M
06/05/2021 18:04

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động: Cần phát huy vai trò của quần chúng

(LĐTĐ) Qua tổng kết từ các cấp Công đoàn, nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động, các công đoàn cơ sở đã phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tự kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động với 19.978 cuộc. Qua công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh lao động đã phát hiện, yêu cầu khắc phục 14.556 lỗi vi phạm và nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động, trên 2.766 nội quy, quy trình biện pháp làm việc an toàn được rà soát, bổ sung.

Nâng cao vai trò của Công đoàn trong đảm bảo an toàn vệ sinh lao động Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động: Khi công đoàn và doanh nghiệp cùng chung tay

Khơi gợi vai trò quần chúng qua các phong trào thi đua

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, hiện cả nước có khoảng 180.000 an toàn vệ sinh viên tại các tổ sản xuất ở các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Trong năm qua, các cấp Công đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn vệ sinh lao động.

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động: Cần phát huy vai trò  của quần chúng
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa thăm công nhân bị tai nạn lao động. Ảnh: B.D

Cụ thể, hằng năm, các cấp Công đoàn phối hợp với cơ quan chức năng, người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện và tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về an toàn vệ sinh lao động cho an toàn vệ sinh viên theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Đồng thời, ngay từ đầu năm, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động phát động các phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động như: Phong trào Lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Các cấp Công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở đã tổ chức vận động đoàn viên, người lao động tích cực đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật và nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

Từ phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” đã có hàng trăm phong trào quần chúng được triển khai thực hiện sáng tạo như: Phong trào “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, “Công nhân vì thành phố Xanh - sạch - đẹp”, “Ngày Chủ Nhật xanh vì an toàn, vệ sinh lao động, vì sức khỏe người lao động” của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua cải thiện điều kiện làm việc, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất kinh doanh của Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam…

Qua tổng kết của các cấp Công đoàn, đã có 8.002 công đoàn cơ sở tổ chức phát động các phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động với 383.272 người tham gia. Bên cạnh việc phát động các phong trào thi đua, các cấp Công đoàn đã tích cực hướng dẫn và chỉ đạo hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại doanh nghiệp. Trong Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, các cấp Công đoàn đã chủ động, phối hợp tổ chức được 3.755 lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động và kỹ năng phương pháp hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên cho 163.212 cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên.

Có thể nói, từ phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động, triển khai đã thu hút được sự tham gia của các cấp, các ngành, của người sử dụng lao động, người lao động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Đẩy mạnh giám sát, phối hợp kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động

Bên cạnh việc phát huy hiệu quả vai trò của quần chúng trong công tác an toàn vệ sinh lao động, các cấp Công đoàn đã chủ động tổ chức giám sát hoặc phối hợp với cơ quan chức năng của ngành, địa phương kiểm tra, thanh tra các nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Tổng Liên đoàn đã chủ trì tổ chức 2 đoàn giám sát liên ngành việc thực hiện gói hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, tham gia Đoàn Giám sát liên ngành với Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc và khu nhà trọ. Đoàn liên ngành với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giám sát việc thực hiện gói hỗ trợ người lao động. Bên cạnh đó, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố cũng đã chủ động tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp trong việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Đặc biệt, trong Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức giám sát, tham gia, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch Covid-19 tại 2.095 doanh nghiệp. Trong đó, tại Thủ đô Hà Nội, các cấp Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức thanh, kiểm tra 425 đơn vị, doanh nghiệp, phát hiện 524 lỗi thiếu sót, tồn tại và vi phạm quy định pháp luật, đã kiến nghị doanh nghiệp khắc phục ngay thiếu sót, tồn tại, yêu cầu tạm đình chỉ 9 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động chưa được kiểm định an toàn, lập biên bản đề nghị ra quyết định xử phạt những lỗi vi phạm nghiêm trọng với số tiền phạt trên 300 triệu đồng. Đồng thời, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng đã xây dựng bảng mẫu tự kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động để công đoàn cơ sở tham khảo, đã có 5.215 công đoàn cơ sở thực hiện công tác tự kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, có 7.012 kiến nghị với người sử dụng lao động về các nguy cơ rủi ro, mất an toàn lao động; đã có 3.610 các nội quy, quy trình làm việc an toàn được xây dựng, bổ sung, số còn lại các đơn vị đã khắc phục đúng theo cam kết trong biên bản kiểm tra…

Tại cấp cơ sở, các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động với 19.978 cuộc. Qua công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh lao động đã phát hiện, yêu cầu khắc phục 14.556 vi phạm và nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động, trên 2.766 nội quy, quy trình biện pháp làm việc an toàn được rà soát, bổ sung.

Theo đánh giá của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát cho thấy, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, có quy mô lớn thường thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động hơn các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn. Đồng thời, qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cho thấy ý thức của người sử dụng lao động và người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động đã tăng lên, môi trường lao động sản xuất an toàn hơn, góp phần tăng năng suất lao động và phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững./.

Bảo Duy

Nguồn :