Phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ trợ vốn Công đoàn - giải pháp ngăn chặn “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 29 khóa XII diễn ra sáng nay (17/8), thảo luận tại Hội nghị, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, cần tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cao hiệu quả của Quỹ trợ vốn thuộc hệ thống Công đoàn hoạt động theo Chương trình, dự án tài chính vi mô, qua đó góp phần hữu hiệu ngăn chặn nạn "tín dụng đen" trong công nhân lao động.
Đẩy nhanh việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức Công đoàn Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thảo luận về hoạt động của các chương trình, tổ chức tài chính vi mô

Thiết thực với đoàn viên, không vì mục tiêu lợi nhuận

Báo cáo về kết quả hoạt động của các Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo thực hiện đăng ký hoạt động theo Chương trình, dự án tài chính vi mô sau 3 năm (2019-2021), ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Thực hiện Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, các Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm của tổ chức Công đoàn đã thực hiện việc đăng ký hoạt động theo Chương trình, dự án tài chính vi mô, tổ chức tài chính vi mô (gọi tắt là Quỹ trợ vốn).

Phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ trợ vốn Công đoàn - giải pháp ngăn chặn “tín dụng đen”
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, đến nay toàn hệ thống Công đoàn có 12 Quỹ trợ vốn. Cụ thể: 1 Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm của LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đổi thành Tổ chức tài chính vi mô, hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ Quỹ (từ tháng 10/2017), với tên gọi là Tổ chức tài chính vi mô CEP (gọi tắt là CEP).

Ngoài ra, còn có 11 Quỹ trợ vốn của các LĐLĐ tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Thọ, Lâm Đồng đã đăng ký hoạt động theo Chương trình, dự án tài chính vi mô, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg.

Theo ông Phan Văn Anh, sau khi đăng ký hoạt động theo Chương trình dự án tài chính vi mô, các Quỹ trợ vốn của tổ chức Công đoàn vẫn tiếp tục duy trì mục tiêu hoạt động “không vì mục tiêu lợi nhuận”; cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành hoạt động quỹ cơ bản được củng cố, kiện toàn, các quy định nội bộ được rà soát, hoàn thiện theo quy định pháp luật, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu của đoàn viên, người lao động.

Qua báo cáo, các Quỹ trợ vốn hoạt động theo Chương trình dự án tài chính vi mô triển khai cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích. Đối tượng vay vốn của các Quỹ chủ yếu là công nhân, viên chức và người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Bình quân hàng năm, toàn hệ thống đã giải quyết cho khoảng 33.000 đoàn viên, người lao động được vay vốn từ Quỹ.

Phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ trợ vốn Công đoàn - giải pháp ngăn chặn “tín dụng đen”
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh báo cáo về kết quả hoạt động của các Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo thực hiện đăng ký hoạt động theo Chương trình, dự án tài chính vi mô.

Nguồn vốn chủ sở hữu được các Quỹ trợ vốn hạch toán theo đúng quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trong 3 năm, từ 2019 - 2021, vốn chủ sở hữu tăng 25%, từ 1.450 tỷ đồng lên gần 1.825 tỷ đồng, trong đó, CEP tăng gần 312 tỷ đồng, các Quỹ trợ vốn còn lại tăng 26 tỷ đồng.

Từ thực tế hoạt động tại địa phương, ông Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết: Thành phố Hà Nội hiện có Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô với tổng số vốn là 67 tỷ đồng. Hiện nay, Quỹ hoạt động rất hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của công nhân, viên chức lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tăng thêm thu nhập; quá trình hoạt động không có nợ xấu.

Nhấn mạnh lợi ích thiết thực của Quỹ trợ vốn với công nhân, viên chức, lao động nghèo không có điều kiện tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng, trong khi nhu cầu vay vốn trong đoàn viên, người lao động rất lớn, ông Nguyễn Phi Thường cho rằng đây được coi là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn nạn “tín dụng đen” tiếp cận công nhân lao động.

Ông Nguyễn Phi Thường cho rằng, đa phần là hoạt động của Quỹ trợ vốn hiện nay dựa trên hoạt động tín chấp cho đoàn viên, người lao động, trong đó, đơn vị đứng ra tín chấp, xác nhận cho đoàn viên, người lao động được vay vốn đó là Công đoàn cơ sở. Điều này đã góp phần khẳng định và nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động của mình.

Giải pháp quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi "tín dụng đen"

Nhấn mạnh những lợi ích thiết thực của Quỹ trợ vốn Công đoàn hướng tới đoàn viên, người lao động, qua đó góp phần hạn chế nạn "tín dụng đen", Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị thời gian tới Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục quan tâm đầu tư, phát huy hiệu quả hoạt động của các quỹ, bởi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động là một trong những nhiệm vụ căn cốt của tổ chức Công đoàn.

Để Quỹ trợ vốn Công đoàn hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng được nhiều hơn nhu cầu của đoàn viên, người lao động, ông Nguyễn Phi Thường đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cần tăng cường kiểm tra, đánh giá hằng năm, tránh để xảy ra những sai phạm trong hoạt động; xem xét đề xuất tăng dư nợ tín dụng từ 50 tỷ đồng lên 120-150 tỷ đồng...

Phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ trợ vốn Công đoàn - giải pháp ngăn chặn “tín dụng đen”
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho rằng, phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ trợ vốn sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn "tín dụng đen" trong công nhân lao động.

Khẳng định đối với tổ chức Công đoàn, chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động, đặc biệt người lao động còn thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn cần được ưu tiên; trong đó hoạt động của Quỹ trợ vốn Công đoàn đang thể hiện rõ vai trò, chức năng của tổ chức, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cũng đề nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh vai trò của Quỹ trợ vốn, các tổ chức tài chính vi mô, qua đó góp phần chăm lo, nâng cao đời sống người lao động.

Phân tích và bày tỏ lo lắng về nạn “tín dụng đen” đang đe dọa công nhân lao động và cả cán bộ Công đoàn, gây mất an ninh, an toàn trật tự; nhất là tới đây, dự báo ở một số doanh nghiệp, một số địa phương sẽ gặp khó khăn về đơn hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống của người lao động, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng, phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ trợ vốn sẽ là giải pháp quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi "tín dụng đen" trong công nhân lao động.

Thảo luận về vấn đề này tại Hội nghị, nhấn mạnh và khẳng định tính ưu việt và vai trò của Quỹ trợ vốn do Công đoàn triển khai đối với đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho rằng: Công đoàn cần quan tâm đến công tác quản trị, sao cho các quỹ hoạt động phát huy hiệu quả, bền vững.

Khẳng định nhu cầu tiếp cận vốn vay trong công nhân, viên chức, lao động rất lớn, nhưng rủi ro cũng khá cao, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu, thời gian tới, các ban chuyên môn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ các tỉnh, thành phố nơi có Quỹ trợ vốn cần tăng cường kiểm tra, giám sát trong hệ thống; quan tâm đến định hướng phát triển, hoạt động của các Quỹ để đảm bảo theo đúng tôn chỉ, mục đích; hạn chế thấp nhất những rủi ro trong quản lý, vận hành, đảm bảo xây dựng và phát triển Quỹ bền vững, phục vụ hiệu quả cho đoàn viên, người lao động.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Arsenal "đừng ngã" đêm nay

Arsenal "đừng ngã" đêm nay

(LĐTĐ) Việc Man City giành chiến thắng đêm qua để tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh tạo sức ép quá lớn đối với Arsenal trong trận tiếp Aston Villa đang xếp thứ 4. Nếu muốn lên đỉnh bảng, buộc pháo thủ không chỉ phải thắng mà thắng nhiều bàn.
Doanh thu bán sản phẩm du lịch trong 4 ngày Hội chợ VITM Hà Nội 2024 đạt trên 180 tỷ đồng

Doanh thu bán sản phẩm du lịch trong 4 ngày Hội chợ VITM Hà Nội 2024 đạt trên 180 tỷ đồng

(LĐTĐ) Chiều 14/4, sau 4 ngày diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động xúc tiến du lịch, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024 đã bế mạc.
Từ việc gạo ST25 nghi vấn bị "nhái" và vấn đề bảo vệ uy tín thương hiệu

Từ việc gạo ST25 nghi vấn bị "nhái" và vấn đề bảo vệ uy tín thương hiệu

(LĐTĐ) Vừa qua, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện và xử lý một số cơ sở kinh doanh gạo có dấu hiệu giả thương hiệu Gạo ST25; thực trạng này một lần nữa báo động thực trạng giả mạo thương hiệu thông qua nhãn mác, bao bì… Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, đây không chỉ là vấn đề giả mạo thương hiệu mà xa hơn nó còn là vấn đề uy tín của thương hiệu gạo quốc gia.
Bế mạc Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM lần 1

Bế mạc Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM lần 1

(LĐTĐ) Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần 1 với chủ đề “Du hành thời gian - Time travel” vừa khép lại tại Nhà hát TP.HCM.
Nhân viên xe buýt kịp thời giúp người bị nạn

Nhân viên xe buýt kịp thời giúp người bị nạn

(LĐTĐ) Ngày 14/4, xe buýt mang biển kiểm soát 29B-19752, tuyến buýt 62 (Lộ trình Bến xe Yên Nghĩa - Bến xe Thường Tín) thuộc Trung tâm Tân Đạt, trong quá trình vận hành, nhân viên xe buýt đã trực tiếp giúp sơ cứu hành khách bị co giật và đưa đến bệnh viện để khám chữa.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột

(LĐTĐ) Ngày 14/4, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran trong những ngày qua diễn biến phức tạp và tiếp tục leo thang.

Tin khác

Để người lao động thêm gắn bó với Công đoàn

Để người lao động thêm gắn bó với Công đoàn

Với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động (NLĐ). Qua đó góp phần giúp NLĐ yên tâm làm việc, gắn bó hơn với đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Những điểm mới về chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Những điểm mới về chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội”

(LĐTĐ) Sáng 16/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Những điểm mới về chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Sôi nổi Giải bóng đá CNVCLĐ huyện Nghi Lộc lần thứ II

Sôi nổi Giải bóng đá CNVCLĐ huyện Nghi Lộc lần thứ II

(LĐTĐ) Sáng 13/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Nghi Lộc, Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc vòng chung kết Giải bóng đá nam, nữ công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) lần thứ II năm 2024.
30 thí sinh xuất sắc sẽ tranh tài tại vòng sơ khảo Cuộc thi “Nữ sứ giả du lịch Ba Đình” năm 2024

30 thí sinh xuất sắc sẽ tranh tài tại vòng sơ khảo Cuộc thi “Nữ sứ giả du lịch Ba Đình” năm 2024

(LĐTĐ) Với sự tự tin, hình thức đẹp và nội dung ý tưởng tốt, 30 thí sinh đến từ 19 Công đoàn cơ sở khối trường học, 3 Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp và 6 Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã xuất sắc vượt qua những thí sinh còn lại để được Ban Tổ chức lựa chọn vào vòng sơ khảo Cuộc thi “Nữ sứ giả du lịch Ba Đình” năm 2024.
Công nhân, viên chức, lao động huyện Phú Xuyên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công nhân, viên chức, lao động huyện Phú Xuyên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa và thu hút sự quan tâm của toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và nhân dân huyện Phú Xuyên (Hà Nội). Trong đợt 1 năm 2024, huyện Phú Xuyên đã thu được 1.468 đơn vị máu.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
Người thợ tài hoa và tình yêu với các công trình

Người thợ tài hoa và tình yêu với các công trình

(LĐTĐ) Bằng niềm đam mê với nghề và ý chí vượt khó trong lao động sản xuất, anh Trần Văn Thanh, Tổ phó Tổ Hàn điện - Công ty cổ phần Formach (Thanh Trì, Hà Nội) là tấm gương sáng thầm lặng cống hiến, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đơn vị và nền công nghiệp Thủ đô.
Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ đoàn viên Công đoàn

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ đoàn viên Công đoàn

(LĐTĐ) Thời gian qua các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) luôn quan tâm, chú trọng, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), từ đó tạo động lực để nữ lao động yên tâm làm việc, cống hiến.
LĐLĐ huyện Mê Linh triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

LĐLĐ huyện Mê Linh triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Ngày 11/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023, sơ kết công tác Công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024.
Xem thêm
Phiên bản di động