M
10/06/2021 17:40

Huyện Ứng Hòa: Tổng kết công tác bầu cử, rút kinh nghiệm cho những nhiệm kỳ sau

(LĐTĐ) Ngày 10/6, Uỷ ban bầu cử huyện Ứng Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Ứng Hòa: Cần nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách huyện Ứng Hòa

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa nhấn mạnh, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được huyện triển khai kịp thời đúng quy định pháp luật.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, công tác đảm bảo cơ sở vật chất cho bầu cử cũng được huyện quan tâm chỉ đạo. Ủy ban bầu cử các cấp và các tổ chức phụ trách bầu cử đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đảm bảo đúng tiến độ và nội dung công việc theo kế hoạch tổ chức bầu cử.

Huyện Ứng Hòa: Tổng kết công tác bầu cử, rút kinh nghiệm cho những nhiệm kỳ sau
Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các bước triển khai thực hiện công tác bầu cử như: Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; ấn định số lượng đơn vị bầu cử; xác định khu vực bỏ phiếu; phân công, giao nhiệm vụ, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử... được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, chặt chẽ và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kết quả, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri tham gia đi bầu đạt 96,70% (tăng 1,6% so với nhiệm kỳ 2016-2021).

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố đúng cơ cấu, định hướng; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu đủ số lượng, cơ bản bầu đủ đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn theo quy định gồm những người thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước và chính quyền địa phương.

Huyện Ứng Hòa: Tổng kết công tác bầu cử, rút kinh nghiệm cho những nhiệm kỳ sau
Ủy ban bầu cử huyện đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Bên cạnh kết quả đã đạt được, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như: 37 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã ở 17 xã bầu thiếu đại biểu, trong đó có 5 đơn vị phải tiến hành bầu cử thêm 8 đại biểu và đã bầu thêm được 4 đại biểu; còn thiếu cơ cấu kết hợp đại biểu Hội đồng nhân dân là Đoàn Thanh niên, doanh nghiệp.

Việc lập danh sách cử tri ở một số địa phương chưa sát dẫn đến việc tổng hợp, báo cáo chưa chính xác, làm ảnh hưởng tới tỷ lệ cử tri đi bầu. Một số đơn vị chưa chủ động tập huấn cho các thành viên Tổ bầu cử nên khi thực hiện nhiệm vụ còn lúng túng, bị động và chưa đúng quy định...

Hội nghị đã tập trung thảo luận chia sẻ kinh nghiệm cũng như đánh giá, bổ sung, phân tích sâu về những hạn chế, bất cập và đưa ra những đề xuất, kiến nghị để tổ chức thực hiện công tác bầu cử trong những nhiệm kỳ tiếp theo đạt kết quả cao hơn.

Nhân dịp này, Ủy ban bầu cử huyện đã khen thưởng cho 35 tập thể và 100 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Minh Phương

Nguồn :