M
30/03/2020 20:36

Lao động tỉnh lẻ nâng cao ý thức chống dịch Covid -19

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều lao động đã lựa chọn phương án về quê tránh dịch. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những lao động địa phương đã dần thay đổi nhận thức, thay vì về quê chống dịch, nhiều lao động kiên quyết bám trụ lại Thủ đô, đồng hành cùng Thành phố chống dịch.

Lương Hằng

Nguồn :