M
04/05/2021 23:09

Hiệu quả thiết thực từ Chương trình Mái ấm công đoàn

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động. Một trong những chương trình thiết thực được Liên đoàn Lao động quận triển khai hiệu quả trong những năm qua phải kể đến Chương trình Mái ấm công đoàn. Thông qua chương trình, người lao động khó khăn trên địa bàn quận được sửa sang nhà ở và yên tâm lao động, sản xuất.

Xuân Sinh - Lương Hằng

Nguồn :