M
12/04/2021 17:33

Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh:

Phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã có kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tới các công đoàn cơ sở trực thuộc. Đợt thi đua cao điểm được Liên đoàn Lao động huyện phát động trong 60 ngày, từ ngày 25/3/2021 đến ngày 25/5/2021.

Huyện Phúc Thọ rộn ràng chào đón ngày hội toàn dân Cán bộ Hội đồng nhân dân huyện Chương Mỹ cần không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ Công nhân viên chức lao động thi đua hướng về cuộc bầu cử

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-LĐLĐ ngày 22/3/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố về phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm trong công nhân, viên chức, lao động và các Công đoàn cơ sở trực thuộc với nhiều nội dung cụ thể.

Kế hoạch được phát động với mong muốn tạo không khí thi đua sôi nổi trong công nhân viên chức lao động tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, vận động cử tri, công nhân, viên chức, lao động đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh Nguyễn Trọng Phan trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đề ra, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh yêu cầu các đơn vị chú trọng thi đua thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong công nhân, viên chức lao động về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; nắm chắc tình hình công nhân viên chức và quan hệ lao động, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm túc các hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử.

Việc tổ chức phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phải được triển khai sâu rộng đến các cấp Công đoàn với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Gắn phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động với việc duy trì, ổn định việc làm, tăng thu nhập; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

Phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, có tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng các tập thể, các nhân có sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Khen thưởng phải kịp thời, đúng người, đúng thành tích, quan tâm khen thưởng động viên đối với cán bộ, công nhân lao động trực tiếp sản xuất, công tác.

Về nội dung thi đua, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện nêu rõ các vấn đề sau: Các Công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Từ đó giúp mỗi đoàn viên, công nhân viên chức lao động nắm chắc những nội dung của Luật bầu cử, quyền của công dân trong bầu cử, để lựa chọn những người tiêu biểu, đủ năng lực, phẩm chất, uy tín tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Thi đua góp phần ổn định quan hệ lao động, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử, từ khi triển khai đến khi kết thúc bầu cử, nhất là những ngày trước, trong và sau ngày bầu cử. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi diễn biến phức tạp, mọi hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu; tham gia tổ chức bỏ phiếu trang trọng, tạo được không khí của ngày hội toàn dân.

Đặc biệt, đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Công nhân giỏi Thủ đô”, trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, công tác gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội. Thi đua nâng cao năng lực sản xuất lao động, chất lượng, sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả công việc; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, quy định về an toàn vệ sinh lao động; xây dựng tác phong công nghiệp, văn hóa công sở và nơi công cộng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2021.

Thi đua tham mưu giỏi phục vụ tốt, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do nhân dân, vì nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả. Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành, chung sức đồng lòng thực hiện mục tiêu kép vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển sản xuất kinh doanh.

Sau đợt thi đua, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả đợt thi đua cao điểm, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố xem xét khen thưởng.

Lương Hằng

Nguồn :