Khơi dậy đam mê, sức sáng tạo trong lao động

(LĐTĐ) Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng hiện đang quản lý 19 Tổ Công đoàn với 393 đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ). Thời gian qua, phong trào thi đua trong Công đoàn cơ quan UBND quận được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực công tác. Đặc biệt, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Sửa đổi lề lối làm việc” được 19/19 Tổ Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả, khơi dậy niềm đam mê, sức sáng tạo của đội ngũ CBCCVC, NLĐ trong lao động, học tập và công tác.
Công đoàn quận Hai Bà Trưng: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Tiếp tục đưa hoạt động đi vào chiều sâu Công đoàn khối giáo dục quận Hai Bà Trưng: Nở rộ những bông hoa sáng kiến

Với mục tiêu “Tham mưu tốt, phục vụ tốt, chất lượng và hiệu quả công việc tốt; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động đoàn thể vững mạnh”, Công đoàn cơ quan UBND quận đã cụ thể hóa các phong trào thi đua bằng những hoạt động, việc làm cụ thể để CBCCVC, NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng phòng, ban, cơ quan, đơn vị.

Kết quả, trong 2 năm 2022, 2023, Công đoàn cơ quan UBND quận có 89 sáng kiến, sáng tạo cấp Thành phố và cấp quận. 16 sáng kiến, sáng tạo được đề nghị làm hồ sơ khen thưởng; 7 sáng kiến, sáng tạo được cấp Thành phố công nhận; một số sáng kiến, sáng tạo nổi bật được cấp Thành phố đánh giá cao. Nhiều sáng kiến, sáng tạo, đề tài khoa học, giải pháp hiệu quả, thiết thực của CBCCVC, NLĐ được quận công nhận, triển khai, áp dụng ở cơ sở; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; đẩy mạnh cải cách, rút ngắn thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Khơi dậy đam mê, sức sáng tạo trong lao động
Cán bộ, công chức tại bộ phận “một cửa” của UBND quận Hai Bà Trưng thực hiện mô hình sáng kiến Ngày thứ tư “tốc ký”.

Điển hình như phong trào thi đua xây dựng người CBCCVC, NLĐ “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương ương 4, khóa XI, XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phong trào thi đua được mở rộng, đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC, NLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; từng bước xây dựng hình ảnh người CBCCVC, NLĐ chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại.

Phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế được CBCCVC, NLĐ tích cực hưởng ứng. 100% đoàn viên phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu để trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đưa phong trào tự học, tự nghiên cứu, tự sửa đổi lề lối làm việc, trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn.

Hằng năm, trên 97% nữ CBCCVC, NLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và trên 98% gia đình nữ CBCCVC, NLĐ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Cùng với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các phòng ban, đơn vị, phong trào thi đua bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng, thực hiện phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn các cấp và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn cũng được triển khai tốt, mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC, NLĐ được nâng lên; môi trường, điều kiện làm việc của CBCCVC, NLĐ ngày càng được cải thiện.

Ngoài việc chăm lo cho CBCCVC, NLĐ vào các dịp lễ, Tết, các ngày kỷ niệm như: Quốc tế Phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10, Quốc tế Nam giới 19/11, Gia đình Việt Nam 28/6,... Công đoàn cơ quan UBND quận luôn hỗ trợ một phần kinh phí khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên công đoàn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm ngày thành lập quận (31/5) được triển khai rộng khắp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên tinh thần CBCCVC, NLĐ hăng hái thi đua học tập, lao động và công tác.

Khơi dậy đam mê, sức sáng tạo trong lao động

Hàng năm, Công đoàn cơ quan UBND quận khen thưởng kịp thời các Tổ Công đoàn, đoàn viên công đoàn xuất sắc trong các phong trào thi đua. Các phòng, ban, đơn vị, các Tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng hàng năm của quận.

Để phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” trong CBCCVC, NLĐ, người lao động tiếp tục đạt được những kết quả thiết thực, lập thành tích cao trong thời gian tới, Công đoàn cơ quan UBND quận đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như tiếp tục tuyên truyền trong CBCCVC, NLĐ về chủ đề của phong trào thi đua năm 2023, gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Kết luận 01, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, đảm bảo thi đua có trọng tâm, trọng điểm gắn với kiểm tra, đánh giá chất lượng phong trào, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát triển, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thi đua; động viên, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; gắn thi đua với chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, tổ chức Công đoàn cấp trên và sự phối hợp có hiệu quả với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để thúc đẩy các phong trào thi đua, mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa.

Cùng với đó, phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được, tiếp thu phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, sáng kiến, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào thực tiễn đời sống; đóng góp tích cực vào thành tích chung trong phong trào thi đua của CBCCVC, NLĐ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung, chào mừng 94 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xanh SM đón khách hàng thứ 6 triệu

Xanh SM đón khách hàng thứ 6 triệu

(LĐTĐ) Xanh SM công bố khách hàng thứ 6 triệu chỉ sau 5 tháng ra mắt thị trường. Đây là mức tăng trưởng kỷ lục, minh chứng rõ rệt về tiềm năng phát triển cũng như vị thế vượt trội của Xanh SM trong lĩnh vực vận tải hành khách tại Việt Nam.
Khẳng định vai trò của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Thủ đô

Khẳng định vai trò của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Thủ đô

(LĐTĐ) Tối nay (30/9), tại Hoàng thành Thăng Long, đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, lần thứ VI - năm 2023.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gửi thư thăm hỏi thầy, trò các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gửi thư thăm hỏi thầy, trò các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

(LĐTĐ) Những ngày qua, mưa lũ kéo dài tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa gây nhiều thiệt hại về người, cơ sở vật chất, trường lớp, thiết bị dạy học, sách giáo khoa, làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn đã thay mặt lãnh đạo Bộ gửi thư thăm hỏi tới Sở GD&ĐT Nghệ An và Thanh Hoá.
Xét xử các đối tượng trong đường dây đánh bạc lên đến gần 200 tỷ đồng

Xét xử các đối tượng trong đường dây đánh bạc lên đến gần 200 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ngày 30/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 26 bị cáo trong đường dây đánh bạc "khủng" lên đến gần 200 tỷ đồng.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lý giải vì sao không cố định lịch nghỉ Tết các năm

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lý giải vì sao không cố định lịch nghỉ Tết các năm

(LĐTĐ) Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, theo Bộ luật Lao động và căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và ngày Quốc khánh.
Đã bắt Giám đốc VIETSE Ngô Thị Tố Nhiên và 2 cán bộ EVN

Đã bắt Giám đốc VIETSE Ngô Thị Tố Nhiên và 2 cán bộ EVN

(LĐTĐ) Người phát ngôn Bộ Công an - Trung tướng Tô Ân Xô cho biết bà Ngô Thị Tố Nhiên, Giám đốc Công ty TNHH Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam (VIETSE); cùng 2 cán bộ Tập đoàn EVN đã bị bắt từ ngày 25/9 vừa qua.
Sửa Luật Thủ đô: Đồng bộ trong phát triển đô thị và hệ thống giao thông

Sửa Luật Thủ đô: Đồng bộ trong phát triển đô thị và hệ thống giao thông

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định dự án phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) là một dự án tổng thể, trọng điểm của Thủ đô hoặc vùng Thủ đô.

Tin khác

Khẳng định vai trò Công đoàn trong trường học

Khẳng định vai trò Công đoàn trong trường học

(LĐTĐ) Cùng với việc nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Trần Đăng Ninh (Hà Đông) về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022; Công đoàn nhà trường kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn và nhà trường vững mạnh và phát triển.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Sáng 26/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Xuân La. Đây là công trình tiêu biểu được LĐLĐ Thành phố lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tích cực đổi mới hoạt động vì người lao động

Tích cực đổi mới hoạt động vì người lao động

(LĐTĐ) Trong 9 tháng năm 2023, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã phát huy tốt vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Công đoàn trong chỉ đạo hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tại đơn vị.
Công đoàn TP.HCM: Triển khai nhiều giải pháp thiết thực, sáng tạo trong vận động phát triển đoàn viên

Công đoàn TP.HCM: Triển khai nhiều giải pháp thiết thực, sáng tạo trong vận động phát triển đoàn viên

(LĐTĐ) Phát biểu chỉ đạo tại phiên làm việc thứ tư Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cần tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ).
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Xây dựng Công đoàn TP.HCM vững mạnh, toàn diện, có năng lực thích ứng

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Xây dựng Công đoàn TP.HCM vững mạnh, toàn diện, có năng lực thích ứng

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị Công đoàn TP.HCM cần quán triệt sâu sắc mục tiêu xuyên suốt là xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, toàn diện và làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối trong mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền với công nhân, người lao động.
Nỗ lực giúp người lao động phòng tránh “tín dụng đen”

Nỗ lực giúp người lao động phòng tránh “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nâng cao kiến thức tài chính là một trong những giải pháp của Tổ chức Tài chính vi mô CEP nhằm giúp người lao động phòng tránh “tín dụng đen” và quản lý hiệu quả tài chính cá nhân.
Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiếp tục được tín nhiệm, bầu tái cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đồng chí Nguyễn Kim Loan tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương

Đồng chí Nguyễn Kim Loan tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương

(LĐTĐ) Sáng 23/9, Đại hội lần thứ XI Công đoàn tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2023 - 2028 bước sang ngày làm việc thứ ba. Tham dự có đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và 550 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí và nguyện vọng của hơn 834.000 công nhân, viên chức, lao động, cán bộ Công đoàn trong toàn tỉnh.
Xây dựng hình ảnh Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh gần gũi với đoàn viên, người lao động

Xây dựng hình ảnh Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh gần gũi với đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thời gian qua đã có nhiều chương trình hỗ trợ ý nghĩa, chăm lo kịp thời đời sống đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng hình ảnh của tổ chức Công đoàn gần gũi, củng cố niềm tin và được sự ghi nhận trân trọng của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.
Khai mạc Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Khai mạc Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Ngày 23/9, tại Hội trường thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc. Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng 549 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 1,3 triệu đoàn viên công đoàn TP.HCM.
Xem thêm
Phiên bản di động