M
06/11/2020 17:35

Phát động dự án "Tăng cường nhận thức về quản lý chất thải nhựa"

(LĐTĐ) Ngày 6/11, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Lễ khởi động dự án "Tăng cường nhận thức về quản lý chất thải nhựa" nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải và giảm lượng rác thải nhựa thải ra môi trường.

Phải biến rác thải thành điện Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải

Mỗi năm, Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, nằm trong quốc gia có lượng rác thải lớn nhất và cao hơn mức trung bình của thế giới là 10% do việc quản lý và xử lý rác thải nhựa chưa triệt để. Với tình trạng ô nhiễm nhựa ngày càng tăng ở Việt Nam, Chính phủ đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm từ rác thải nhựa.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của giới trẻ về môi trường, dự án “Tăng cường nhận thức về quản lý chất thải nhựa” do Trung tâm Giáo dục và Phát triển phối hợp với các đối tác tại Việt Nam thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải và giảm lượng rác thải nhựa thải ra môi trường.

Phát động dự án "Tăng cường nhận thức về quản lý chất thải nhựa"
Khởi động dự án "Tăng cường nhận thức về quản lý chất thải nhựa".

Dự án được kéo dài trong vòng 2 năm, thành lập một mạng lưới lãnh đạo môi trường đến từ 5 khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Yên – Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang – Cần Thơ. Trong khuôn khổ chương trình, dự án sẽ tập huấn cho 60 lãnh đạo môi trường trẻ Việt Nam. Các thành viên tham gia sẽ được trang bị kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tổ chức hoạt động cộng đồng, kiến thức về quản lý rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.

Các hoạt động này nhằm mục đích tăng cường tái chế nhựa trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về rác thải nhựa sử dụng một lần và khuyến khích thay đổi hành vi hướng tới phát triển bền vững, đặc biệt là trong thu gom và xử lý rác thải.

Phát động dự án "Tăng cường nhận thức về quản lý chất thải nhựa"
Dự án nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải và giảm lượng rác thải nhựa thải ra môi trường.

Bên cạnh đó, dự án “Tăng cường nhận thức về quản lý rác nhựa” cũng sẽ hợp tác với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, tìm kiếm các giải pháp đổi mới để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Các sản phẩm nhựa, bao bì nhựa được thiết kế có thể tái sử dụng, tái chế hoặc có thể phân hủy được và không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Ngoài ra, dự án cũng sẽ tổ chức hội thảo với sự tham dự của doanh nghiệp sản xuất các nhà hoạch định sách, đại diện cơ quan nhà nước để đối thoại về tác động của các chính sách đối với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì, tìm kiếm công nghệ hoặc nguyên liệu thay thế, các giáp pháp tái chế, giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa.

P.Ngân

Nguồn :