M
18/09/2020 21:09

Học sinh có thể sử dụng điện thoại di động trong lớp nếu phục vụ việc học

(LĐTĐ) Theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, học sinh sẽ được sử dụng điện thoại di động khi đang học tập trên lớp nếu phục vụ cho việc học tập và được giáo viên cho phép.

Giáo viên được tự chủ chuyên môn, học sinh được học vượt lớp
Không so sánh, tạo áp lực cho học sinh
Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2020 và thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Học sinh có thể sử dụng điện thoại di động trong lớp nếu được giáo viên cho phép
Học sinh sẽ được sử dụng điện thoại di động khi đang học tập trên lớp nếu phục vụ cho việc học tập và được giáo viên cho phép. (Ảnh minh họa: P.T)

Một trong những thay đổi đáng chú ý liên quan đến quy định sử dụng điện thoại trong giờ học. Cụ thể, nếu Điều lệ ban hành kèm Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT quy định một trong những hành vi học sinh không được làm là “sử dụng điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc trong giờ học”, thì nội dung này được thay đổi tại Điều lệ ban hành kèm Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT là “sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép”.

Như vậy, học sinh sẽ được sử dụng điện thoại di động khi đang học tập trên lớp nếu phục vụ cho việc học tập và được giáo viên cho phép.

Ngoài ra, theo Điều lệ ban hành kèm Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, các hành vi khác học sinh không được làm được quy định gồm: Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác; gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh; mua bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất gây nghiện, các chất kích thích khác và pháo, các chất gây cháy nổ; đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng; sử dụng, trao đổi sản phẩm văn hóa có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy; sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của bản thân; vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

Cũng theo quy định mới, học sinh không được lưu ban quá 3 lần trong một cấp học (thay vì không được lưu ban quá 2 lần trong một cấp học theo quy định tại Điều lệ ban hành kèm Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT.

T.P

Nguồn :