M
07/06/2021 22:41

Kết luận về việc mua vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp đặc biệt

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 151/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc “Mua vắc xin phòng Covid-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam” trong trường hợp đặc biệt theo Điều 26 Luật Đấu thầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết tâm nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất bằng được vắc xin phòng, chống Covid-19 Hơn 49 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 qua hình thức nhắn tin Suntory PepsiCo Việt Nam đóng góp 5 tỷ đồng vào Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19
Kết luận về việc mua vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp đặc biệt
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế căn cứ tình hình tổng thể, đề xuất số lượng cần mua cho hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 9/6/2021.

Thông báo nêu rõ: Ngày 4/6/2021, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã chủ trì cuộc họp về việc “Mua vắc xin phòng Covid-19 AZD1222 do AstraZeneca (AZ) sản xuất của Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam (VNVC)” trong trường hợp đặc biệt theo Điều 26 Luật Đấu thầu, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã kết luận như sau:

Bộ Tư pháp khẩn trương có ý kiến chính thức về nội dung báo cáo và đề xuất của Bộ Y tế tại văn bản số 784/TTr-BYT ngày 30/5/2021 và gửi đến Bộ Y tế trong ngày 7/6/2021.

Bộ Y tế khẩn trương tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các đại biểu dự họp, ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến tham gia của Bộ Tư pháp và các thành viên Tổ công tác về mua vắc xin phòng Covid-19 để: Hoàn thiện hồ sơ trình (bổ sung đầy đủ các văn bản có liên quan, trong đó có các văn bản đã ký với AZ và VNVC);

Hoàn thiện tờ trình, dự thảo văn bản kèm theo, trong đó lưu ý bổ sung thông tin, dự kiến các nguồn vắc xin, số lượng vắc xin có thể được tài trợ, viện trợ, mua được trong giai đoạn từ nay đến ngày 31/12/2021. Căn cứ tình hình tổng thể đó, đề xuất số lượng cần mua cho hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 9/6/2021.

H.P

Nguồn :