Nhiều giải pháp vượt đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Trước những tác động của đại dịch Covid-19, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống, kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tạo điều kiện hỗ trợ phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế để góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2022 Xây dựng đội ngũ công nhân lao động Thủ đô lớn mạnh phải gắn kết với phát triển kinh tế - xã hội

Trên cơ sở Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, huyện Phúc Thọ đã vận dụng để điều hành thực hiện phục hồi và phát triển kinh tế của huyện.

Cụ thể, huyện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 gắn với thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022. Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng các mô hình nông nghiệp áp dụng khoa học kỹ thuật. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp”.

Hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng hạ tầng và phấn đấu đi vào hoạt động một số cụm công nghiệp đã được phê duyệt; hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thành lập các cụm công nghiệp; phấn đấu hoàn thành xây dựng 2 xã Hát Môn, Võng Xuyên đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Nhiều giải pháp vượt đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Huyện Phúc Thọ đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”

Tăng cường quản lý đất đai, môi trường; tăng thu ngân sách, quản lý chặt chẽ ngân sách, thực hiện tiết kiệm chi. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, coi trọng công tác văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, dân số, khoa học công nghệ. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư và xử lý vi phạm đất đai; đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương - an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Thời gian tới, huyện Phúc Thọ xác định tập trung thực hiện tốt 11 nhiệm vụ cụ thể gồm: Quyết tâm khống chế, đẩy lùi dịch Covid-19. Không lơ là, chủ quan; thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiện toàn và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Quyết liệt chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch, phù hợp với điều kiện tự nhiên, đất đai; mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh tập trung, ứng dụng công nghệ cao.

Hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp đi vào hoạt động; tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, nhất là kinh tế tư nhân; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng nâng cao tỷ trọng giá trị ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch gây đứt gãy chuỗi cung ứng, hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, tình hình sản xuất, cung ứng hàng hóa trên địa bàn huyện vẫn ổn định. Tốc độ giá trị sản xuất năm 2021 đạt 13.383 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 6,3%. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 5%, công nghiệp xây dựng tăng 8,3 %; Nông lâm thủy sản tăng 4,2%. Cơ cấu giá trị sản xuất trên địa bàn ngành nông nghiệp chiếm 20,6%, Công nghiệp – xây dựng cơ bản chiếm 46% và dịch vụ chiếm 33,4%.

Tập trung hoàn thành quy hoạch vùng huyện; quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn các xã trên địa bàn huyện; quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư công. Tổ chức thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2030; xử lý đất xen kẹt.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đấu giá đất theo khu; ưu tiên các nguồn lực để tạo quỹ đất sạch theo quy hoạch, thu hút mọi nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả quỹ đất, phát huy nguồn lực tài chính từ đất. Tiếp tục thực hiện xử lý các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại các xã, thị trấn, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới về đất đai.

Tập trung cao khai thác các nguồn thu đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời. Quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Duy trì và từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc còn tồn đọng lâu năm; giải quyết các kiến nghị của nhân dân tại hội nghị đối thoại và các kỳ tiếp xúc cử tri.

Huyện cũng sẽ tập trung triển khai Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện Phúc Thọ đến năm 2025”; Đề án “Phát huy giá trị tinh thần cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của người dân Phúc Thọ”; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 200 năm huyện Phúc Thọ. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường củng cố quốc phòng địa phương...

Năm 2022, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều khó khăn, thách thức, từ thực tế đó, các cấp, các ngành của huyện sẽ tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt và linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành cùng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Phương Huế - Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hiểu đúng về gói hỗ trợ lãi suất 2%

Hiểu đúng về gói hỗ trợ lãi suất 2%

(LĐTĐ) Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, gói hỗ trợ lãi suất 2% dành cho doanh nghiệp có khả năng phục hồi, trả được nợ, chứ không phải tất cả đơn vị khó khăn.
Giải ngân nguồn vốn nước ngoài, vì sao chậm?

Giải ngân nguồn vốn nước ngoài, vì sao chậm?

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/5, tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành đạt 8,58% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, chỉ có 2 bộ, ngành có tỷ lệ giải ngân hơn 10%. Còn 8 bộ, ngành chưa giải ngân kế hoạch vốn 2024, tức là 0%. Tỷ lệ giải ngân thấp được cho rằng có liên quan đến nhiều vấn đề như thủ tục, điều chỉnh dự án, thẩm định giá, giải phóng mặt bằng...
Đưa văn hóa thành nguồn lực nội sinh của Hà Nội

Đưa văn hóa thành nguồn lực nội sinh của Hà Nội

(LĐTĐ) Một trong những nội dung quan trọng của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là chính sách phát triển, phát huy giá trị văn hóa Hà Nội. Theo các chuyên gia, tới đây, thành phố Hà Nội cần có các chính sách phù hợp, ưu đãi để làm nổi bật hơn những đặc trưng văn hóa của Thủ đô; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, từ đó tạo ra nguồn lực nội sinh thúc đẩy sự phát triển của Hà Nội.
Công ty Cổ phần Đào tạo Hàng không Raymond: Lạ lùng cách chấm dứt hợp đồng với người lao động

Công ty Cổ phần Đào tạo Hàng không Raymond: Lạ lùng cách chấm dứt hợp đồng với người lao động

(LĐTĐ) Không chỉ phản ánh bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với lý do “không hoàn thành nhiệm vụ”, nhưng lại không có bất kỳ biên bản đánh giá công việc nào; chị Nguyễn Thanh Thủy còn phản ánh Công ty cổ phần Đào tạo Hàng không Raymond vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH)…
Quận Nam Từ Liêm thực tập phương án chữa cháy tại trạm biến áp 110KV

Quận Nam Từ Liêm thực tập phương án chữa cháy tại trạm biến áp 110KV

(LĐTĐ) Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp Công ty lưới điện cao thế thành phố Hà Nội thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trạm biến áp 110KV.
Khám sức khỏe sinh sản miễn phí cho 80 công nhân lao động huyện Phú Xuyên

Khám sức khỏe sinh sản miễn phí cho 80 công nhân lao động huyện Phú Xuyên

(LĐTĐ) Mới đây, tại Phú Xuyên, Hà Nội, 80 công nhân lao động đã được khám sức khoẻ sinh sản, tầm soát ung thư sớm.
Đừng chủ quan khi mắc cúm B!

Đừng chủ quan khi mắc cúm B!

(LĐTĐ) Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, số lượng bệnh nhân mắc các bệnh hô hấp đang có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều người mắc cúm B. Khác với những năm trước, người bệnh mắc cúm vào viện điều trị do nhiễm vi rút cúm A và chủ yếu là trẻ nhỏ, thì thời gian gần đây, số ca mắc cúm B xuất hiện nhiều và có cả người lớn, khỏe mạnh, không có bệnh tiền sử.

Tin khác

Đưa văn hóa thành nguồn lực nội sinh của Hà Nội

Đưa văn hóa thành nguồn lực nội sinh của Hà Nội

(LĐTĐ) Một trong những nội dung quan trọng của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là chính sách phát triển, phát huy giá trị văn hóa Hà Nội. Theo các chuyên gia, tới đây, thành phố Hà Nội cần có các chính sách phù hợp, ưu đãi để làm nổi bật hơn những đặc trưng văn hóa của Thủ đô; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, từ đó tạo ra nguồn lực nội sinh thúc đẩy sự phát triển của Hà Nội.
Tạo đột phá xây dựng đô thị thông minh

Tạo đột phá xây dựng đô thị thông minh

(LĐTĐ) Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 80-KL/TƯ về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Đây chính là căn cứ quan trọng để Hà Nội hoàn chỉnh hai đồ án quy hoạch, đồng bộ cùng Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Tăng cường kiểm tra, xử phạt các cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

Tăng cường kiểm tra, xử phạt các cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

(LĐTĐ) Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2024, các đoàn kiểm tra quận Bắc Từ Liêm đã xử phạt vi phạm hành chính 54 cơ sở sản xuất, kinh doanh, với 260 triệu đồng, tịch thu và tiêu hủy 1.880 kg thịt đông lạnh; qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong tuân thủ quy định về ATTP.
Sôi nổi Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân

Sôi nổi Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân

(LĐTĐ) Ngày 26/5, tại Khu Công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ), Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố tổ chức Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024. Hoạt động đã thu hút sự tham gia của hơn 500 thanh niên và gia đình công nhân trên địa bàn thành phố.
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội: Tầm nhìn, tư duy mới tạo ra cơ hội và giá trị mới

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội: Tầm nhìn, tư duy mới tạo ra cơ hội và giá trị mới

(LĐTĐ) Kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ, Quy hoạch Thủ đô cần có "tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội", tạo ra "cơ hội mới - giá trị mới" trong phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" cả trước mắt và lâu dài.
Tây Hồ đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

Tây Hồ đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Tính đến hết tháng 4, quận Tây Hồ có 19.423 người được hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trong đó, 10.538 người đã có thẻ ATM, đạt 54,26%; 8.895 người nhận tiền mặt, chiếm 45,7%. Trong tháng 5/2024, quận phấn đấu 100% số người được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chuyển đổi hình thức chi trả bằng tiền mặt sang không dùng tiền mặt.
Quận Nam Từ Liêm thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy tại Trung Kính

Quận Nam Từ Liêm thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy tại Trung Kính

(LĐTĐ) Ngay sau khi xảy ra vụ cháy tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy rạng sáng ngày 24/5, sáng cùng ngày, đoàn công tác của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Nam Từ Liêm đã đến thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ các gia đình có thân nhân bị nạn trong vụ cháy.
Sơn Tây: Nỗ lực xây dựng phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”

Sơn Tây: Nỗ lực xây dựng phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Sơn Tây đã khen thưởng 11 tập thể, 67 thầy giáo, cô giáo và 196 học sinh tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” thị xã Sơn Tây năm học 2023-2024.
Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai

Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (22 và 23/5), Ủy ban mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thanh Oai đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029.
Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa V

Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa V

(LĐTĐ) Ngày 23/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Long Biên đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại Đại hội, qua hiệp thương, bà Vũ Thị Thành được tín nhiệm, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Xem thêm
Phiên bản di động