M
15/04/2021 12:09

Mỹ Đức tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử

(LĐTĐ) Ngày 14/4, Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Những cư dân mới nhập quốc tịch lần đầu được bầu cử ở Việt Nam Quyền bầu cử và ứng cử? Đoàn viên, người lao động được nâng cao kiến thức về pháp luật bầu cử và lao động

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Mỹ Đức có 176 tổ bầu cử với 177 khu vực bỏ phiếu. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 35/71 đại biểu, Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn bầu 578/1.558 đại biểu.

Mỹ Đức tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử
Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử (Ảnh: N.H)

Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng luật, đảm bảo bầu đủ cơ cấu, thành phần, số lượng. Ủy ban bầu cử huyện đã tập trung quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội, huyện đến ban bầu cử xã, thị trấn. Đến nay, các khu vực bỏ phiếu đã niêm yết xong danh sách cử tri đi bầu cử. Huyện thành lập 3 đoàn giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác tuyên truyền được tăng cường, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Buổi tập huấn đã giúp cho các đồng chí ủy viên ủy ban bầu cử, tổ trưởng, thư ký tổ bầu cử nắm chắc nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử; cách kiểm phiếu bầu cử, cách ghi biên bản, việc trang trí tại địa điểm bỏ phiếu để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là một ngày hội lớn của cử tri trong huyện Mỹ Đức.

T.Tr

Nguồn :