M
30/03/2021 10:25

Một nhiệm kỳ phụng sự nhân dân

(LĐTĐ) Là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, ngoài chức năng bầu, miễn nhiệm, phê chuẩn thông qua các chức danh của cơ quan hành pháp ở địa phương (Ủy ban nhân dân Thành phố), trong nhiệm kỳ qua, với chức năng nhiệm vụ của mình, cũng như trách nhiệm trước cử tri, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã ban hành nhiều Nghị quyết và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp Hướng dẫn bước bốn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp Sơn Tây nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp
Một nhiệm kỳ phụng sự nhân dân
Đại biểu chuyên trách các ban Hội đồng nhân dân thành phố khảo sát về lưu thông hàng hóa dịp Tết Tân Sửu 2021 (Ảnh: HNP)

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp đạt kết quả khá toàn diện. Hoạt động kỳ họp đã có nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của Thành phố và các địa phương. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân có nhiều đổi mới, sôi nổi, tâm huyết đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong cử tri và Nhân dân Thủ đô.

Công tác tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được đổi mới theo hướng gần dân, sát dân và đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc để tồn đọng, kéo dài. Tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn từng bước ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu của hoạt động thực tiễn.

Nhận thức về xây dựng pháp luật có những chuyển biến tích cực, hiệu quả. Phương thức, chế độ làm việc từng bước được cải tiến theo hướng khoa học, nền nếp hơn, phát huy dân chủ, tăng tính chủ động, sáng tạo, phối hợp tốt hơn giữa các đơn vị, cơ quan hữu quan.

Các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân các cấp của thành phố Hà Nội thông qua trong cả nhiệm kỳ đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Uỷ ban nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch cả nhiệm kỳ và từng năm, tổ chức triển khai, điều hành thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô Hà Nội một cách toàn diện.

Kinh tế tăng trưởng cao, năm sau cao hơn năm trước; thu ngân sách và kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - văn hoá - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra, góp phần quan trọng vào phục hồi đà tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. Xây dựng và quản lý đô thị có bước tiến bộ, nhiều vấn đề dân sinh bức xúc được tập trung giải quyết. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được quan tâm.

Chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân ngày càng được nâng lên; gắn khoa học - công nghệ với sản xuất, kinh doanh. Công tác giải quyết việc làm được chú trọng triển khai, giảm tỷ lệ hộ nghèo; đảm bảo an sinh xã hội, đời sống Nhân dân ngày càng được quan tâm; chính trị xã hội ổn định, an ninh, trật tự được đảm bảo; quan hệ đối ngoại với quốc tế và các địa phương trong nước được mở rộng; vị thế, uy tín của Thủ đô tiếp tục được nâng cao.

Theo báo của Hội đồng nhân dân Thành phố, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức 18 kỳ họp, ban hành 190 nghị quyết để cụ thể hóa chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương và các chính sách đặc thù phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của Thủ đô.

Trong đó có rất nhiều cơ chế, chính sách có độ khó, phức tạp, tác động đến nhiều đối tượng trong xã hội. Cụ thể như: Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố; đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố...

Trong nhiệm kỳ qua, tại mỗi phiên chất vấn, phiên giải trình đều có từ 25 đến 30 lượt đại biểu đặt vấn đề chất vấn, tái chất vấn, trong đó, đại biểu chuyên trách tại các ban Hội đồng nhân dân thành phố có vai trò quan trọng, là nòng cốt tham gia hoạt động chất vấn, trao đổi, phản biện, do có điều kiện nghiên cứu chuyên sâu, kỹ lưỡng các vấn đề chất vấn thông qua kết quả theo dõi giám sát, khảo sát của các ban Hội đồng nhân dân Thành phố đối với các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố. Do vậy, các phiên chất vấn, giải trình của Hội đồng nhân dân thành phố tại các kỳ họp nhiệm kỳ 2016-2021 đều đảm bảo chất lượng, hiệu quả, được cử tri và nhân dân Thủ đô quan tâm theo dõi, ghi nhận, đánh giá cao.

Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức 212 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề. Trong đó, 4 ban Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức được 131 cuộc bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề dân sinh, bức xúc. Các đại biểu chuyên trách có vai trò lớn và đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Đa số đại biểu chuyên trách bảo đảm việc giám sát rộng hơn, không chỉ dừng lại ở địa bàn cấp huyện, mà còn tới tận cơ sở thôn, tổ dân phố; trực tiếp nghe phản ánh của cử tri và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở hoặc trực tiếp tới từng công trình, dự án cụ thể trên địa bàn Thành phố.

Có thể nói những kết quả đạt được của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ qua đã từng bước khẳng định và nâng cao vị thế của Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính trị và xã hội, được cử tri và các tầng lớp Nhân dân Thành phố đánh giá, ghi nhận./.

T.V

Nguồn :