Kiểm toán nêu bức tranh tài chính 38 tập đoàn, tổng công ty

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo về tình hình tài chính năm 2014 của 38 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước...
kiem toan neu buc tranh tai chinh 38 tap doan tong cong ty Lùi thời điểm thực hiện giá viện phí bao gồm tiền lương
kiem toan neu buc tranh tai chinh 38 tap doan tong cong ty Đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực
kiem toan neu buc tranh tai chinh 38 tap doan tong cong ty Bộ Công Thương cần làm rõ việc con trai cựu Bộ trưởng “nhảy cóc” làm lãnh đạo
kiem toan neu buc tranh tai chinh 38 tap doan tong cong ty Doanh nghiệp BOT xin giảm phí cho xe tải cỡ lớn
kiem toan neu buc tranh tai chinh 38 tap doan tong cong ty Ngân hàng Xây dựng đòi nợ: Bản thỏa thuận lên tiếng
kiem toan neu buc tranh tai chinh 38 tap doan tong cong ty Khi viện phí tỉ lệ nghịch với chất lượng cơ sở, vật chất!
kiem toan neu buc tranh tai chinh 38 tap doan tong cong ty
Chỉ tính riêng các công ty con của Vinalines đã âm vốn tới gần 20.000 tỷ đồng, theo Kiểm toán Nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo về tình hình tài chính năm 2014 của 38 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Trước đó, trong năm 2015, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2014 của 234 doanh nghiệp, thuộc 38 tập đoàn, tổng công ty.

Nhiều nơi thua lỗ, âm vốn

Sau kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh tăng tổng tài sản, nguồn vốn của 38 tập đoàn, tổng công ty lên 1.854 tỷ đồng (1.668.623/1.666.769 tỷ đồng); tổng doanh thu, thu nhập tăng 1.518 tỷ đồng; tổng chi phí tăng 68 tỷ đồng (707.155/707.087 tỷ đồng); lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 1.494 tỷ đồng (88.130/86.636 tỷ đồng)…

Tuy nhiên, có 5 tập đoàn, tổng công ty, công ty kinh doanh thua lỗ, gồm Vinalines lỗ 3.478,48 tỷ đồng, Tổng công ty 15 lỗ 471,1 tỷ đồng, Vinaincon lỗ 131,96 tỷ đồng, Tổng công ty Mía đường II lỗ 15,18 tỷ đồng, Công ty TNHH Một thành viên In Đắc Lắc lỗ 2,95 tỷ đồng.

Cũng theo Kiểm toán Nhà nước, một số tập đoàn, tổng công ty sử dụng tài sản sau đầu tư không hiệu quả, gây lãng phí vốn, thua lỗ, mua sắm, thanh lý tài sản không đúng quy định, còn nhiều đơn vị đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp…

Điển hình là Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất thua lỗ triền miên dẫn đến âm vốn chủ sở hữu hơn 1.108 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí lỗ 71,2 tỷ đồng.

Tại Vinalines, Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin âm vốn 8.481 tỷ đồng, Công ty TNHHMột thành viên Vận tải Biển Đông (- 3.403 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc (-2.219 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam (-2.114 tỷ đồng), Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA (-539,33 tỷ đồng), Công ty TNHH Cảng quốc tế Cái Mép (-1.075 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (-316,9 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế (-124 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (-10 tỷ đồng).

Như vậy, chỉ tính riêng các công ty con của Vinalines đã âm vốn tới gần 20.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hàng loạt công ty khác cũng trong tình trạng thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu nhiều năm như Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long âm vốn 1.655 tỷ đồng, Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Quang Sơn (-665,39 tỷ đồng), Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp hóa chất (-23,4 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Mê Kông (-54,02 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Thủy sản Đông Nam (-156,46 tỷ đồng)…

Tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam), Công ty Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí lỗ 1.473 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Tổng công ty Miền Trung (-724,72 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ (-421 tỷ đồng). Petro Vietnam còn đầu tư 800 tỷ đồng vào Ocean Bank và sau đó bị mất toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông.

Trong khi đó, Tổng công ty Dầu Việt Nam phải trích lập dự phòng 1.915 tỷ đồng đối với 14 doanh nghiệp có lỗ lũy kế. Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất thua lỗ triền miên dẫn đến âm vốn chủ sở hữu hơn 1.108 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí (-71,2 tỷ đồng).

Tại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, có 5 công ty con lỗ lũy kế 19,1 tỷ đồng, 6 công ty liên doanh, liên kết lỗ lũy kế 54,7 tỷ đồng và 657.218 USD.

Tại Hapro, có 7 công ty con lỗ lũy kế 26,9 tỷ đồng, 15 công ty liên doanh, liên kết lỗ lũy kế 94,5 tỷ đồng, 3 khoản đầu tư dài hạn khác lỗ lũy kế 69,4 tỷ đồng.

Tại Vinataba, Công ty Thực phẩm Miền Bắc lỗ 1.066 tỷ đồng.

Tình trạng lỗ lũy kế lớn hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu đã xảy ra tại hàng loạt công ty: Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc lỗ 852,5 tỷ đồng trong khi vốn đầu tư 209,7 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Tiếp vận Biển Đông lỗ 52,8 tỷ đồng/10 tỷ đồng.

Nặng nợ

Bên cạnh đó, theo Kiểm toán Nhà nước, một số đơn vị đầu tư tài chính có hiệu quả, vốn góp của các đơn vị vào nhiều doanh nghiệp khác có tình trạng tài chính xấu, có nguy cơ ngừng hoạt động hoặc phải giải thể.

Nhiều tập đoàn, tổng công ty quản lý nợ chưa chặt chẽ, dẫn đến nợ phải thu quá hạn, nợ khó đòi lớn. Một số đơn vị xóa nợ chưa đủ điều kiện, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi không đúng quy định, chưa ban hành quy chế quản lý các khoản nợ phải thu. Nợ tạm ứng tồn đọng nhiều năm với số tiền lớn chưa được thu hồi.

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, hoạt động kinh doanh của nhiều tập đoàn, tổng công ty chủ yếu dựa vào vốn vay của các tổ chức tín dụng, vốn chiếm dụng, dẫn đến hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao.

Chẳng hạn tại Vinalines, tỷ lệ này tại Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Cà Mau 153,92 lần, Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải Việt Nam là 55,21 lần, Công ty TNHH Một thành viên Cảng Năm Căn là 17,69 lần, Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines Đông Đô là 40,55 lần, Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân là 27,62 lần…

Tại COMA, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở của công ty mẹ là 12 lần, COMAEL (13 lần), Công ty TNHH Một thành viên Trung đại tu ôtô và thiết bị máy mỏ Quảng Ninh (4,79 lần), Công ty TNHH Một thành viên Duyên Hải Quảng Ninh (8,47 lần), Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu 2/9 (4,13 lần).

Ngoài ra nhiều công ty khác cũng có nợ cao so với vốn chủ sở hữu như Tổng công ty Lũng Lô là 5 lần, công ty mẹ Tổng công ty Sông Đà (4,36 lần).

Trong khi đó, Vinalines cho 3 công ty con vay theo chủ trương của Chính phủ, khó thu hồi 457,8 tỷ đồng, bảo lãnh và tiếp nhận bảo lãnh cho các đơn vị kinh doanh thua lỗ 6.204 tỷ đồng, 151,8 triệu USD và 69,2 triệu EUR tiềm ẩn rủi ro.

Công ty mẹ Vinataba cho Công ty Thực phẩm miền Bắc vay 60 tỷ đồng từ năm 2012 và 2013 khó có khả năng thu hồi cả gốc và lãi 67,28 tỷ đồng. CC1 bảo lãnh cho các nhà thầu vay vốn thi công nhưng không có tài sản đảm bảo, phải nộp phạt 1,31 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 không thanh toán được nợ cho ngân hàng.

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cũng nêu, hầu hết các tập đoàn, tổng công ty phản ánh không đúng doanh thu, chi phí. Mobifone chưa thực hiện đầy đủ các quy định về khuyến mại, về xác định và báo cáo giá thành, giá cước dịch vụ viễn thông. Tổng công ty Dầu Việt Nam kinh doanh xăng dầu chưa đúng quy định.

Một số tập đoàn, tổng công ty chưa sử dụng hết diện tích đất đang quản lý, sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, bị lấn chiếm, tranh chấp, chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý và chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất.

Tổng công ty Lâm nghiệp giao khoán đất chưa đầy đủ hồ sơ, còn tình trạng lấn chiếm, chặt phá rừng nhưng việc xử lý gặp nhiều khó khăn, Kiểm toán Nhà nước cho biết.

Vneconomy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ký ức của người bạn học cùng lớp Ngữ Văn về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ký ức của người bạn học cùng lớp Ngữ Văn về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Đưa mắt nhìn xa xăm, ông Kính bồi hồi nhớ lại câu nói của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mà có lẽ cả đời này ông sẽ không quên: “Tôi bây giờ là Tổng Bí thư của Đảng nhưng có làm Tổng Bí thư hay Chủ tịch nước cũng như một đám mây bay qua thôi.
Hà Nội áp dụng “chuyển đổi số” trong triển khai dự án đầu tư xây dựng

Hà Nội áp dụng “chuyển đổi số” trong triển khai dự án đầu tư xây dựng

(LĐTĐ) Theo lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hà Nội đang bước vào giai đoạn đầu tiên với trọng tâm là đào tạo, tập huấn nhằm tháo gỡ hàng loạt vướng mắc cho các đơn vị quản lý, chủ đầu tư. Mục tiêu của Thành phố giúp các bên liên quan chủ động ứng dụng BIM vào quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.
Thẻ Bảo hiểm y tế - “phao cứu sinh” cho nhiều gia đình

Thẻ Bảo hiểm y tế - “phao cứu sinh” cho nhiều gia đình

(LĐTĐ) Đối với những người không may ốm đau, bệnh tật, tai nạn, nhất là người dân có hoàn cảnh khó khăn, thì tấm thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) thực sự là “phao cứu sinh” giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính, giúp người bệnh yên tâm điều trị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng Nhân dân Nam Bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng Nhân dân Nam Bộ

(LĐTĐ) Tài đức và những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc đã để lại ấn tượng sâu sắc và tình cảm đặc biệt trong lòng cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước, trong đó có người dân Nam Bộ.
Cấm ô tô rẽ trái từ Giải Phóng vào Kim Đồng giờ cao điểm

Cấm ô tô rẽ trái từ Giải Phóng vào Kim Đồng giờ cao điểm

(LĐTĐ) Nhằm phục vụ việc thi công các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn, Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, tổ chức cấm ô tô (trừ xe buýt) từ Giải Phóng (hướng trung tâm thành phố đi Ngọc Hồi) rẽ trái vào Kim Đồng trong giờ cao điểm (từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h30).
Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội

Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 662 đơn vị, qua đó ghi nhận các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) với tổng số tiền 139 tỷ đồng.
100% cán bộ, viên chức hoàn thành cài đặt ứng dụng iHanoi trước ngày 30/7

100% cán bộ, viên chức hoàn thành cài đặt ứng dụng iHanoi trước ngày 30/7

(LĐTĐ) Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, quán triệt, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện cài đặt và tạo tài khoản cá nhân trên iHanoi đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, hoàn thành trước ngày 30/7/2024.

Tin khác

Điện, Thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Điện, Thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, nhiều quốc gia và các nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi điện, thư chia buồn.
Toàn văn bài viết của Chủ tịch nước Tô Lâm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bài viết của Chủ tịch nước Tô Lâm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân" của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo được nhân dân yêu mến

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo được nhân dân yêu mến

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bộ Chính trị quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bộ Chính trị quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 18/7, Bộ Chính trị đã có Quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 18/7, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 10610-CV/VPTW gửi các cơ quan thông tấn, báo, đài và Ban Tuyên giáo Trung ương Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cơ chế, chính sách ưu đãi đối với dự án nhà ở xã hội chưa thực sự hấp dẫn

Cơ chế, chính sách ưu đãi đối với dự án nhà ở xã hội chưa thực sự hấp dẫn

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiến nghị cần có chính sách xã hội về nhà ở, thống nhất chỉ có một loại nhà (không phân biệt nhà ở xã hội và nhà ở thương mại) theo chất lượng của Bộ Xây dựng quy định để người dân được tiếp cận như nhau về chất lượng và dịch vụ.
Từ ngày 1/8/2024, sổ đỏ đã cấp cho hộ gia đình, sẽ xử lý thế nào?

Từ ngày 1/8/2024, sổ đỏ đã cấp cho hộ gia đình, sẽ xử lý thế nào?

(LĐTĐ) Từ ngày 1/8/2024, sổ đỏ không còn được cấp cho hộ gia đình theo Luật Đất đai mới. Hộ gia đình đã cấp sổ đỏ trước đó có thể đổi sang giấy chứng nhận cá nhân hoặc nhóm người sử dụng đất. Việc phân chia quyền sử dụng đất sẽ do các thành viên tự thỏa thuận và xác định.
Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng

Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng

(LĐTĐ) Liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Bộ Công an vừa bắt tạm giam đối với 4 bị can trong đó có bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo 09, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động