộ diện 3 khách hàng lái thử xe Hyundai trúng cặp vé xem World Cup 2022

Lộ diện 3 khách hàng lái thử xe Hyundai trúng cặp vé xem World Cup 2022

(LĐTĐ) Ngày 30/9, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) đã tiến hành bốc thăm và công bố kết quả chương trình "Trải nghiệm thả ga - Qatar thẳng ...
TP.HCM: Bệnh viện gặp khó khăn trong việc mua sắm thuốc, thiết bị y tế

TP.HCM: Bệnh viện gặp khó khăn trong việc mua sắm thuốc, thiết bị y tế

(LĐTĐ) Bệnh viện quận 11 cho biết, không thể tự mua thuốc mà bệnh viện lựa chọn được vì vướng thủ tục pháp lý. Thuốc đấu thầu tập trung chiếm 20% ...
Lao động nữ ngành Dệt may cần được quan tâm nhiều hơn

Lao động nữ ngành Dệt may cần được quan tâm nhiều hơn

(LĐTĐ) Công việc vất vả, nặng nhọc, tiềm ẩn nhiều yếu tố độc hại và nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp; thu nhập thấp, đời sống tinh thần nghèo nàn... đó ...
Quận Đống Đa: Nhân rộng mô hình cưới văn minh

Quận Đống Đa: Nhân rộng mô hình cưới văn minh

(LĐTĐ) Chiều 30/9, quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về ...

Tin khác

Lao động nữ ngành Dệt may cần được quan tâm nhiều hơn

Lao động nữ ngành Dệt may cần được quan tâm nhiều hơn

(LĐTĐ) Công việc vất vả, nặng nhọc, tiềm ẩn nhiều yếu tố độc hại và nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp; thu nhập thấp, đời sống tinh thần nghèo nàn... đó là những vấn đề mà công nhân lao động ngành Dệt may (đa số là lao động nữ) đang phải đối mặt. Mặc dù tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp đã tích cực vào cuộc, nhưng đời sống, việc làm của lao động nữ ngành Dệt may vẫn cần được quan tâm nhiều hơn nữa từ các cấp, ngành cũng như toàn xã hội.
Chăm lo để người lao động hiểu và tự nguyện viết đơn gia nhập tổ chức Công đoàn

Chăm lo để người lao động hiểu và tự nguyện viết đơn gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 30/9, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất (KCN&CX) Hà Nội tổ chức Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới” trong Mạng lưới Công đoàn các khu công nghiệp. Tại Hội thảo các đại biểu đã trao đổi, đưa ra các kinh nghiệm, giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh trong giai đoạn mới.
Công đoàn ngành Giáo dục Thủ đô: Lan tỏa các phong trào thi đua

Công đoàn ngành Giáo dục Thủ đô: Lan tỏa các phong trào thi đua

Năm học 2022-2023, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tiếp tục phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hội thi theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị; đồng thời triển khai kế hoạch nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV); chú trọng nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo; bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Hà Nội: Trên 800 vận động viên tham gia Hội thao ngành NN&PTNT

Hà Nội: Trên 800 vận động viên tham gia Hội thao ngành NN&PTNT

(LĐTĐ) Sáng nay (30/9), tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Hà Đông, Sở Nông Nnghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội phối hợp cùng Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội tổ chức khai mạc Hội thao trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lần thứ VI năm 2022.
[Infographic] Phong trào thi đua “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô” năm 2022

[Infographic] Phong trào thi đua “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô” năm 2022

(LĐTĐ) Từ phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động năm 1996, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã triển khai cụ thể bằng phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô”.
Luôn xem lao động là tài sản quý của doanh nghiệp

Luôn xem lao động là tài sản quý của doanh nghiệp

(LĐTĐ) Trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua Công ty TNHH Lotte Rent-a-car Vina vẫn chú trọng triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống người lao động. Đặc biệt, xác định người lao động là vốn quý của doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn Công ty để quan tâm, chăm lo đời sống, góp phần giúp người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó.
Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp

Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp

(LĐTĐ) Sáng nay (29/9), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và làm báo cáo viên cho lớp tập huấn có Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh.
Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Nhằm mục tiêu tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã tiến hành tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028 cho cán bộ là ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện và ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Quốc Oai: Công đoàn cơ sở triển khai hiệu quả chương trình “Mái ấm Công đoàn”

Quốc Oai: Công đoàn cơ sở triển khai hiệu quả chương trình “Mái ấm Công đoàn”

(LĐTĐ) Thời gian qua, các chương trình an sinh xã hội nói chung và chương trình “Mái ấm Công đoàn” nói riêng được các cấp Công đoàn, trong đó có Công đoàn Trường Tiểu học Hòa Thạch B (huyện Quốc Oai) quan tâm và triển khai có hiệu quả.
Quận Long Biên: Đối thoại về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội

Quận Long Biên: Đối thoại về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Sáng nay (29/9), Ủy ban nhân dân (UBND) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Bảo hiểm xã hội quận Long Biên chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và cán bộ Công đoàn cơ sở, người lao động trên địa bàn quận.
Xem thêm
Phiên bản di động