M
26/02/2021 10:23

Một số địa phương được mua vắc xin theo phương thức xã hội hóa

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của một số địa phương về việc mua vắc xin theo phương thức xã hội.

Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Chính phủ bàn một số vấn đề về phòng, chống Covid-19 Các địa phương ngoại thành nâng cao công tác phòng, chống dịch Covid-19
Một số địa phương được mua vắc xin theo phương thức xã hội hóa
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của một số địa phương như: Hà Nội, Hải Phòng… về việc mua vắc xin theo phương thức xã hội hóa như tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế hướng dẫn kịp thời, cụ thể.

Đồng thời, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo việc cho học sinh đến trường, thực hiện các quy định phòng, chống dịch tại trường học, bảo đảm an toàn.

H.P

Nguồn :