Khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI

(LĐTĐ) Chiều nay (7/6), tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì, Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 bước vào ngày làm việc thứ nhất. Tham dự Đại hội có 196/199 đại biểu chính thức, đại diện cho 13.243 đoàn viên Công đoàn huyện Thanh Trì.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thất lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 Huyện Ứng Hòa: Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI Tập trung hoàn thiện các nội dung liên quan đến Đại hội Công đoàn huyện Quốc Oai

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thanh Trì; Vũ Anh Tú - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI
Đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ

Phát biểu khai mạc tại ngày làm việc thứ nhất, đồng chí Nguyễn Danh Huy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì khóa X cho biết: Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Kế hoạch số 19 ngày 22/3/2022 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; trong nhiều tháng qua, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Thanh Trì đã tập trung chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tinh thần trách nhiệm cao.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ Thành phố và Thường trực Huyện ủy; sự quan tâm của cấp ủy, sự tạo điều kiện của chính quyền các cấp, đến ngày 5/4/2023, 100% các CĐCS đã tổ chức Đại hội, sớm hơn so với kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng nguyên tắc, Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Để chào mừng Đại hội, đoàn viên và người lao động (NLĐ) trên địa bàn huyện đã hưởng ứng tích cực phong trào thi đua ngay từ đầu năm, lập thành tích chào mừng Đại hội các cấp;

“Hôm nay, được sự nhất trí của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố và Ban Thường vụ Huyện ủy; Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 long trọng được tổ chức. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, NLĐ trên địa bàn huyện”, đồng chí Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh.

Khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì khóa X Nguyễn Danh Huy phát biểu khai mạc Đại hội ngày làm việc thứ nhất

Thay mặt Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Thanh Trì khóa X trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa X trước Đại hội, đồng chí Lưu Xuân Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì khóa X cho biết: Nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy Thanh Trì, sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; sự phối hợp của các phòng, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện với tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn huyện Thanh Trì đã đề ra.

Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, đã tập trung đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đặc biệt trong 3 năm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, LĐLĐ huyện và các CĐCS đã chăm lo cho NLĐ bằng nhiều hình thức phù hợp, kịp thời.

Khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, công tác thi đua được đẩy mạnh, các phong trào thi đua, các chương trình gắn với thực tế tại cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được tập trung quan tâm thực hiện tốt. Công tác nữ công, tài chính, đối ngoại và hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn đã đạt được những kết quả quan trọng. Các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa được triển khai thường xuyên, sâu rộng từ huyện đến cơ sở.

Với những thành tích đã đạt được nhiệm kỳ 2018 - 2023, LĐLĐ huyện Thanh Trì vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Trong 5 năm nhiều tập thể và cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ và Bằng khen. Đây là niềm tự hào của đội ngũ CNVCLĐ và các thế hệ cán bộ Công đoàn huyện. Những kết quả đó khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số hạn chế, tồn tại như công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại một số CĐCS còn hạn chế, chưa tổ chức triển khai sâu rộng trong công nhân lao động. Công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho NLĐ có lúc còn chưa kịp thời. Phong trào thi đua ở một số nơi chưa cụ thể, thiếu tính thiết thực, hiệu quả chưa cao. Công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS có khi gặp nhiều khó khăn, còn thiếu quyết liệt;…

Từ đó, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Thanh Trì khóa X đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh việc bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; sự phối hợp của các phòng, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI
Khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI
Đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội.

Tại ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành Bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội khóa XVII; triển khai một số nội dung ngày thứ hai của Đại hội; triệu tập Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Thanh Trì khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028,…

Sáng mai (8/6), Đại hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai với các nội dung: Báo cáo ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của LĐLĐ Thành phố, đóng góp ý kiến sửa đổi Điều lệ Công đoàn; Báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành và kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; ra mắt Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa mới.

Chương trình ngày làm việc thứ hai của Đại hội (8/6) sẽ được tường thuật trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô tại địa chỉ: laodongthudo.vn.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi công nghệ cao để tiến tới tăng trưởng xanh

Chuyển đổi công nghệ cao để tiến tới tăng trưởng xanh

(LĐTĐ) Để hướng tới tăng trưởng xanh, nhiều chuyên gia cho rằng, các doanh nghiệp cần phải đầu tư theo hướng công nghệ cao, ứng dụng thông minh trong quản lý vận hành, tiến tới mục tiêu phát triển "xanh", sinh thái.
Cần có chính sách về bảo hiểm xã hội cho lao động ngành Y

Cần có chính sách về bảo hiểm xã hội cho lao động ngành Y

(LĐTĐ) Có đến bệnh viện khám, điều trị; trông bệnh nhân ốm mới thấy đội ngũ y, bác sĩ (gọi tắt là người lao động) vất vả ra sao. Cơm hộp, môi trường xung quanh toàn người bệnh và mùi thuốc, nhưng họ vẫn vui vẻ, cần mẫn với công việc mà mình đã chọn.
Vì một nền tài chính đủ mạnh

Vì một nền tài chính đủ mạnh

(LĐTĐ) Bên cạnh những thành tựu to lớn sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Môi trường sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn do hệ lụy từ những tác động của dịch Covid-19, khả năng cạnh tranh, sức chống chịu của nền kinh tế còn hạn chế. Vì vậy, cần có những chính sách tài chính vượt qua thách thức, hướng tới phát triển bền vững.
Hoạt động chất vấn “đúng và trúng” tạo chuyển biến trong công tác quản lý

Hoạt động chất vấn “đúng và trúng” tạo chuyển biến trong công tác quản lý

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, năm 2023, hoạt động của HĐND Thành phố đã bám sát quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả, hoàn thành theo kế hoạch với chất lượng, hiệu quả cao.
Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện

Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện

(LĐTĐ) Với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã xác định mục tiêu tổng quát của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong đó, nhấn mạnh nội dung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Tìm giải pháp giữ chân người lao động

Tìm giải pháp giữ chân người lao động

(LĐTĐ) Dù đã có nhiều chính sách đãi ngộ nhưng tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tại tỉnh Bình Dương vẫn nghỉ việc ngày càng tăng. Trước tình hình này Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương đã kiến nghị nhiều giải pháp.
Tin vui cho người nghỉ hưu

Tin vui cho người nghỉ hưu

(LĐTĐ) Tại Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, Quốc hội quyết định, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Tin khác

Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện

Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện

(LĐTĐ) Với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã xác định mục tiêu tổng quát của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong đó, nhấn mạnh nội dung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
LĐLĐ thành phố Hà Nội mít tinh chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ thành phố Hà Nội mít tinh chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Tối 3/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ mít tinh chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Công đoàn Việt Nam tiếp tục kiến nghị giải quyết tình trạng NLĐ bị nợ đọng bảo hiểm xã hội

Công đoàn Việt Nam tiếp tục kiến nghị giải quyết tình trạng NLĐ bị nợ đọng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Sáng 3/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ngay sau khi bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Huỳnh Thanh Xuân và Nguyễn Xuân Hùng chủ trì họp báo công bố kết quả của Đại hội.
Không ít nữ công nhân đã chảy nước mắt, nói rằng: Mong ước của họ là được đưa con đi khai giảng

Không ít nữ công nhân đã chảy nước mắt, nói rằng: Mong ước của họ là được đưa con đi khai giảng

(LĐTĐ) Không ít nữ công nhân đã chảy nước mắt và nói rằng mong ước của họ chính là trong ngày khai giảng được đưa con đến trường. Trước tâm tư, nguyện vọng này, thời gian tới, tổ chức Công đoàn sẽ vẫn kiên trì kiến nghị bổ sung 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh để tạo cơ hội cho công nhân, lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 1-3/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Đồng chí Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

(LĐTĐ) Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII được tín nhiệm, bầu tái đắc cử chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
168 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII

168 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII

(LĐTĐ) Chiều nay (2/12), Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã bầu 168 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Vai trò của Công đoàn Việt Nam được thể hiện rõ nét

Vai trò của Công đoàn Việt Nam được thể hiện rõ nét

(LĐTĐ) Ngày 2/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã khai mạc phiên trọng thể. Đại hội vui mừng đón những vị khách quốc tế tham dự ngày hội lớn của đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Việt Nam. Các đại biểu quốc tế đã bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Các đại biểu gửi gắm niềm tin vào lá phiếu

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Các đại biểu gửi gắm niềm tin vào lá phiếu

(LĐTĐ) Chiều 2/12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Số lượng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII gồm 177 đồng chí. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 168 ủy viên, khuyết 9 ủy viên sẽ kiện toàn, bổ sung sau Đại hội.
Liên quan đến sức khỏe 100 triệu dân, chính sách đãi ngộ với nhân viên y tế là vô cùng cấp thiết

Liên quan đến sức khỏe 100 triệu dân, chính sách đãi ngộ với nhân viên y tế là vô cùng cấp thiết

(LĐTĐ) Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, đoàn viên Công đoàn ngành Y tế là đối tượng đặc biệt. Cả nước có 500 ngàn đoàn viên, nhưng công việc liên quan đến tính mạng của 100 triệu dân. Từ những vấn đề bất cập cụ thể cho thấy việc thay đổi chính sách đãi ngộ với đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Y tế là vô cùng cấp thiết.
Xem thêm
Phiên bản di động