M
11/03/2021 08:51

Khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII

(LĐTĐ) Sáng nay (11/3), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiến hành Hội nghị lần thứ ba nhằm xem xét, thông qua 10 chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng báo Nhân Dân kỷ niệm 70 năm ngày ra số đầu tiên Hà Nội sắp hoàn tất quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng Hà Nội: Thường trực Thành ủy nhất trí cao với dự thảo 6 chương trình công tác toàn khóa

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy.

Khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã định hướng một số nội dung để các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến.

Trong đó, đối với Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, cần thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung có điều chỉnh, bổ sung, gồm: Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh từ báo cáo tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố vào tháng 7/2021 sang Hội nghị lần thứ sáu vào tháng 10/2021); Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy về công nghiệp văn hóa (chuyển từ báo cáo tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố vào tháng 8/2022 sang Hội nghị lần thứ năm vào tháng 7/2021). Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố bổ sung nội dung về các cơ chế, chính sách đặc thù cho công tác cải tạo chung cư cũ tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố vào tháng 4/2021.

Đối với 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khoá XVII, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, ngay sau Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Thành ủy Hà Nội đã sớm ban hành nghị quyết, chương trình hành động và tập trung thực hiện ngay cụ thể hóa chương trình hành động thông qua thành lập 10 Ban chỉ đạo của 10 chương trình công tác lớn do các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban. Các Ban chỉ đạo đã rất tích cực, khẩn trương chỉ đạo cơ quan thường trực xây dựng dự thảo, tổ chức nhiều hội thảo hội nghị tiếp thu ý kiến chuyên gia trong và ngoài thành phố; được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, qua nhiều bước, nhiều vòng.

Theo đồng chí Vương Đình Huệ, ban đầu, Thành ủy dự kiến sẽ xem xét thông qua 4 chương trình công tác tại kỳ họp này và tổ chức thêm 1 kỳ họp chuyên đề để xem xét, thông qua 6 chương trình còn lại. Tuy nhiên, phát huy tinh thần trách nhiệm, với quyết tâm chính trị cao, các Ban chỉ đạo đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các chương trình công tác. Đến giờ phút này, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất rất cao và khẳng định cả dự thảo 10 chương trình đủ điều kiện trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Như vậy, Thành ủy đã tiết kiệm được 1 kỳ họp chuyên đề.

Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đánh giá toàn diện nội dung, hình thức từng chương trình công tác, đặc biệt là đánh giá các chương trình đã bám sát tinh thần, nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế thừa các chương trình nhiệm kỳ trước và có tính khả thi hay không, nhất là từ thực tiễn ở 30 quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, điểm khác biệt lần này là đi kèm với các chương trình công tác là các kế hoạch, đề án, thậm chí dự án cụ thể để triển khai thực hiện; thực sự là các chương trình hành động.

Khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị lần thứ ba

Trước đó, ngày 2/11/2020, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố, trong đó xác định sẽ xây dựng 10 chương trình công tác lớn cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh những chương trình mang tính kế thừa về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng nông thôn mới, an ninh - quốc phòng hay phòng, chống tham nhũng, Thành ủy khóa XVII đã bổ sung ba chương trình mới so với nhiệm kỳ khóa XVI. Ðó là Chương trình số 03 về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025"; Chương trình số 07 về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025" và Chương trình số 08 về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025".

Quá trình xây dựng các dự thảo chương trình công tác của Thành ủy thể hiện tính chất bài bản, khoa học, công phu, kỹ lưỡng qua nhiều bước, nhiều vòng; cho thấy nỗ lực, quyết tâm chính trị của các ban chỉ đạo, các cơ quan thường trực ban chỉ đạo chương trình.

Tính đến ngày 10/3/2021, dự thảo 10 chương trình công tác cùng với tờ trình đã trải qua nhiều vòng xem xét, thẩm định, cho ý kiến; được Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhất trí thông qua; đủ điều kiện để trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét, thông qua.

10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, gồm:

Chương trình số 01 về "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025".

Chương trình số 02 về "Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025"

Chương trình số 03 về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025"

Chương trình số 04 về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025"

Chương trình số 05 về "Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025"

Chương trình số 06 về "Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025"

Chương trình số 07 về "Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025"

Chương trình số 08 về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025"

Chương trình số 09 về "Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025"

Chương trình số 10 về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025"

Hoàng Phúc

Nguồn :