Hoài Đức: Nâng cao trách nhiệm của các cấp trong xây dựng giai cấp công nhân, thanh niên

(LĐTĐ) Sáng 15/3, Huyện ủy Hoài Đức tổ chức hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.
Khai hội làng Giang Xá - Kỷ niệm 1.480 năm Lý Nam Đế xưng Vương và thành lập nước Vạn Xuân LĐLĐ huyện Hoài Đức kiện toàn Công đoàn cơ sở khối Huyện ủy, Dân Đảng và các cơ quan UBND huyện LĐLĐ huyện Hoài Đức ra mắt 3 Công đoàn cơ sở

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố; đồng chí Trần Văn Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đại diện ban Dân vận Thành ủy, Thành đoàn Hà Nội; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 4/4/2008 của Thành ủy Hà Nội (khóa XIV) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đến nay Hoài Đức có 3.750 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước với gần 30.000 lao động tại các công ty, doanh nghiệp...

Hoài Đức: Nâng cao trách nhiệm của các cấp trong xây dựng giai cấp công nhân, thanh niên
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết.

Số lượng các Công đoàn cơ sở và đoàn viên ngày càng phát triển với 259 Công đoàn cơ sở, 9.322 công nhân viên chức, lao động; 53 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp với 393 đảng viên. Thu nhập bình quân của các công nhân lao động là 5,8 triệu đồng/người/tháng. 100% Công đoàn cơ sở tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết tới toàn thể công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn, người lao động gắn với phát động thi đua, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước và huyện.

Hằng năm, huyện đều tổ chức từ 3 đến 4 buổi tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cho trên 8.000 lượt công nhân lao động về luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội...; phối hợp mở lớp đào tạo nghề, nhân cấy nghề cho lao động nông thôn, người lao động là 965 lớp với 53.934 lượt người tham gia; đã có 18.760 lượt công nhân lao động được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn tay nghề, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nếu như năm 2008, toàn huyện có 6.876 công nhân lao động với 1.783 người đã qua đào tạo (25,9%), thì đến năm 2023, toàn huyện có 29.600 công nhân lao động trong đó 18.760 người đã qua đào tạo, đạt 63,3%; tỷ lệ lao động trong các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt 98,0%. Toàn huyện hiện có 4.231 cán bộ công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, được tiêu chuẩn hoá, đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị...

Công đoàn các cấp vận động công nhân, viên chức tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề, thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, tham gia cải cách thủ tục hành chính, chống tham nhũng lãng phí, thi đua tiết kiệm nguyên vật liệu sản xuất, tiết kiệm chi phí hành chính... Kết quả, có 12.429 sáng kiến kinh nghiệm có giá trị làm lợi 28,5 tỷ đồng; có 116 “Sáng kiến, sáng tạo” và 284 công nhân đạt giỏi cấp huyện, 57 “Sáng kiến, sáng tạo” cấp Thành phố, 15 công nhân giỏi Thủ đô; 4 đề tài được Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo cùng hàng trăm sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, hành chính.

Hoài Đức: Nâng cao trách nhiệm của các cấp trong xây dựng giai cấp công nhân, thanh niên
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong việc thực hiện Nghị quyết 20.

Các sáng kiến đã góp phần cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động. Toàn huyện có 382 lượt đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 164 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2023 - 2027; nhiều tập thể, cá nhân được LĐLĐ Thành phố biểu dương, khen thưởng.

Về thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU, ngày 31/10/2008 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa", sau 15 năm, công tác thanh niên trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Toàn huyện có 40.000 thanh niên, 48 cơ sở Đoàn và Chi đoàn trực thuộc Huyện Đoàn với 20 đơn vị khối xã, thị trấn, 6 đơn vị khối trường THPT, đại học, cao đẳng, 22 đơn vị khối cơ quan, doanh nghiệp; 315 chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở với hơn 8.000 đoàn viên; 23 cơ sở Hội Liên hiệp thanh niên với hơn 16.320 hội viên.

Các cấp ủy Đảng và chính quyền đã tạo điều kiện để thanh niên được hưởng các chính sách về giáo dục, hỗ trợ vốn, tư vấn dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên, giúp cho hơn 200 đoàn viên vay vốn ưu đãi gần 15 tỷ đồng để phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập; hỗ trợ giải quyết việc làm cho trên 2.000 đoàn viên, thanh niên...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức Trần Văn Nghĩa, biểu dương những thành tựu đã đạt được trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, Nghị quyết 25-NQ/TW. Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và huyện Hoài Đức đề nghị: Các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng về vai trò của giai cấp công nhân, vai trò của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Hoài Đức: Nâng cao trách nhiệm của các cấp trong xây dựng giai cấp công nhân, thanh niên
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong việc thực hiện Nghị quyết 25.

Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Chương trình hành động số 01- CTr/TU, ngày 31/10/2008 của Thành uỷ Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện chăm lo công tác thanh niên, xây dựng giai cấp công nhân.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả; vận động đoàn viên thanh niên; giai cấp công nhân, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của huyện. Các đồng chí lãnh đạo cũng lưu ý, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý của Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách đối với công nhân lao động.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, từng bước trí thức hóa giai cấp công nhân. Thực hiện tốt các chính sách, pháp luật, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp...

Công đoàn huyện và các Công đoàn cơ sở phát huy vai trò nòng cốt tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, đa dạng hoá hình thức tập hợp, hướng về cơ sở, gắn với các vấn đề thiết thân của giai cấp công nhân và người lao động. Tham mưu cho cấp ủy đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm; tích cực lao động sản xuất, xây dựng Tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Tại Hội nghị, Huyện ủy đã khen thưởng 20 và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X).

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thành lập mới nhiều Công đoàn cơ sở để chăm lo tốt hơn cho người lao động

Thành lập mới nhiều Công đoàn cơ sở để chăm lo tốt hơn cho người lao động

(LĐTĐ) Với phương châm “Ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức Công đoàn”, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Chính vì vậy, số lượng đoàn viên được kết nạp và số công đoàn được thành lập mới đã tăng đáng kể, quyền lợi của người lao động ngày càng được đảm bảo.
Đa dạng hóa tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động

Đa dạng hóa tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đang được các cấp Công đoàn Thủ đô tuyên truyền tới đoàn viên, người lao động bằng nhiều hình thức, nhằm giúp đoàn viên, người lao động nắm vững các quy trình an toàn và các biện pháp bảo vệ bản thân để giảm thiểu nguy cơ bị tai nạn lao động và chấn thương trong quá trình làm việc.
Sân chơi thể thao sôi động, bổ ích của đoàn viên, người lao động quận Đống Đa

Sân chơi thể thao sôi động, bổ ích của đoàn viên, người lao động quận Đống Đa

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa năm 2024, những ngày vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao quận tổ chức các giải: Bơi, Bóng bàn, Bóng đá, Kéo co và Cầu lông. Các Giải thi đấu đã và đang diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thực sự là sân chơi bổ ích của đoàn viên, người lao động.
Sôi nổi Hội thi Tiếng hát CNVCLĐ ngành Công Thương Nghệ An năm 2024

Sôi nổi Hội thi Tiếng hát CNVCLĐ ngành Công Thương Nghệ An năm 2024

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/5, tại Khách sạn Sài Gòn – Kim Liên, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi Tiếng hát Karaoke công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương năm 2024.
Nâng cao kiến thức về an toàn trong quá trình làm việc cho đoàn viên, người lao động

Nâng cao kiến thức về an toàn trong quá trình làm việc cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Gần đây, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm trang bị thêm kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho đoàn viên, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, nhằm giúp đoàn viên, người lao động nắm vững các quy trình an toàn và các biện pháp bảo vệ bản thân để giảm thiểu nguy cơ bị tai nạn lao động và chấn thương trong quá trình làm việc.
Dự báo đêm nay và sáng sớm mai có nơi mưa to đến rất to

Dự báo đêm nay và sáng sớm mai có nơi mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm.
Nhà ga T2 Nội Bài sẽ đạt công suất 15 triệu khách/năm khi đầu tư gần 5.000 tỷ đồng

Nhà ga T2 Nội Bài sẽ đạt công suất 15 triệu khách/năm khi đầu tư gần 5.000 tỷ đồng

(LĐTĐ) Dự lễ khởi công mở rộng Nhà ga hành khách T2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu quy hoạch phát triển Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, phát triển theo hướng xanh, thông minh, hiện đại...

Tin khác

Thành lập mới nhiều Công đoàn cơ sở để chăm lo tốt hơn cho người lao động

Thành lập mới nhiều Công đoàn cơ sở để chăm lo tốt hơn cho người lao động

(LĐTĐ) Với phương châm “Ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức Công đoàn”, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Chính vì vậy, số lượng đoàn viên được kết nạp và số công đoàn được thành lập mới đã tăng đáng kể, quyền lợi của người lao động ngày càng được đảm bảo.
Đa dạng hóa tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động

Đa dạng hóa tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đang được các cấp Công đoàn Thủ đô tuyên truyền tới đoàn viên, người lao động bằng nhiều hình thức, nhằm giúp đoàn viên, người lao động nắm vững các quy trình an toàn và các biện pháp bảo vệ bản thân để giảm thiểu nguy cơ bị tai nạn lao động và chấn thương trong quá trình làm việc.
Sân chơi thể thao sôi động, bổ ích của đoàn viên, người lao động quận Đống Đa

Sân chơi thể thao sôi động, bổ ích của đoàn viên, người lao động quận Đống Đa

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa năm 2024, những ngày vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao quận tổ chức các giải: Bơi, Bóng bàn, Bóng đá, Kéo co và Cầu lông. Các Giải thi đấu đã và đang diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thực sự là sân chơi bổ ích của đoàn viên, người lao động.
Sôi nổi Hội thi Tiếng hát CNVCLĐ ngành Công Thương Nghệ An năm 2024

Sôi nổi Hội thi Tiếng hát CNVCLĐ ngành Công Thương Nghệ An năm 2024

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/5, tại Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi Tiếng hát Karaoke công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương năm 2024.
Tôn vinh 20 tập thể, cá nhân lan tỏa, khơi nguồn sức mạnh Việt Nam

Tôn vinh 20 tập thể, cá nhân lan tỏa, khơi nguồn sức mạnh Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều nay (19/5), Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2024 với chủ đề “20 năm khơi nguồn sức mạnh Việt Nam”, tôn vinh 20 tập thể, cá nhân tiêu biểu, đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội.
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Triển khai nhiều hoạt động trọng tâm trong Tháng Công nhân

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Triển khai nhiều hoạt động trọng tâm trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Tổ chức các hoạt động chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi, động viên đoàn viên, công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… Đó là một trong những nội dung chính được Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội phát động đến các Công đoàn cơ sở trong Tháng Công Nhân năm 2024.
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội cho biết, trong Tháng Công nhân năm 2024, Công đoàn ngành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về đoàn viên, người lao động, qua đó góp phần quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, người lao động và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh: Nơi học tập trực quan sinh động về Bác kính yêu

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh: Nơi học tập trực quan sinh động về Bác kính yêu

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là công trình đặc biệt ý nghĩa, dành nhiều tâm huyết, tình cảm của đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Đoàn Khuê (thuộc LĐLĐ quận Long Biên) dâng lên Bác kính yêu nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh nhật của Người (19/5/1890 - 19/5/2024).
Những pha bóng đẹp tại Giải bóng chuyền hơi nữ Công đoàn khối trường tiểu học quận Long Biên

Những pha bóng đẹp tại Giải bóng chuyền hơi nữ Công đoàn khối trường tiểu học quận Long Biên

(LĐTĐ) Sáng nay (18/5), hàng trăm vận động viên và cổ động viên đến từ Công đoàn các trường tiểu học trên địa bàn quận Long Biên đã sôi nổi, hào hứng bước vào tranh tài tại Giải bóng chuyền hơi nữ CNVCLĐ khối trường các trường tiểu học quận Long Biên năm 2024.
444 vận động viên tham dự Hội khỏe cán bộ, công nhân, viên chức, lao động huyện Chương Mỹ

444 vận động viên tham dự Hội khỏe cán bộ, công nhân, viên chức, lao động huyện Chương Mỹ

(LĐTĐ) Sáng nay (18/5), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện tổ chức Hội khỏe cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Chương Mỹ năm 2024. Tham gia Hội khỏe có 444 vận động là cán bộ, CNVCLĐ đến từ 95 Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động