Loạt vi phạm trong hoạt động tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM

Kết luận thanh tra đã chỉ ra hàng loạt thiếu sót, vi phạm tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
TP.HCM: Phát hiện nhiều bệnh viện tư nhân sai phạm về khám chữa bệnh Bình Dương: Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty F88 Đồng loạt kiểm tra hoạt động kinh doanh karaoke, massage tại Kon Tum

Nhiều thiếu sót, vi phạm về tài chính, thuế

Thanh tra TP.HCM vừa có văn bản (số 43/TB-TTTP-P6 ngày 18/5/2023) thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM (Yteco).

Theo kết luận thanh tra, Yteco có những thiếu sót, vi phạm quy định pháp luật trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, kế toán.

Cụ thể, tại báo cáo tài chính thời điểm ngày 30/6/2020 của Yteco (do Ban Điều hành mới chỉ đạo điều chỉnh sau khi có kết quả soát xét) thể hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tiềm năng kinh tế của công ty không đầy đủ, không đúng thực tế, từ đó phản ánh không đúng giá trị doanh nghiệp, dẫn đến khả năng không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông Yteco, trong đó có cổ đông Nhà nước là Công ty Dược Sài Gòn. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Yteco còn có những vi phạm trong quản lý sử dụng đất thuê của Nhà nước; việc chấp hành nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước... cần được tiếp tục kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Loạt vi phạm trong hoạt động tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM
Thanh tra chỉ ra loạt vi phạm trong hoạt động tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM.

Về việc tăng vốn điều lệ năm 2020 của Yteco, phương án chào bán cổ phiếu đã được Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông bất thường của Yteco thông qua (ngày 8/11/2020) có nhiều nội dung không đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, phương án tăng vốn điều lệ với giá chào bán cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần với số lượng dưới 100 nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là không xác định rõ về đối tượng và số lượng nhà đầu tư trong số các cổ đông hiện hữu; được chào bán đến hơn 100 cổ đông hiện hữu của Yteco; phương án tăng vốn điều lệ được thông qua trên cơ sở kết quả biểu quyết tại đại hội, trong đó bao gồm biểu quyết thuận của một số cổ đông là nhà đầu tư có tên trong danh sách được mua cổ phần phát hành riêng lẻ đợt này (đã được Hội đồng Quản trị Yteco phê duyệt sau đó) là trái với Khoản 3, Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2006 (hết hiệu lực vào ngày 1/1/ 2021).

Về giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm tại phương án với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phát hành thêm cho giới hạn dưới 100 nhà đầu tư khi không tiến hành thẩm định về giá trị doanh nghiệp, không thông qua hình thức đấu giá cổ phiếu là không đảm bảo nguyên tắc hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán dẫn đến chưa bảo đảm quyền và lợi ích của các cổ đông hiện hữu (trong đó có cổ đông Nhà nước).

Về kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước thuế 2020 giảm mạnh so với năm 2019 do trong kỳ Yteco đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi, xử lý nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho không đúng quy định pháp luật.

Yteco đã xuất hóa đơn cho toàn bộ số lượng hàng của 2 hợp đồng (số 054F/2017/YTC/KD ngày 9/1/2017 và số 272H/2018/YTC/HĐKT-KD ngày 21/11/2018) cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Quận 3 nhưng thực tế hàng vẫn được lưu kho của Yteco. Việc làm trên phản ánh không đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chưa phù hợp chuẩn mực kế toán số 14 về doanh thu và thu nhập khác.

Đối với khoản công nợ phải thu của tổ chức, cá nhân đã trích lập dự phòng tại thời điểm 30/6/2020 (11 khoản nợ, số tiền 54,398 tỷ đồng) Yteco đã ghi nhận doanh thu, chi phí tương ứng đối với toàn bộ các đơn hàng này (tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế). Tuy nhiên, Yteco không xác định tuổi nợ và đánh giá mức độ tổn thất từng khoản nợ để thực hiện trách lập dự phòng theo quy định.

Về thực hiện nghĩa vụ với ngân sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từ kết quả kiểm tra chi phí, thu nhập khác để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Yteco, xác định số thuế TNDN của Yteco phải truy thu hơn 769 triệu đồng. Về thuế giá trị gia tăng (GTGT) qua rà soát, đoàn thanh tra xác định điều chỉnh doanh thu, chi phí của Yteco và số thuế Yteco phải nộp qua các năm là hơn 17 tỷ đồng.

Về quá trình sử dụng 3 khu đất thuê của Nhà nước trả tiền hàng năm tại các địa chỉ số 76 Sương Nguyệt Anh, phường Bến Thành, Quận 1; Số 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3; Số 24 đường số 17, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức), Yteco đều có thời gian dài sử dụng đất (toàn bộ hoặc một phần đất) không đúng mục đích theo quyết định cho thuê đất, hợp đồng cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền (có một trường hợp sai phạm đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý; 2 trường hợp chưa được kiểm tra, xử lý).

Mặc dù có vi phạm nhưng đại diện pháp luật Yteco vẫn có giấy cam kết về việc sử dụng đất đúng mục đích để được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất (năm 2013 và 2014) và được xác định lại nhằm giảm đơn giá thuê đất phải nộp (giai đoạn 2016 - 2020) là không đúng quy định. Khoản thu lợi trái pháp luật từ việc cho thuê lại nhà đất của Yteco nêu trên chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, kết luận, xử lý thu hồi theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tại các khu đất trên cũng phát sinh một số kiến trúc, công trình xây dựng không phép, sai phép hoặc công trình có hạng mục chưa được cơ quan có thẩm quyền có ý kiến chuyên môn về thiết kế kỹ thuật, môi trường, phòng cháy chữa cháy và Yteco chưa thực hiện hoàn công nhưng vẫn đưa vào khai thác, sử dụng, kinh doanh.

Kết luận thanh tra còn chỉ ra hàng loạt thiếu sót và vi phạm khác của Yteco và các công ty liên quan.

Chuyển cơ quan điều tra nếu tiếp tục bán cổ phần gây thiệt hại

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra đã kiến nghị và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Dược Sài Gòn TNHH MTV chỉ đạo đại diện vốn của Công ty Dược Sài Gòn tại Yteco yêu cầu Hội đồng quản trị, đại diện pháp luật của Yteco tuân thủ nghiêm quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán, chứng khoán, đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế... và các quy định pháp luật liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khẩn trương khắc phục các sai phạm, thiếu sót được nêu tại kết luận thanh tra theo đúng quy định của pháp luật, trong đó cần hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua trái quy định pháp luật; Chấm dứt việc sử dụng đất không đúng mục đích theo quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất của cơ quan có thẩm quyền, việc hợp tác kinh doanh không đúng quy định của pháp luật; Liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện các thủ tục về xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy đảm bảo các công trình đã được xây dựng phải đảm bảo đủ điều kiện hoàn công và an toàn khi đưa vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật; Nghiêm túc chấp hành các kết luận, quyết định hành chính, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến các sai phạm về thuế, đất đai, xây dựng, môi trường... đã xảy ra tại Yteco trong thời gian vừa qua.

Trường hợp Yteco tiếp tục thực hiện việc bán cổ phần phát hành thêm trái quy định của pháp luật nêu trên, cố ý gây thiệt hại đến quyền lợi của cổ đông Yteco nói chung và cổ đông Nhà nước nói riêng thì cần chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tâm An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Những yêu thương rón rén…

Những yêu thương rón rén…

(LĐTĐ) Đời chắc rất nhiều lúc chúng ta nhìn ai đó qua vai áo, muốn dợm thêm một bước chân nhưng rồi lòng lại nghĩ, thôi không cần…
Ngày Tây Ninh tại Hà Nội: Nhiều trải nghiệm thực tế đang đón chờ du khách

Ngày Tây Ninh tại Hà Nội: Nhiều trải nghiệm thực tế đang đón chờ du khách

(LĐTĐ) Một Tây Ninh nhiều tiềm năng thu hút đầu tư cùng vô số trải nghiệm đậm đà bản sắc sẽ được tái hiện vào ngày 7 - 8/10/2023, giữa lòng Thủ đô, trong sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội. Ông Trần Anh Minh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh chia sẻ nhiều điều hấp dẫn về sự kiện này.
TP.HCM phát hiện thêm 1 trường hợp mắc đậu mùa khỉ

TP.HCM phát hiện thêm 1 trường hợp mắc đậu mùa khỉ

(LĐTĐ) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ghi nhận thêm 1 bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ cư trú tại TP.HCM. Tính đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 4 trường hợp mắc đậu mùa khỉ trong tổng số 5 trường hợp của cả nước.
Mang “Bếp ấm cho em” đến với trẻ em tỉnh Điện Biên

Mang “Bếp ấm cho em” đến với trẻ em tỉnh Điện Biên

(LĐTĐ) Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam vừa khánh thành công trình bếp ăn mới khang trang và tổ chức ngày hội Trung thu cho các em nhỏ tại điểm bản Xa Dung B, Trường Mầm non Ban Mai (xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên).
Kỳ cuối: Phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới

Kỳ cuối: Phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới

Đảng ta xác định, kinh tế tập thể (KTTT) là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển, cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển KTTT là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xuất phát từ nhu cầu thiết thực, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện cho thành viên sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững.
Xây dựng Công đoàn Viên chức Việt Nam vững mạnh toàn diện

Xây dựng Công đoàn Viên chức Việt Nam vững mạnh toàn diện

(LĐTĐ) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng Công đoàn Viên chức Việt Nam vững mạnh toàn diện; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc… là mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đặt ra trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Quận Thanh Xuân tặng quà, biểu dương 100 người cao tuổi tiêu biểu

Quận Thanh Xuân tặng quà, biểu dương 100 người cao tuổi tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhân Ngày quốc tế người cao tuổi (1/10), quận Thanh Xuân tổ chức biểu dương 100 người cao tuổi tiêu biểu trong việc vận động con cháu thực hiện tốt chính sách dân số, con cháu hiếu thuận, làm kinh tế giỏi.

Tin khác

Kỳ cuối: Phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới

Kỳ cuối: Phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới

Đảng ta xác định, kinh tế tập thể (KTTT) là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển, cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển KTTT là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xuất phát từ nhu cầu thiết thực, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện cho thành viên sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững.
Kỳ 1: Ngọn gió lành thổi trên nông thôn mới

Kỳ 1: Ngọn gió lành thổi trên nông thôn mới

Phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Ngay khi đất nước đang đấu tranh giành độc lập, những ngày đầu thành lập nước và trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ gian khổ, Bác Hồ đã nhiều lần thể hiện tư tưởng của Người về phát triển hợp tác xã và vận dụng vào thực tiễn Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới đất nước, kinh tế tập thể được xác định là một thành phần kinh tế có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn có đóng góp quan trọng trong phát triển văn hoá, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”.
Doanh nghiệp nữ Hà Nội: Sức bật từ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Doanh nghiệp nữ Hà Nội: Sức bật từ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

(LĐTĐ) Đổi mới sáng tạo là việc tạo ra và ứng dụng các thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa. Đây là một yêu cầu quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên số. Các doanh nghiệp nữ Hà Nội đã nhanh chóng nắm bắt xu thế, tích cực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tạo sức bật cho doanh nghiệp nữ Thủ đô.
Sữa chua Vinamilk tính đường tham gia thị trường "tỷ đô" tại Trung Quốc

Sữa chua Vinamilk tính đường tham gia thị trường "tỷ đô" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 2 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nhập khẩu - phân phối sữa và nông sản tại Trung Quốc, để đưa sản phẩm sữa chua Vinamilk vào thị trường tỷ dân này. Hợp tác mở ra cơ hội lớn để các sản phẩm sữa chua “made in Vietnam” hiện diện và tạo vị thế riêng tại Trung Quốc.
Nhiều vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại bị xử lý

Nhiều vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại bị xử lý

(LĐTĐ) Cùng với việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với việc kinh doanh hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại; tháng 9/2023, Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội đã kiểm tra 2.253 vụ, xử lý 2.050 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả điển hình.
GDP từ góc nhìn của ADB

GDP từ góc nhìn của ADB

(LĐTĐ) Tại họp báo diễn ra ngày 27/9, ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam đánh giá, 2023 là năm đầy thách thức với kinh tế Việt Nam. Cầu bên ngoài yếu, cùng với sự phục hồi chậm của Trung Quốc ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của các ngành sản xuất định hướng xuất khẩu. Dù vậy, nền kinh tế vẫn trụ vững nhờ tiêu dùng nội địa mạnh, được hỗ trợ bởi lạm phát ở mức vừa phải.
Rủi ro khi mua xổ số online

Rủi ro khi mua xổ số online

(LĐTĐ) Pháp luật hiện hành chưa cho phép phân phối vé xổ số qua internet và không có quy định về việc “mua vé số hộ”. Việc một số tổ chức, cá nhân kinh doanh xổ số qua internet là trái quy định của pháp luật vì các đơn vị này không được cấp phép kinh doanh xổ số, phương thức phân phối vé xổ số không đúng với quy định của pháp luật.
Hưng Yên điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp Nhật Bản

Hưng Yên điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp Nhật Bản

(LĐTĐ) Nhật Bản hiện là quốc gia đang có số dự án đầu tư lớn nhất trong tổng số dự án đầu tư nước ngoài tại tỉnh Hưng Yên, với 173 dự án và tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD. Trong đó, có 169 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư thực hiện khoảng 3,2 tỷ USD, tạo việc làm cho 45 nghìn lao động, đóng góp ngân sách nhà nước năm 2022 khoảng 1,4 nghìn tỷ đồng, riêng 6 tháng đầu năm 2023 khoảng 880 tỷ đồng.
Ngân hàng đầu tiên phục vụ Chương trình chuyển nhượng kết quả giảm phát thải tại Việt Nam

Ngân hàng đầu tiên phục vụ Chương trình chuyển nhượng kết quả giảm phát thải tại Việt Nam

(LĐTĐ) Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF - thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa lựa chọn BIDV là ngân hàng phục vụ Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) do Quỹ Đối tác Carbon trong Lâm nghiệp (FCPF) tài trợ, trị giá 51,5 triệu USD (tương đương 1.235 tỷ đồng).
TP.HCM: Phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững và hội nhập quốc tế

TP.HCM: Phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững và hội nhập quốc tế

(LĐTĐ) Ngày 26/9, tại Hội trường thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra trong hai ngày 26 và 27/9.
Xem thêm
Phiên bản di động