M
11/02/2021 16:42

[INFOGRAPHIC] Hướng dẫn mới về đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 1053/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng. Mục đích của Hướng dẫn này là phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19 tại cộng đồng nhằm thực hiện chung sống an toàn với dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới (khi chưa phát hiện ổ dịch Covid-19 tại cộng đồng).

Minh Phương

Nguồn :