M
11/04/2020 14:43

Infographic: Những đối tượng nào được hưởng gói hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19?

(LĐTĐ) Chính phủ ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 qua gói an sinh xã hội với nhiều chính sách cụ thể cho người nghèo, người lao động bị mất việc làm. Đó là giải pháp hết sức cần thiết và giúp họ vượt qua khó khăn hiện nay.   

Quốc Nam

Nguồn :