Phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ (*)

(LĐTĐ) Ngày 11/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ ba để thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu kết luận Hội nghị của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Khẩn trương xây dựng các quy định phòng ngừa để “không thể tham nhũng"Hà Nội: Xây dựng đội ngũ cán bộ tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tínKhai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận Hội nghị
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận Hội nghị

Với tinh thần trách nhiệm cao, sau một ngày làm việc rất khẩn trương, tích cực, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ ba đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp. Các đồng chí Thành ủy viên và các đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy. Qua tổng hợp, đã có 88 ý kiến phát biểu thảo luận tại các tổ; Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị. Ban Chấp hành đã biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị. Sau đây, tôi xin khái quát những kết quả chủ yếu, nổi bật của hội nghị.

1. Đối với Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy

Các ý kiến tại hội nghị đều thống nhất đánh giá, cơ quan chủ trì đã bám sát Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, có tham khảo kinh nghiệm của các khóa trước; trên cơ sở đó đã định hướng các nội dung lớn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2021 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động.

Đối với các nội dung bổ sung, điều chỉnh so với Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy đã ban hành, các đại biểu đều thống nhất đánh giá là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo đúng thẩm quyền, phù hợp với chương trình công tác toàn khóa, góp phần giải quyết các vấn đề bức thiết của thành phố giai đoạn trước mắt và những năm tiếp theo, đó là: (1) Nội dung "Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" được điều chỉnh tiến độ từ Hội nghị Thành ủy lần thứ năm (tháng 7/2021) sang Hội nghị Thành ủy lần thứ sáu (tháng 10/2021); (2) Nội dung "Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội" được điều chỉnh tiến độ sớm 6 tháng từ Hội nghị Thành ủy lần thứ tám (tháng 1/2022) sang Hội nghị Thành ủy lần thứ năm (tháng 7/2021); (3) Bổ sung nội dung về "Các cơ chế, chính sách đặc thù cho công tác cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Thành phố" vào Hội nghị Thành ủy lần thứ tư (tháng 4/2021). Đồng thời, có ý kiến đề nghị điều chỉnh thẩm quyền xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung Ban Chấp hành ủy quyền cho Ban Thường vụ Thành ủy theo Quy chế làm việc của Thành ủy, như: Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (thay thế Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND ngày 3/8/2016 và Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016); Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 5/2/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách… Để đảm bảo tiến độ nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Chấp hành thống nhất ủy quyền cho Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến đối với 2 nội dung nêu trên.

2. Đối với 10 Chương trình công tác lớn của Thành ủy

Các ý kiến thảo luận tại các tổ đều biểu thị sự thống nhất cao và đánh giá, các chương trình công tác đã bám sát các quan điểm, chủ trương lớn, tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như chủ đề, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; vừa tập trung những việc có tính cấp bách, vừa có tầm nhìn chiến lược lâu dài, có sự kế thừa các chương trình công tác của khóa trước và cập nhật, bổ sung những vấn đề mới và thực tiễn của Thành phố; đồng thời đánh giá cao các chương trình công tác, đặc biệt là các chương trình công tác mới, lần đầu được xây dựng, có tính thực tiễn rất cao, mang tầm vĩ mô nhưng cũng rất cụ thể, được chuẩn bị công phu, bố cục khoa học, nội dung toàn diện, chỉ tiêu, số liệu phù hợp, giải pháp rõ ràng, các khâu đột phá trúng và đúng, định hướng rõ về nguồn lực, có danh mục, tiến độ yêu cầu và đơn vị chủ trì với từng nhóm nội dung đảm bảo tính khả thi và đã tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý. Mặc dù khối lượng nội dung rất lớn, phạm vi rộng nhưng các ban chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm rất cao trước Đảng bộ đã tập trung nghiên cứu nghiêm túc, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, tổng hợp biên soạn nhiều lần và đã tiếp thu hoàn thiện trình Ban Chấp hành sớm hơn dự kiến. Với sự chuẩn bị công phu như đã nêu, sự đồng thuận cao của các đại biểu hội nghị, truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ Thủ đô, tôi tin tưởng rằng, quá trình triển khai thực hiện các Chương trình công tác lớn của Thành ủy sẽ rất thuận lợi và đạt hiệu quả cao.

3. Đối với Báo cáo tài chính Đảng năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 và Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy: Qua tổng hợp các ý kiến góp ý trực tiếp tại các văn bản cho thấy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất cao với các báo cáo.

4. Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch Covid-19 hai tháng đầu năm

Hai tháng đầu năm 2021, chúng ta vừa tập trung cao độ phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, vừa triển khai công tác chăm lo cho nhân dân Thủ đô đón Tết vui tươi, lành mạnh và an toàn, lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và đạt được những kết quả quan trọng, có thể khái quát trên một số mặt sau:

(1) Về công tác phòng, chống dịch Covid-19:

Xác định thực hiện "nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố về công tác phòng, chống dịch; kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, không để bùng phát, lây lan, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch sau khi ổ dịch tại hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh lây lan sang một số địa phương khác, trong đó có thành phố Hà Nội, Thành ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kích hoạt toàn bộ hệ thống chính trị thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch lên cao hơn một mức. Toàn Thành phố đã thực hiện xét nghiệm trên 50 nghìn người đi về từ tỉnh Hải Dương và các vùng có dịch trong dịp Tết; đồng thời, thiết lập và quản lý an toàn các điểm phong tỏa, cách ly; dừng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao tập trung đông người (chỉ tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán tại một điểm và truyền hình trực tiếp cho cả nước, được Trung ương và dư luận nhân dân đánh giá cao), tạm thời dừng đón khách tham quan tại các cơ sở di tích, đình chùa, tôn giáo, các điểm du lịch để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Tăng cường truyền thông để nhân dân hiểu rõ tác hại của biến thể vi rút mới; thực hiện nghiêm khai báo y tế đối với những người từ vùng dịch về và khai báo trung thực; các quy định về phòng, chống dịch; thông điệp “5K”. Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố, bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và ban chỉ đạo phòng, chống dịch các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm việc không rời khỏi thành phố trong dịp Tết để tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch và chăm lo Tết cho Nhân dân.

Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố và 5 đoàn kiểm tra của Thành phố trực tiếp kiểm tra công tác phục vụ Nhân dân đón Tết và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Với sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan chức năng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố, của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là của lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, bác sĩ, nhân viên y tế, công an, quân đội, từ ngày 27/1/2021 đến nay, Thành phố ghi nhận 35 ca mắc mới ngoài cộng đồng. Đến hết ngày 28/2/2021, qua 13 ngày không xuất hiện ca mắc mới giai đoạn 4, thành phố đã gỡ bỏ 18/18 địa điểm phong tỏa liên quan tới các ca mắc trên địa bàn Thành phố.

Với tinh thần tương thân, tương ái, cùng với việc tập trung phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp, ngành Thành phố và các doanh nghiệp, Nhân dân Thủ đô tặng tỉnh Hải Dương 2 tỷ đồng, 50 nghìn khẩu trang để góp phần chung tay cùng tỉnh Hải Dương chống dịch và tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trực tiếp các địa phương và tỉnh Hải Dương sản xuất, lưu thông hàng hóa trong điều kiện dịch ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của Nhân dân và doanh nghiệp. Thành phố đã tổ chức trang trọng Lễ trao tặng, tôn vinh các Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú và tuyên dương, khen thưởng kịp thời 20 bác sĩ, nhân viên y tế có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

(2) Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I-2021 ước thực hiện đạt 67.601 tỷ đồng, đạt 26,9% dự toán; trong đó, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 4.500 tỷ đồng, đạt 24,2% dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ; thu nội địa đạt 63.100 tỷ đồng, đạt 29,1% dự toán, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương quý I/2021 ước thực hiện là 13.511 tỷ đồng, đạt 12,4% dự toán; trong đó: Chi đầu tư phát triển là 3.371 tỷ đồng, đạt 6% dự toán; chi thường xuyên là 10.139 tỷ đồng, đạt 21,4% dự toán.

Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 2.345 triệu USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 5.402 triệu USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 2 tháng giảm 0,5% so với bình quân cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 100 nghìn tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ; đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán. Hoạt động sản xuất nông nghiệp tập trung chủ yếu vào thu hoạch cây màu vụ đông, gieo cấy lúa và cây màu vụ xuân. Tiếp tục đẩy mạnh tái đàn lợn, hiện có 1,28 triệu con, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác quy hoạch đạt được nhiều kết quả đột phá với quan điểm quy hoạch đi trước một bước; theo thẩm quyền, Ban Thường vụ đã cho ý kiến về Quy hoạch phân khu nội đô để các cơ quan liên quan hoàn thiện trình phê duyệt quy hoạch để có các định hướng triển khai các quy hoạch nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và Ban Thường vụ đã thống nhất rất cao cho định hướng về Quy hoạch phân khu sông Hồng và đề nghị các cơ quan liên quan làm việc với các bộ, ngành thống nhất và hoàn thiện đồ án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến hoàn thành phê duyệt trong quý II/2021.

Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo, nhất là với các đối tượng chính sách, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, không để người dân bị thiếu đói, mọi người dân được vui Tết, đón xuân no ấm.

Công tác quốc phòng, an ninh được chú trọng; chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, lực lượng, phương tiện nhằm bảo đảm tốt nhất trật tự, an toàn xã hội.

Thưa các đồng chí!

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII đã thành công tốt đẹp. Tôi đề nghị các ban chỉ đạo và các cơ quan chủ trì sớm tiếp thu, hoàn thiện đảm bảo các nội dung, chương trình phải thực sự khoa học, nội dung chương trình dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát để trình Ban Thường vụ Thành ủy ký ban hành.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm, bản lĩnh, chủ động, sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tôi tin tưởng rằng, trên cơ sở những nội dung đã được thông qua tại Hội nghị hôm nay, từng đồng chí Thành ủy viên, trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm của người đứng đầu, sẽ quyết liệt, năng động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả các Chương trình công tác; các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ sẽ bắt tay ngay vào tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII.

(*) Tiêu đề do báo Lao động Thủ đô đặt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức tặng quà các lực lượng tuyến đầu chống dịch

Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức tặng quà các lực lượng tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 3/8, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức trao quà và tiền mặt trị giá hơn 70 triệu đồng (là tấm lòng của công nhân viên ...
Giá nông sản, thực phẩm tăng “sốc” từng ngày chủ yếu do tâm lý

Giá nông sản, thực phẩm tăng “sốc” từng ngày chủ yếu do tâm lý

Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân, cục bộ một số nơi, tiểu thương tăng giá nông sản, thực phẩm, rau xanh ở mức vô lý.
Asensio lập siêu phẩm, Tây Ban Nha gặp Brazil ở chung kết môn bóng đá nam Olympic 2020

Asensio lập siêu phẩm, Tây Ban Nha gặp Brazil ở chung kết môn bóng đá nam Olympic 2020

(LĐTĐ) Olympic Tây Ban Nha đã gặp muôn vàn khó khăn ở trận bán kết với Olympic Nhật Bản, "bò tót" phải nhờ đến siêu phẩm của Asensio ở những phút ...
Chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, bên cạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Hà Đông ...
Phát huy phong trào thi đua “Gương sáng người lao động”

Phát huy phong trào thi đua “Gương sáng người lao động”

(LĐTĐ) Những năm qua, Trường Trung học phổ thông Hoàng Cầu (quận Đống Đa) đã tích cực triển khai phong trào thi đua “Gương sáng người lao động” trong đội ngũ ...
Nữ công nhân môi trường bị cướp xe máy sau ca làm việc đêm

Nữ công nhân môi trường bị cướp xe máy sau ca làm việc đêm

(LĐTĐ) Rạng sáng ngày 3/8, sau khi tan ca làm đêm, nữ công nhân môi trường Thủ đô chạy xe máy về nhà thì bị 4 đối tượng chặn đường, cướp ...
Ngày 3/8: Hà Nội xử phạt gần 2 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống Covid-19

Ngày 3/8: Hà Nội xử phạt gần 2 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong ngày 3/8, cơ quan chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hành ...

Tin khác

Góp sức trẻ, quyết tâm giữ vững "vùng xanh" không Covid-19

Góp sức trẻ, quyết tâm giữ vững "vùng xanh" không Covid-19

(LĐTĐ) Việc thành lập các chốt bảo vệ vùng không có dịch, hay gọi là "vùng xanh" nhằm chống lây nhiễm Covid-19 từ bên ngoài vào các khu dân cư, tổ dân phố, tòa chung cư… là một cách làm hay, mang lại hiệu quả rõ rệt mà quận Hoàng Mai đang áp dụng. Cùng với cả hệ thống chính trị và các đoàn thể khác, tuổi trẻ trong quận luôn xung kích, quyết tâm bảo vệ, giữ vững "vùng xanh" không Covid-19.
Phát huy hiệu quả của mạng xã hội trong tuyên truyền phòng, chống dịch

Phát huy hiệu quả của mạng xã hội trong tuyên truyền phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bên cạnh việc tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, các lực lượng phòng, chống dịch đã tận dụng thế mạnh của mạng xã hội qua các nhóm zalo, viber... để tuyên truyền chống dịch; từ đó thông tin được truyền tải nhanh, kịp thời tới người dân, huy động được sức mạnh tham gia chống dịch của cả cộng đồng.
Cần tiếp tục xây dựng các mô hình “khu chung cư an toàn, tổ dân phố an toàn”

Cần tiếp tục xây dựng các mô hình “khu chung cư an toàn, tổ dân phố an toàn”

(LĐTĐ) Chiều 3/8, Đoàn kiểm tra số 8 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương dẫn đầu đã tới kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn quận Tây Hồ.
Quận Đống Đa: Dự kiến tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho khoảng 25.680 người

Quận Đống Đa: Dự kiến tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho khoảng 25.680 người

(LĐTĐ) Trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 diện rộng lần này, quận Đống Đa tiến hành tiêm trong 4 ngày (từ ngày 2 đến ngày 5/8). Dự kiến, quận sẽ tổ chức tiêm khoảng 25.680 mũi.
Kỳ 3: Khép lại sự dung tục, trả lại nét hào hoa

Kỳ 3: Khép lại sự dung tục, trả lại nét hào hoa

(LĐTĐ) Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Hà Nội là vậy. Xưa là thế và nay cũng thế, Hà Nội đẹp từ sự bặt thiệp của mỗi con người. Hẳn nhiên, trong một môi trường lành mạnh và đậm chất nhân văn, không lý do gì để mỗi con người tự biến mình thành kẻ thô lỗ, tục tằn. Với nạn nói tục, chửi thề, những hành vi thiếu văn hóa... để “dẹp loạn” ngay hẳn là không dễ song không vì thế mà không làm. Hơn hết, nếu Hà Nội quyết tâm, nỗ lực đẩy lùi sự dung tục, trả lại nét hào hoa thì chắc hẳn sẽ nhận được sự đồng thuận của xã hội, đặc biệt là của những người yêu Hà Nội.
Kiểm tra từng ngõ ngách để phát hiện, xử lý nghiêm người ra đường không có lý do chính đáng

Kiểm tra từng ngõ ngách để phát hiện, xử lý nghiêm người ra đường không có lý do chính đáng

(LĐTĐ) Chiều 3/8, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm). Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Chử Xuân Dũng và Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố, lãnh đạo một số Sở, ngành.
Kỳ cuối:  Để người dân phố cổ vun đắp cho di sản trường tồn

Kỳ cuối: Để người dân phố cổ vun đắp cho di sản trường tồn

(LĐTĐ) Để phát huy giá trị di sản của phố cổ, rất nhiều ý kiến đã được đưa ra, chẳng hạn: Khai thác hiệu quả giá trị kiến trúc như là một sản phẩm du lịch đặc thù có tính cạnh tranh cao; tổ chức trình diễn nghề thủ công đặc trưng tại các phố “Hàng”; số hóa các di sản và sử dụng công nghệ để gia tăng trải nghiệm cho các du khách… Trong đó, các chuyên gia thừa nhận, việc đề cao giá trị văn hóa, con người phố cổ là một trong những yếu tố cốt lõi.
EVN Hà Nội nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong điều kiện vừa phòng dịch, vừa thi công

EVN Hà Nội nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong điều kiện vừa phòng dịch, vừa thi công

(LĐTĐ) Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) cũng như các nhà thầu đang nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong điều kiện vừa phòng, chống dịch, vừa thi công. Tuy nhiên, với hàng loạt khó khăn hiện hữu, hầu hết các dự án đang và sắp triển khai đều có nguy cơ chậm tiến độ, nhất là trong bối cảnh Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 17/CT-UBND do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Ghi nhận hiệu quả ban đầu

Ghi nhận hiệu quả ban đầu

(LĐTĐ) Sau hơn 1 tháng thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm ủy quyền cho công chức tư pháp hộ tịch các phường trực tiếp ký chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đã cho thấy cách làm này đang giúp giảm thời gian chờ đợi cho người dân.
Siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở những khu vực có nguy cơ lây lan cao

Siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở những khu vực có nguy cơ lây lan cao

(LĐTĐ) Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã, lực lượng kiểm tra Thành phố tiếp tục kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, kể cả cơ quan trung ương. Siết chặt hoạt động của các khu, cụm công nghiệp, các chợ đầu mối, chợ dân sinh, siêu thị, trung tâm thương mại, các khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh, bảo đảm chỉ hoạt động khi đáp ứng yêu cầu an toàn phòng dịch và cam kết theo quy định.
Xem thêm
Phiên bản di động