M
14/05/2021 12:48

Người lao động huyện Mỹ Đức kiến nghị về chế độ, chính sách

(LĐTĐ) Thực hiện Công văn số 222/LĐLĐ ngày 23/4/2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động phục vụ Hội nghị gặp gỡ với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2021; Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã triển khai lấy ý kiến rộng khắp ở các cấp Công đoàn trong toàn huyện…

Chú trọng chăm lo, bảo vệ người lao động Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động: Cần phát huy vai trò của quần chúng

Vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu nhận được nhiều sự quan tâm của đoàn viên, người lao động. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non bởi đây là công việc đặc biệt, không chỉ “dạy” mà còn “dỗ”, áp lực công việc lớn. Giáo viên phải đến lớp sớm để đón trẻ và về muộn vì phải bàn giao trẻ. Có rất nhiều áp lực từ phụ huynh, xã hội cho đội ngũ giáo viên mầm non nên cần được nghỉ hưu sớm hơn tuổi nghỉ hưu quy định.

Ngoài ra, một số cán bộ Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp cho rằng, tác động của tăng tuổi nghỉ hưu có thể không lớn với nhóm công chức, viên chức nhưng sẽ rất khó khăn với lao động trực tiếp. Đối với lao động trực tiếp sản xuất đến 50 tuổi sức khỏe không còn đảm bảo để làm việc tốt nên năng suất công việc không cao.

Người lao động huyện Mỹ Đức kiến nghị về chế độ, chính sách
Người lao động làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Người lao động phản ánh, chính sách tiền lương hiện nay mặc dù đã được cải thiện song vẫn còn nhiều bất cập. Mức lương tối thiểu hiện nay mới chỉ đáp ứng được 80% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Việc trả lương thấp, không tương xứng với công sức của người lao động là một trong những nguyên nhân dẫn đến quan hệ lao động căng thẳng và ngừng việc tập thể gia tăng, đặc biệt là ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cải cách tiền lương cần phải tương xứng với năng suất lao động của người lao động.

Nhiều ý kiến đề nghị giải quyết tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội và kinh phí Công đoàn tại một số doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quyền lợi của công nhân lao động. Đề nghị khám sức khỏe theo chế độ bảo hiểm y tế vào cả thứ 7, Chủ nhật.

Công nhân lao động cũng kiến nghị tập trung vào các nội dung: Cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người lao động khi giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực bảo hie, lao động; Tăng cường công tác quản lý nhà nước, xử lý vi phạm về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn đảm bảo quyền lợi cho công nhân lao động…

Một trong những nội dung người lao động kiến nghị là được cấp miễn phí báo Lao động Thủ đô.

H.D

Nguồn :