M
06/05/2020 19:36

Khai mạc Triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

(LĐTĐ) Ngày 6/5, hoà chung vào những hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2020), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức khai mạc triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, Đại sứ hoà bình và hữu nghị của nhân dân thế giới".

khai mac trien lam ve chu tich ho chi minh tai phu chu tich Phương pháp xây dựng đời sống mới trong nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh
khai mac trien lam ve chu tich ho chi minh tai phu chu tich Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn theo tư tưởng Hồ Chí Minh
khai mac trien lam ve chu tich ho chi minh tai phu chu tich Dấu ấn phong cách làm việc và lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm đã khẳng định trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng của Người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Một số hình ảnh trưng bày tại Triển lãm:

khai mac trien lam ve chu tich ho chi minh tai phu chu tich
Các đại biểu tham dự Triển lãm.
khai mac trien lam ve chu tich ho chi minh tai phu chu tich
Triển lãm trưng bày gần 250 bức ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm 5 phần chính. Trong đó, phần 1 gồm những hình ảnh, hiện vật từ giai đoạn 1890-1929, từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến chiến sỹ cộng sản Nguyễn Ái Quốc trong phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa và giành độc lập cho Việt Nam.
khai mac trien lam ve chu tich ho chi minh tai phu chu tich
Các tài liệu do mật thám báo cáo về một số hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Paris, Pháp những năm 20 của thế kỷ 20.
khai mac trien lam ve chu tich ho chi minh tai phu chu tich
Phần 2 của triển lãm trưng bày các hình ảnh, hiện vật giai đoạn từ năm 1930-1945, từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành Tổng khởi nghĩa toàn quốc thắng lợi, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
khai mac trien lam ve chu tich ho chi minh tai phu chu tich
Phần 3 giới thiệu đến công chúng những hình ảnh, hiện vật từ năm 1946-1954 là giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ nhà nước non trẻ, tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.
khai mac trien lam ve chu tich ho chi minh tai phu chu tich
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một bệnh viện dã chiến ở Chiến khu Việt Bắc năm 1954.
khai mac trien lam ve chu tich ho chi minh tai phu chu tich
Phần 4 góp phần tái hiện giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện cho miền Nam, đấu tranh thống nhất Tổ quốc thông qua các hình ảnh, hiện vật trong giai đoạn 1955-1969.
khai mac trien lam ve chu tich ho chi minh tai phu chu tich
Bút tích các bản thảo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi Người qua đời.
khai mac trien lam ve chu tich ho chi minh tai phu chu tich
Phần 5 trưng bày các hình ảnh, hiện vật từ năm 1969 đến nay, gồm hình ảnh về hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong quá trình kế thừa và tiếp tục phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh, xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh...

Phương Bùi

Nguồn :