LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên

(LĐTĐ) Triển khai Nghị quyết số 15/NQ- LĐLĐ ngày 29/7/2021 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố (khóa XVI) về “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”, LĐLĐ huyện Phú Xuyên đã có kế hoạch triển khai với những nội dung cụ thể.
LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Chú trọng đổi mới các phong trào thi đua LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Nâng cao chất lượng công tác nữ công LĐLĐ huyện Phú Xuyên trao quà hỗ trợ Công đoàn xã Sơn Hà

Vận động phát triển đoàn viên

LĐLĐ huyện Phú Xuyên tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp công tác liên ngành giữa: LĐLĐ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Cục Thuế, Công an, Thanh tra huyện; Chương trình phối hợp giữa Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với chính quyền đồng cấp, để tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn gắn với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS. Nghiên cứu xây dựng cơ chế khuyến khích đội ngũ cán bộ Công đoàn đã nghỉ hưu, tham gia công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện sớm ban hành hướng dẫn CĐCS tham gia xây dựng Nội quy lao động ở các doanh nghiệp và thủ tục, hồ sơ đăng ký Nội quy lao động ở các doanh nghiệp chưa có tổ chức CĐCS. Qua đó, nắm bắt, tuyên truyền vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn và thành lập CĐCS.

LĐLĐ huyện cũng hoàn thành sớm công tác đổi thẻ đoàn viên, xây dựng, quản lý và tổ chức hoạt động hiệu quả “Mạng lưới đoàn viên Công đoàn” nòng cốt, lực lượng công nhân xung kích tại các CĐCS. Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả phần mềm cơ sở dữ liệu dùng chung trong đó có cơ sở dữ liệu đoàn viên, các báo cáo thống kê tổng hợp số liệu của tổ chức Công đoàn để có giải pháp kịp thời, phù hợp.

LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên
Người lao động tại một doanh nghiệp ở Phú Xuyên tích cực trong lao động, sản xuất

Chú trọng thành lập Công đoàn cơ sở

Về công tác nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, khảo sát, điều tra, dự báo tình hình công nhân tạo động và doanh nghiệp hoạt động chưa có CĐCS; LĐLĐ huyện triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án thí điểm “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên”, giai đoạn 2021-2022.

Cùng với đó, LĐLĐ huyện phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội các cấp để cập nhật nắm chắc tình hình công nhân lao động và số lượng doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS để có kế hoạch vận động phát triển. Tập trung vận động phát triển ở các doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên, Cụm công nghiệp tập trung những doanh nghiệp có quy mô nhỏ chuẩn bị kế hoạch dài hạn, không nôn nóng gượng ép chạy theo số lượng.

LĐLĐ huyện quan tâm phối hợp với chính quỵền và Công an cấp xã, phường để theo dõi nắm bắt, cập nhật tình hình, những di biến động của các doanh nghiệp, công nhân lao động trên địa bàn. Hàng năm, tham mưu cấp ủy phối hợp với Uỷ ban nhân dấn, chính quyền đồng cấp mở các hội nghị với với chính quyền cơ sở về công tác phối hợp phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trên địa bàn huyện.

Xác định, gắn việc nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS là động lực thúc đầy công tác phát triển tổ chức; trong thời gian tới, LĐLĐ huyện Phú Xuyên chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp phải coi trọng cả số lượng và chất lượng; Gắn công tác phát triển với duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS. Coi việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn là giải pháp quan trọng để tập hợp thu hút đoàn viên công đoàn và thành lập CĐCS.

Xây dựng hoàn thiện cơ chế tạo sự khác biệt về quyền, lợi ích giữa đoàn viên công đoàn với người lao động chưa tham gia tổ chức Công đoàn để tạo động lực thu hút, khuyến khích người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, các chính sách phúc lợi của doanh nghiệp cần thương lượng đưa quyền lợi cao hơn của đoàn viên công đoàn so với người lao động chưa gia nhập Công đoàn, để đưa vào nội dung Thỏa ước lao động tập thể.

Tăng cường công tác tuyên truyền

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của LĐLĐ huyện là tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông các hoạt động của CĐCS đến với người lao động và người sử dụng lao động

CĐCS cần khẳng định vị thế, vai trò với người lao động và doanh nghiệp thông qua các hoạt động tuyên truyền, truyền thông ở cơ sở; để người lao động và người sử dụng lao động thấy rõ những hiệu quả và quyền lợi đem lại đối với doanh nghiệp và đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động của tổ chức CĐCS. Từ đó doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn hoạt động và người lao động sẽ tích cực tham gia, gia nhập Công đoàn.

Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để đoàn viên, người lao động hiểu là Công đoàn luôn đứng về phía họ và bảo vệ quyền, lợi ích cho họ. Người sử dụng lao động cũng nhận thức được người lao động là nguồn lực quan trọng nhất, để quan tâm chăm lo. Người lao động cũng phải thấy trách nhiệm với doanh nghiệp, để nỗ lực phấn đấu, góp phần phát triển doanh nghiệp.

LĐLĐ huyện sẽ triển khai thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết và động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn. Xây dựng cơ chế động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ phụ trách công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn các cấp.

Hàng năm, lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp tổ chức gặp gỡ, đối thoại với tổ chức Công đoàn và công nhân lao động ít nhất 1 lần theo Quyết định số 2200- QĐ-/TU ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.

LĐLĐ huyện Phú Xuyên đặt chỉ tiêu đến năm 2023: Phấn đấu có khoảng 6.800 đoàn viên công đoàn, mỗi năm thành lập mới ít nhất 3 CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, 75% trở lên doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể, trong đó ít nhất 45% thỏa ước lao động tập thể xếp loại chất lượng từ B trở lên.
Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động huyện Chương Mỹ

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động huyện Chương Mỹ

(LĐTĐ) Cùng với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ ...
LĐLĐ huyện Mê Linh: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong khối Giáo dục

LĐLĐ huyện Mê Linh: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong khối Giáo dục

(LĐTĐ) Bám sát chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, trong năm 2021, LĐLĐ huyện Mê Linh đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo ...
Nhiều khuyến mại "khủng" tại chuỗi sự kiện kích cầu tiêu dùng thành phố Hà Nội

Nhiều khuyến mại "khủng" tại chuỗi sự kiện kích cầu tiêu dùng thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Tối qua 26/11, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động chuỗi sự kiện kích cầu trên địa bàn Thành phố bao gồm các chương trình: Hà ...
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu ngày 27, 28/11

Lịch thi đấu bóng đá châu Âu ngày 27, 28/11

(LĐTĐ) Nhằm giúp quý độc giả tiện theo dõi các trận bóng mà mình yêu thích, báo Lao động Thủ đô xin đăng tải lịch thi đấu những trận đấu tại ...
Quyền lợi chủ xe được hưởng khi mua bảo hiểm ôtô/xe máy bắt buộc

Quyền lợi chủ xe được hưởng khi mua bảo hiểm ôtô/xe máy bắt buộc

Bảo hiểm ôtô/xe máy bắt buộc hay còn gọi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe khi tham gia giao thông. Sản phẩm này có ý ...
Tập đoàn Sun Group ký hợp tác với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Tập đoàn Sun Group ký hợp tác với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 26/11, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ ký kết Chương ...
Học sinh lớp 9 tại Hà Nội căng mình học online, giáo viên đề xuất giảm bớt môn thi vào 10

Học sinh lớp 9 tại Hà Nội căng mình học online, giáo viên đề xuất giảm bớt môn thi vào 10

Sắp kết thúc kỳ 1 của năm học 2021-2022, nhưng học sinh tại nhiều quận, huyện ở Hà Nội vẫn chưa thể trở lại trường học trực tiếp. Trước thực ...

Tin khác

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho lao động nữ

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho lao động nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua đó, góp phần giúp lao động nữ yên tâm làm việc, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
Nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi của lao động nữ

Nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi của lao động nữ

(LĐTĐ) Tham luận tại Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức trong 2 ngày 24, 25/11 vừa qua, bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội khóa XVI, khẳng định trong thời gian qua, các cấp Công đoàn Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ, đồng thời đề xuất 4 giải pháp thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho lao động nữ.
Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Thực hiện tốt  chức năng đại diện

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Thực hiện tốt chức năng đại diện

(LĐTĐ) Không ngừng nỗ lực, đổi mới, hướng về cơ sở, sát người lao động, đến thời điểm này, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã sớm “cán đích” mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, nhất là trong thực hiện chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ). Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố đã chia sẻ cụ thể với phóng viên Lao động Thủ đô về kết quả này.
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” cho người lao động tại Gia Lâm và Công đoàn ngành Công thương Hà Nội

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” cho người lao động tại Gia Lâm và Công đoàn ngành Công thương Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 23/11, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã đến thăm và trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô” năm 2021 cho người lao động trực thuộc LĐLĐ huyện Gia Lâm và Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội.
Thăm và trao quà hỗ trợ công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc trong khu vực cách ly y tế

Thăm và trao quà hỗ trợ công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc trong khu vực cách ly y tế

(LĐTĐ) Sáng 22/11, nhiều phần quà đã được Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội gửi đến các đoàn viên, người lao động hiện đang bám địa bàn, giữ vệ sinh môi trường tại các khu vực cách ly y tế phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn”

Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn”

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 67/KH-LĐLĐ về hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2022, trong đó quy định rõ đối tượng, điều kiện và hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn”.
LĐLĐ quận Tây Hồ gặp mặt cán bộ Công đoàn khối trường học nhân ngày 20/11

LĐLĐ quận Tây Hồ gặp mặt cán bộ Công đoàn khối trường học nhân ngày 20/11

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chiều 17/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ, giáo viên làm công tác Công đoàn tại các trường học trên địa bàn quận.
LĐLĐ huyện Thanh Trì thăm hỏi, tặng quà cán bộ, giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo

LĐLĐ huyện Thanh Trì thăm hỏi, tặng quà cán bộ, giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo

(LĐTĐ) Sáng 17/11, trước thềm ngày Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, LĐLĐ huyện Thanh Trì tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ giáo viên, nhân viên mắc bệnh hiểm nghèo và bệnh nan y trên địa bàn.
Infographic: Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn từ năm 2022

Infographic: Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn từ năm 2022

(LĐTĐ) Theo Quyết định 3226/QĐ-TLĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, thay thế Quyết định số 1439/HD-TLĐ ngày 14/12/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, quy định cụ thể chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn theo mức chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở hàng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).
Nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân

Nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân

(LĐTĐ) Mô hình Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội chủ trương thành lập và nhân rộng đã giúp công nhân có thêm điều kiện rèn luyện thể chất, vui chơi giải trí nâng cao đời sống tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng.
Xem thêm
Phiên bản di động