M
17/11/2020 15:09

Công nhân viên chức lao động huyện Đan Phượng:

Kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng với lãnh đạo huyện

(LĐTĐ) Thời gian qua, đội ngũ công nhân viên chức lao động huyện Đan Phượng đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của toàn huyện. Tại các hội nghị đối thoại với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, đội ngũ công nhân viên chức lao động luôn đưa ra nhiều ý kiến và các nhóm vấn đề để lãnh đạo địa phương có phương án tháo gỡ, giúp địa phương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo huyện Đan Phượng đối thoại với công nhân, viên chức, lao động Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư 6 dự án sử dụng vốn đầu tư công Huyện Đan Phượng tiếp tục hướng về đồng bào miền Trung

Huyện Đan Phượng có 15 xã, 1 thị trấn; hệ thống chính trị cơ bản đồng bộ giữa tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; huyện có 6 cụm, điểm công nghiệp, làng nghề, đây là điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn huyện, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Huyện có 122 cơ quan, đơn vị (bao gồm cả các cơ quan, đơn vị của thành phố, trung ương quản lý đóng trên địa bàn); có khoảng 1.600 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn có khoảng 13.000 công nhân viên chức lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp; làng nghề, hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và lao động có tính chất công nghiệp khác.

Kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng với lãnh đạo huyện
Một nữ viên chức kiến nghị với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện về dịch vụ công trực tuyến.

Tổ chức Công đoàn có 144 Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện với 5.576 đoàn viên (trong đó Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp là 80 đơn vị; Công đoàn khối doanh nghiệp là 64 đơn vị). Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện còn thực hiện phối quản 25 công đoàn doanh nghiệp, công ty cổ phần; công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố, Trung ương đóng trên địa bàn huyện.

Trong thời gian qua, công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện thực hiện nhiệm vụ, lao động và sản xuất trong điều kiện thuận lợi là cơ bản; cấp ủy và chính quyền có nhiều chủ trương, chính sách để tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thu hút đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tổ chức Công đoàn các cấp trong huyện đã dần khẳng định vai trò vị trí là tổ chức đại diện của người lao động, tổ chức đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị, trong các doanh nghiệp, có đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển của cơ quan, đơn vị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã và đang đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục những khó khăn, thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đúng hướng, và có hiệu quả. Ban chấp hành công đoàn khối doanh nghiệp đã phát huy tốt vai trò phối hợp với người sử dụng lao động quan tâm đảm bảo quyền lợi của người lao động; tích cực thương lượng, tham gia đóng góp xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, với mục tiêu doanh nghiệp phát triển, người lao động có việc làm, có thu nhập ổn định, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của công nhân lao động.

Đội ngũ đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, nhìn chung ổn định, cơ bản đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; có nhiều cố gắng trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chung của huyện trên tất cả các lĩnh vực.

Kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng với lãnh đạo huyện
Những vấn đề về chính sách tiền lương, đặc biệt là đối với giáo viên mầm non cũng được đưa ra tại hội nghị.

Bên cạnh những thuận lợi thì hoạt động công đoàn còn gặp nhiều khó khăn: Đội ngũ công nhân viên chức lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhiều, ít có thời gian dành cho hoạt động công đoàn; Các doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân có quy mô lao động nhỏ và siêu nhỏ; bộ máy quản lý gọn nhẹ, hầu hết doanh nghiệp mang tính chất gia đình, anh em họ.

Lĩnh vực đầu tư chủ yếu là xây dựng cơ bản, thương mại, dịch vụ, kinh doanh ngành hàng tiêu dùng...; nên số lượng lao động trong các doanh nghiệp ít (trên 85% số doanh nghiệp có quy mô dưới 10 lao động). Số doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên chiếm khoảng 15%. Các doanh nghiệp có đông lao động chủ yếu là các doanh nghiệp thành viên, là cơ sở sản xuát, hoặc chi nhánh, còn trụ sở chính tại các nơi khác.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải thu hẹp sản xuất, hoạt động cầm chừng… hàng hóa giao thương chậm, công nhân phải nghỉ việc, chờ việc,.. Do vậy, việc làm, thu nhập của công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, đội ngũ công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tại các kỳ đối thoại với người lãnh đạo chính quyền địa phương, công nhân viên chức lao động đã có nhiều câu hỏi, ý kiến kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền huyện, nội dung tập trung nhiều về chính sách, đời sống, việc làm; an toàn giao thông; tình hình an ninh trật tự; đầu tư xây dựng; về môi trường, an toàn thực phẩm... chế độ và quyền lợi của công nhân viên chức lao động. Hầu hết các câu hỏi, những đề xuất kiến nghị của công nhân viên chức lao động thuộc thẩm quyền đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trả lời ngay tại Hội nghị.

Một số nội dung kiến nghị, đề xuất cần phải tiếp tục sau các hội nghị đã tập trung chỉ đạo, đến nay đã giải quyết. Điển hình như, nâng cấp dải thảm nhựa các tuyến đường Thị trấn Phùng đi Liên Hồng; tuyến đường 32 đi vào cụm công nghiệp thị thấn Phùng; cải tạo, mở rộng, lắp đèn chiếu sán tuyến đường 417 tạo điều kiện công nhân viên chức lao động tham gia giao thong đảm bỏa an toàn; chỉ đạo các ngành chức năng tích cực phói hợp cùng Liên đoàn Lao động huyện tích cực kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, Vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tập thể; đầu tư cơ sở, vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ, viên chức các xã, thị trấn, các trường học; phối hợp đề Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đặt văn phòng giới thiệu việc làm cho người lao động tại Nhà bảo vệ Trung tâm Chính trị huyện; thường xuyên quan tâm hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ kinh phí cho Công đoàn tổ chức một số phong trào thi đua.

Tại cuộc đối thoại mới đây với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, đội ngũ công nhân viên chức lao động huyện Đan Phượng tiếp tục đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị với lãnh đạo địa phương. Cụ thể, về lĩnh vực cải cách hành chính, dịch vụ công, đất dai, hộ tịch, hộ khẩu có 596 lượt ý kiến, kiến nghị cấp trên cần tập trung chỉ đạo: Đẩy mạnh xây dựng văn hóa ứng xử của cán bộ thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính để người dân cảm thấy an tâm thoải mái mỗi khi đến cơ quan để được giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính.

Về lĩnh vực môi trường có 65 ý kiến tập trung vào các vấn đề như: Chính quyền cần có Giải pháp yêu cầu Ban quản lý, Doanh nghiệp đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải, rác thải ở các cụm công nghiệp - làng nghề phù hợp với sự phát triển kinh tế làng nghề truyền thống.

Về lĩnh vực chính sách, lao động, tiền lương và quan hệ lao động có 536 ý kiến tập trung vào các vấn đề: Chế độ chính sách, tiền lương đối với nhân viên cấp dưỡng, nhân viên hợp đồng mức lương thấp, lại không hưởng bất cứ chế độ phụ cấp nào. Có chế độ thưởng tết, ngày lễ… cho cán bộ giáo viên, nhân viên; giờ thời gian làm việc cho giáo viên. Thủ tục khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế trực tuyến huyện chưa tạo điều kiện cho cán bộ đến khám. Kiến nghị cán bộ, nhân viên, người lao động được khám sức khỏe định kỳ ở tại sơ cở hoặc bệnh viện tuyến huyện (được khám tổng thể)...

H.P

Nguồn :